TDK’ye Göre Kısa Çizginin Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

KISA ÇİZGİ (-)

Satır sonunda yer kalmadığı için yarım ka­lan kelimelerin bölünmüş olduğunu, yani devamının artta olduğunu göstermek için kullanılır.

  • “ … ömrü boyunca tiyatrosuz kalan bir toplum önce dilini yitirir, geleneğini unutur sonra da bütün bağlan çözülür ve sokağa düşer.”

Aralarında ilgi kurulan sözcükler arasında kullanılır.

  • Türkiye-İran İlişkilerinde önemli adımlar atı­lıyor.
  • Bu savaş 1859-1870 yılan arasında olmuştur
  • Beşiktaş-Fenerbahçe maçını birlikte İzle­miştik.
  • İstanbul-Ankara arası 4 saat olacakmış.

Cümledeki ara sözlerin başında ve sonun­da kullanılır.

  • Şiir ve romanla ilgili düşüncelerimi -sen de bilirsin – ona uzun uzun anlatmıştım.
  • Kimi şairler -isimlerini vermeme gerek ol­madığını sanıyorum- medyatik kişilerle bir­likte görünerek tanınmaya çalışıyorlar.

Dil  bilgisinde  köklerin  sonunda, eklerin babında kullanılır.

  • “Kulaklıksözcüğündeki “-lık” bir yapım ekidir.
  • Işık sözcüğü “ışı-” fiil kökünden türemiştir.

UYARI

Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz.

  • Bundan on on beş yıl önce görmüştüm seni.