TDK’ye Göre Tırnak İşaretinin Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

TIRNAK İŞARETİ (” “)

Başka birinin yazısından veya sözünden, hiç değiştirilmeden yapılan aktarmalar tır­nak içinde gösterilir alıntı cümleler büyük harfle başlar ve alıntı cümleye alt olan nok­talama İşaretleri tırnağın İçinde kalır. Asıl cümle de daha bitmediği için küçük harfle devam eder.

  • Göçük altında kalan yaşlı kadın “Kurtarın beni!” diye bağırıyordu.
  • Şinasi, Halil Bey’e biraz rahatlık vermiş gibiydi. Halil “Yatsam, acaba uyuyabilir mi­yim?” diye düşündü.
  • Yazarın “İlkbahar en güzel mevsimdir” cümlesi öznel bir nitelik taşır.

Cümle içinde özellikle belirtilmek istenen kelimeler ve sözler tırnak içine alınır. Ba­zen tırnak işareti kullanmak yerine bu ke­limeler koyu harflerle veya altı çizilerek de yazılabilir. Bunlar cümle değillerse küçük harfle başlar.

  • Birçoğu “edebiyat” kavramını yeni öğreni­yordu.
  • Uzaklık ifade etmek için “ta” kullanılır
  • Bacon “düzenli” denemenin İlk örneklerini yazmıştır.

Kitap isimleri ve yazı başlıkları yazıda tır­nak İçinde gösterilir. Bunlardan sonra kes­me işareti kullanılmaz çünkü tırnak İşareti aynı zamanda kesme işaretinin görevini de üstlenir.

  • Elif Şafak’ın son günlerde büyük gürültü koparan “Aşk” adlı romanını, bir okuyucu gözüyle irdelemek İstiyorum.
  • Tanpınar’ın tek denemesi, “Beş Şehir”dir.
  • Faruk Nafiz, “Han Duvarları”nda” Anadolu coğrafyasını ve insanını en güzel şekilde anlatmıştır

UYARI

Tırnak içinde verilmiş bir cümle içinde bir söz veya söz öbeğine okuyucunun dikkati çekilmek istenirse bu söz veya söz öbeği tek tırnak İçinde verilir.

“Ahmet Mithat Efendi, halkı eğitmek iste­diğinden ‘Sanat toplum içindir.’ der.”

Deneyimli ressam, “Sanatta ustalıktan daha önemli bir şey var mı diye sorsalar, ‘dürüstlük’ derim” diyordu.