Zamirler-İsimler (Çıkmış Sorular)

ZAMİRLER – İSİMLER (1881-2001 ÇIKMIŞ SORULAR)

 ZAMİRLER

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı, bir zamirle sağlanmıştır ? ÖYS-1983

A) Bunca sıkıntıya neden katlandınız ?

B) Bu  romanı benden sonra kim okumak ister ?

C) Bu  çiçeklere kaç para verdiniz ?

D) Kaçıncı katta oturduğunu söyledi mi ?

E) Bana gizlice ne söylediğini biliyor  musunuz ?

2. Bir cümlede özne olarak kullanılan belgisiz zamir, çoğul iyelik eki alırsa    cümlenin yüklemi    üçüncü tekil    kişi de olabilir .

Aşağıdaki    cümlelerden    hangisi bu kurala bir örnektir ? ÖSS-1989

A)  Önce onlar otobüsten indi.

B)  Bazılarımız ayakkabı giymemişti.

C)  Bizim eşyamız fazla değildi.

D)  Sizin böyle sorunlarınız yoktur.

E)  Onlar bu işin üstesinden gelir.

3.  Kimi zamirler, özneyi pekiştirerek belirtirler. Bunlar tek başlarına asıl şahıs zamirlerinin yerini tutabildikleri gibi , onlarla birlikte de kullanılabilirler .

Aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde bu açıklamaya uygun bir zamir vardır ? ÖSS- 1989

A)  Doğrusu , onun sözüne  pek kulak asmadım .

B)  Bence , alınan  sonuç  pek  de olumlu değildi.

C)  Bu elbiseyi ben kendim diktim.

D)  İşittiklerimiz  bunları doğrular nitelikteydi.

E)  Ahmet   o yaz , tatilini   bizde geçirecekti.

4. İsim tamlamalarında  zamirler de tamlayan olur .

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır ? ÖYS-1991

A) Onun kardeşi  bu   köyde öğretmenmiş .

B) Çeşmenin başında büyük bir kalabalık toplandı .

C) Yolcunun çantasını bulup getirmişler .

D) Kapının önünde yaşlı bir adam duruyordu .

E) Otobüs durağında bizden başka kimse yoktu .

5.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir ekeylem alarak yüklem olmuştur ? ÖYS-1992

A)  Beni herkes  severdi çocukluğumda

B)  Sendin bütün korkuların çaresi

C)  Ben  uzaklarda  olmalıyım , çok uzaklarda

D)  Denize   bakan   evler   gibiydim seninle

E)  Onu     benden  ,  beni     ondan ayıran deniz

6. “Bu” sözcüğü, aşağıdaki dize­lerin hangisinde tür bakımından ötekilerden   farklıdır ? ÖSS -1993

A) Kolay    değil    bu    dünyadan ayrılmak

B) “Bu   taşındır”   diyerek   Kabê’ yi diksem başına

C) Bu  eller   miydi   resimleri tutarken uyuyan

D) Gönlüm   bu  sevincin heyecanıyla kanatlı

E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

7. Aşağıdaki     cümlelerin     hangi­sinde soru zamiri vardır? ÖSS-1995

A) Arkadaşın Ankara’ya   ne zaman gelmiş ?

B) Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir ?

C) Ben de onunla gidebilir miyim ?

D) Kaçıncı katta oturuyorsunuz ?

E) İstanbul’a ilk kez mi gidiyorsun?

8. “O” sözcüğü,aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı ( şahıs zamir ) olarak kullanılmıştır ? ÖYS -1998

A)  Çocuklar o ağacı sulamıştır .

B)  Annesi onu,   biraz  önce hastaneye götürdü .

C)  Kitaplıktan o kitabı alıp gitti .

D)  Ben bu evi  değil  ,  onu beğendim .

E)  Dosyayı  göstererek  :  “  Onu bana ver .” dedi .

İSİMLER

 9.Aşağıdaki   cümlelerin hangisinde – cık ( -cik , -cuk , -cük ) ekiyle türemiş sözcük , küçültme anlamından sıyrılarak somut varlığa   ad olmuştur ? ÖYS-1992

A) Kardeşim bademcik ameliyatı oldu .

B) Gencecik yaşta iş dünyasında adını duyurmuştu .

C) Evlerinin küçücük bir bahçesi vardı .

D) Üzerine incecik bir elbise giymişti .

E) Gölün içinde bir sürü adacık oluşmuştu .

10. Artık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde   ad olarak kullanılmıştır ? ÖSS -1995

A)  Yemek hazır , artık sofraya oturabiliriz .

B)  O bardaktaki artık suyu dökebilirsin .

C)  Yemek artıklarını değerlendirmemiz gerekir .

D)  Havalar ısındı, artık kar yağmaz .

E)  Sus artık , biraz da beni dinle .

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır ? ÖYS-1997

A)Balıkçılar , saatlerce azgın dalgalarla boğuşmak zorunda kalmışlar .

B)Barakayı aydınlatan lambanın ölgün ışığı altında okumaya çalışıyordu .

C)  Orası, eskiden bir sürgün yeriymiş .

D)  Esmer   ve   dolgun yüzüyle annesine çok benziyor .

E) Büyüdükçe çevresine karşı ilgisiz, suskun bir çocuk olmuş .

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1.B 4.A 7.B 10.C
2.B 5.B 8.B 11.A
3.C 6.B 9.C