Edatlar (Çıkmış Sorular)

EDATLAR (1881-2001 ÇIKMIŞ SORULAR)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ama” bağlacı , koşul anlamında kullanılmıştır ? ÖYS-1981

A) Bir   şeyler söyledi ama anlayamadım .

B) Biraz pahalı ama çok güzel .

C) Okula gideceksin ama otobüsle .

D) Eşyaları   eski ama tertemiz .

E) Belki doğru söylüyorsun ama inanamıyorum .

 

2. Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor.” “ile” sözcüğü, aşağıdaki   kulla­nımlardan   hangisinde bu cümledekiyle   aynı   görev ve anlam­dadır? ÖSS-1982

A) Bugün radyo ile televizyonun hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz.

B) Ona göre ahlâk, düşündüğü ile yaptığı arasındaki benzerliktir.

C) Sinekli Bakkal ile Tatarcık, Halide Edip’in toplumsal konulu iki romanıdır.

D)O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.

E)Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde – la ( -le ) eki, ötekilerden farklı bir görevde    kullanılmıştır ? ÖSS-1986

A)  Dallar, ilkbaharın tatlı rüzgârlarıyla kımıldıyordu .

B)  Her zaman ki gibi bu işi de kolaylıkla başardı .

C)  Ağlayan   çocuğun yüzüne sevgiyle baktı .

D)  Sevinçle birbirlerine koşarak sarıldılar .

E) Ayağına kadar gelen topa hızla vurdu.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , “de” bağlacıyla aynı anlama gelen bir sözcük kullanılmıştır ? ÖYS-1990

A) Hasta olmasaydım onu karşılamaya   giderdim .

B) Yalan söylese bile ağzımı açmayacaktım .

C) Yerine yenisini alsan daha iyi olur  sanıyorum .

D) Sokağa çıkacaksak paltolarımızı giyelim .

E) Yerime bakacak birini bulursam , yarın gelmeyeceğim .

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ama” sözcüğü, pekiştirme göre­vinde kullanılmıştır? ÖYS-1990

A)  Çok     zorlandım;  ama     yararı olmadı .

B)  Bir zamanlar burada eski ama sağlam bir ev vardı .

C)  Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun .

D)  Yine   gelecekmiş;   ama       çok kalmayacakmış .

E)  O  günden  sonra onu  hiç, ama hiç görmedim .

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde “de” , “da” bağlacı cümleye “eşitlik , gibilik” anlamı katmıştır ? ÖSS-1994

A) O şiiri okumuş da anlayamamış .

B)   Bundan sonra özür dilese de affetmem .

C)   Gitti de bir mektup bile yaz­madı .

D)   Sözünü ettiğim elbiseyi  aldım da giymedim .

E)   Gazetedeki   ilânı ben de görmüştüm .

7. Bir insanın konuşmasından ya da yazdıklarından eğitimi, dünya görüşü   ve bilgi  birikimi kolayca anlaşılabilir .

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur ? ÖYS-1994

A) Bileşik fiil   

B) Zarf

C) Edat(ilgeç)  

D) Bağlaç

E ) Belgisiz   sıfat

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ile” ( -le , -la ) bağlaç olarak kullanılmıştır ? ÖYS-1995

A)  Kapıyı kendi anahtarımla açtım .

B)  Bursa’ya otobüsle gitmişler .

C)  Konuşmalarıyla herkesi üzdü .

D)  Mektubu bu kalemle yazmasan iyi olur .

E)  Ona gazeteyle dergi götürdüm.

 

9. “ile” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmamıştır ? ÖSS-1998

A)  Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında , yıllarca gidip geldi .

B)  Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı .

C)  Elindeki uzun saplı fırçayla tavanı boyadı .

D)  Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleştirdi .

E)  Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum içindeydi .

 

10. “Yeryüzünde İstanbul kadar güzel bir kent bulmak çok güç .“

Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ? ÖSS- 2001

A)  Ad cümlesidir .

B)  Bileşik   sözcük kullanılmıştır .

C)  Ad eyleme yer verilmiştir .

D)  Belgisiz sıfat kullanılmıştır .

E)  Bağlaç vardır .

CEVAPLAR

1.C 6.D
2.D 7.C
3.A 8.E
4.B 9.C
5.D 10.E