TDK’ye Göre İki Noktanın Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

İKİ NOKTA (:)

Açıklama yapılacak yarlarda kullanılır.

 • Diyalektik: Genelde akıl yürütme yoluyla araştırma ve doğrulara ulaşma yöntemi.
 • Belirteç: Bir eylemin, bir sıfatın ya da bir başka belirtecin anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkile­yen sözcük.

Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geli­yorsa veya bir söz naklediliyorsa İki nokta kullanılır.

 • Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?”
 • O, başarının sırrını tek kelimeyle açıklar: azim.

Kendisinden sonra örnek verilecek cümle­lerin sonunda kullanılır.

 • Milli Edebiyat akımının temsilcilerinden bazıları şunlardır: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp. Mehmet Emin Yurda­kul, Ali Canip Yöntem…

Matematikte bölme işareti yerine kullanılır.

 • Yaptığım son işlemin (12:4=3) doğru oldu­ğunu söyledi.

Karşılıklı  konuşmalarda,   konuşan   kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır.

 • Adnan Bey sordu:

— Ne oluyorsun, Beşir?

Beşir kuru bir sesle:

— Küçük hanımı öldürüyorlar, dedi: artık hepsini söyleyeceğim…

 • Öğretmen sınıfı uyardı:

— Yarın herkes kitap getirecek!

Genel Ağ adreslerinde kullanılır.

http://tdk.org.tr

UYARI

İki noktadan sonra bağımsız bir cümle geli­yorsa bu cümle büyük harfle başlar, art arda örnekler sıralanıyorsa bu örnekler küçük harfle başlar.

 • Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu: Akşam erken gelecek misin?
 • İnsan üç şeye benzer: ağaca, suya ve rüzgâra.

UYARI

Aktarma sözlerden önce tamamlanmış bir yargı varsa İki nokta kullanılır. Buna karşılık aktarma söz tırnak İçinde verilip ana cümle­nin yüklemi sona alınabilir. Bu durumda iki nokta İşaretine gerek kalmaz.

 • Çocuk merakla sordu: ”Bana ne getirdin?”

Çocuk merakla, “Bana ne getirdin?” diye sordu.

 • Sanatçının şu sözü beni çok etkiledi: Şiir kalbin sesidir.

Sanatçının “Şiir kalbin sesidir” sözü beni çok etkiledi.