TDK’ye Göre Üç Noktanın Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

TDK’ye Göre Üç Noktanın Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

Art arda örneklerin sıralandığı cümlelerde, benzer Örneklerin sürdürülebileceğini ifa­de etmek İçin cümlenin sonunda kullanılır. (Bu amaçla cümle içinde de kullanılabilir.)

 • Her tarafta çölün o bunaltan ve çaresizliğe düşüren kum tepeleri…
 • Sonra birdenbire karşımıza çıkıveren yeşillik…
 • Karşı sahilde, sisler altında zar zor seçilebilen tepecikler, korular, beyaz yalılar…

Tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır. Bazılarında okuyucunun cümleyi zihninde tamamlaması beklenir.

 • Sanal dünyalarda sanal aşklar yaşayan bir gençlik…
 • Gök sarı toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı…
 • Şu bahar yağmurları bir gelse…
 • Herkeste bir telaş, bir sevinç…

Söylenmek,   belirtilmek   İstenmeyen   ve kaba sayılan, söylenmesi ahlaken çirkin görülen kelimelerin yerine kullanılır.

 • Şu … adamı gözüm görmese iyi olacak.
 • Olaya … Bey’in oğlunun da adı karışmış.
 • Haberi …’dan dinledim.
 • Hüseyin … kasabasına gitmeliydi.

Herhangi bir metinden alınan cümlenin öncesi ve sonrası olduğunu, aralarda da alınmayan kısımlar olduğunu belirtmek İçin kullanılır.

“… Burası evin diğer taraflarına hiç benze­meyen, adeta bir leyli mektep yatakhanesi veya bir hastane koğuşu gibi yan yana bir sürü beya karyolaların dizili durduğu küçük bir odaydı… Oturmak İçin bir iskemle aradım. Odada bulunan iki iskemlenin üzeri de yün hırkalar, kadın çorapları, sırttan çıkarılıp atılıvermiş birkaç ipekli elbiseyle doluydu…”

UYARI

Bu görevde kullanılan üç nokta işareti (…) biçiminde, yay ayraç içerisine de konabilir.

Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştir­mek İçin kullanılır.

Gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onu kı­yafetinden tanıdılar

— Koca Ali..   Koca Ali bu!

Karşılıklı  konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda ya da suskunlu­ğu belirtmek amacıyla kullanılır.

—Kimsin!

— Kenan…

— Hangi Kenan?

— …