Tiyatro Biçimleri(Benzetmeci – Göstermeci- Anlamsızlık Tiyatrosu)

İçindekiler

Tiyatro Biçimleri(Benzetmeci – Göstermeci- Anlamsızlık Tiyatrosu)

BENZETMETİYATRO

Sahnede gösterilenlerin gerçek yaşamdan farklı olmadığını anla­tan tiyatro örnekleridir.

Bu tiyatronun amacı, seyircileri sahnede gördüklerinin bir oyun ol­madığı, yaşamlarından bir kesit olduğu düşüncesine götürmektir.

Benzetmeci tiyatro, seyirciyi böylece yanıltmak ister.

Oyuncular, sahnede rol yaparken sanki hiç seyirci yokmuş gibi davranırlar. Oyunun bitiminde de ortada gözükmeyerek seyircide uyandırdıkları etkinin sürüp gitmesini düşünürler.

GÖSTERMECİ TİYATRO

Bu tiyatro biçimi benzetmeci tiyatroya karşıt bir anlayışla geliştiril­miştir.

Göstermeci tiyatroda sahnede gösterilenlere aldanmamak gerek­tiği, bunun bir oyundan ibaret olduğu vurgulanır.

Sahne ile seyirci arasında yakın bir diyalog vardır.

Oyuncular zaman zaman seyircilere seslenirler ve sahnede gös­terilenlerin bir oyundan ibaret olduğunu hatırlatırlar.

Türk halk tiyatrosundaki orta oyunu, göstermeci tiyatronun tipik bir örneğidir.

ANLAMSIZLIK TİYATROSU

İnsanın doğaya ve yaşama giderek artan uyumsuzluğunu anlatırlar.

İnsanın doğadan kopmuşluğunu ve doğaya yabancılaşmasını bir insanlık durumuymuş gibi kabul eden tiyatro türüdür.

Alışa gelinmiş mantıksal gelişimi bozarak, öznelci idealizmin bir sonucu olarak değer tanımazlığa eğilimli tiyatro türüdür.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Fransa’da yaygınlaşan tiyatro anlayışıdır.