“Yalnız ve Ancak” Hangi Durumlarda Edat, Bağlaç, Sıfat, Zarf Olur?

Yanız ve Ancak

“Sadece, tek” anlamı verirse edattır:

  • Bunu yalnız sen yaparsın.
  • Bu sandık yalnız bu anahtarla açılır.
  • Kitabı ancak burada bulabilirsiniz.

Sıfat olur:

  • Yalnız adam
  • Yalnız kişi

Belirteç olur:

  • Bütün toplantılara yalnız gelirdi.
  • Beni yalnız bırakıp gitti.

Ama, fakat bağlaçlarının yerine kullanılır:

  • Bu işi yaparım yalnız paramı isterim.
  • Ben de gelirim ancak bugün çok işim var.