TDK’ye Göre Soru İşaretinin Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?

SORU İŞARETİ (?)

Soru anlamı taşıyan cümle ve kelimelerden sonra kullanılır.

 • Neden hâlâ gelmedi?
 • Bir daha hangi ana doğurur bizi?
 • Size verdiğim soruları çözdünüz mü?
 • Sizi buraya kim gönderdi?

Cevabı zaten içinde olan soru cümlelerin­de de soru işareti kullanılır.

 • Ah, ben seni bilmez miyim?
 • Yalanım var mı?
 • En yoksulumuz o değil mi?

UYARI

İçinde soru kelimeleri veya soru eki bulunan ama anlamca soru cümlesi olmayan cümle­lerde soru işareti kullanılmaz.

 • Bu yaylaya ne zaman gelir, kimse bile­mezdi.
 • Borcunu öder mi ödemez mi bilmiyorum.

Bazı cümleler de soru kelimesi ya da soru edatı barındırmadığı hâlde soru cümlesidir Bu tarz cümlelerin sonunda soru işareti kul­lanılır. Bu cümlelerdeki soru anlamı, söyle­yişteki vurgu ve tonlama ile belirtilir.

 • Adınız? (nedir?)
 • Biraz meyve suyu? (alır mısınız?)
 • Ceviz getirsem yersin? (yer misin?)

Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya ke­sin olmadığı durumlarda soru İşareti yay ayraç içinde kullanılır.

 • Ankara’dan İstanbul’a 4 saatte (?) gitmiş.
 • 1496 (?) yılında doğan Fuzuli, ilk eğitimini babasından alır.

Bilinmeyen yer, tarih vb. durumlar için kul­lanılır.

Yunus Emre (1240?-1320) (Doğum yeri: ?)

UYARI

“mı/ml” soru eki -ınca/-ince” anlamında zarf-fiil işleviyle kullanıldığında soru anlamı ortadan kalkar ve soru İşareti kullanılmaz.

 • Akşam oldu mu sürülür döner
 • Hava karardı mı eve gideriz.
 • Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarma­ya başlamaz mı içimi geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı.

Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümleler­de soru işareti en sonda kullanılır.

 • Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklar­dan mı?
 • Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı. Kavaklar’dan mı?