Zamirler – Konu Anlatımı

İçindekiler

Zamirler – Konu Anlatımı

Adların  yerine geçen ve onların görevlerini üstlenen ya da eklere denir. Zamirler, çekim eki alırlar.

 • Ben seni unutmak için sevmedim.
 • Buralardan hepimiz bir gün gideceğiz.
 • Bu senin olsun, öbürünü isterim.
 • Bazıları küsmüş, haberin olsun.
 • Dün akşam rüyama giren sen miydin?
 • Seninki yine okula gelmedi?
 • Sizi de aramıza almak isteriz ; ama bu şartlarda bu durum söz konusu değil.

 

SÖZCÜK HALİNDEKİ ZAMİRLER:

1) ŞAHIS  (KİŞİ) ZAMİRLERİ

Şahıs isimlerinin yerine kullanılır. Bunlar  “ben , sen o , biz , siz , onlar  ve kendi (dönüşlülük zamiri)” dir.

 • Sen bizim çocuğu  pek tanımazsın.
 • Ben sen de tutuklu kaldım.
 • Kendim ettim , kendim buldum.
 • Onlarmış geceleri kapımı çalan avareler.
 • O, her zaman yaptığı davranışlarla bizi kendine hayran bırakır.
 • Siz yok musunuz siz derya kuzuları!
 • Biz bu insanları nerden tanıyoruz?
 • Benim sorunum erken kalkamamak.
 • Bu kitaplar bugün bende kalsın.

 

NOT: Şahıs zamirleri  bir isim tamlamasında tamlayan da olabilir, tamlanan da olabilir.Kendi zamiri ise; hem tamlayan hem de tamlanan olabilir.

 • Senin derdin başkadır, kimse bilmez ki yavrum.
 • Onun gözleri çok güzel.
 • Bu olayların bu duruma gelmesini Ali’nin kendisi istedi.

NOT: Kendi  zamiri cümlede özneyi pekiştirmek için diğer kişi zamirleriyle birlikte kullanılır.

 • Bu elbiseyi ben kendim diktim.
 • Bu sorunun cevabını sen kendin ver.
 • Kendi arabasıyla gitti.

NOT:  “ ben  ve sen ” zamiri yönelme durum eki aldıklarında zamirin kökünde değişiklik meydana gelir.

 • Bana her zaman saygı duymalısın.
 • Sana ne diyeyim bilmiyorum ki…

NOT:  Kişi zamirleri yapım eki alarak isim, sıfat, zarf veya fiile dönüşebilir.

 • Bu düşünceyi kesinlikle benimsemeyiz.
 • Benlik kaybedildi mi , özgürlük kaybedilmiş demektir.
 • Arkadaşın çok bencil birine benziyor.
 • Çok bencil davranıyorsun dostlarına karşı.

 

2) İŞARET ZAMİRLERİ  

Adların yerini işaret yoluyla tutan sözcüklerdir. “ bu , şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki , beriki, diğeri, böyleleri, şöyleleri,  öbürü ”

 • Bence diğeri  daha kaliteliydi.
 • Şunun şurasında sınava iki ay kaldı.
 • Bu taşındır  diyerek diksem başına Kabe’yi.
 • Bunun sözlerine güven olmaz.
 • Böylelerinden insana zarar gelmez.
 • Bu benim fikrim değildi; ama uygulamak zorunda kaldım.

NOT: İşaret zamiri  bir tamlamanın ya da cümlenin yerini tutabilir.

 • Masanın örtüsü kirlenmiş, onu yıkayınız.
 • Bugün eve erken geleceksin , bunu biliyorsun.
 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, bunu herkes bilmeli.

NOT: İşaret zamiri   bir ada yönelik olursa sıfat olurlar.

 • Bu çikolatayı sana aldım.
 • Bunu sana aldım.
 • Beriki sokaktan sağa dönün.
 • Berikinden sağa dönün.
 • Şu resim oraya çok yakışmış.
 • Şu, oraya çok yakışmış.

3) BELGİSİZ ZAMİRLER 

Adların yerini belli belirli tutan zamirlerdir. “biri, her biri, herhangi biri, birkaçı, birçoğu, bir takımı, şey, hiçbiri, falan, filan, hepsi, kimse, herkes, öte beri….”

 • Eve öteberi almak için pazara gitti.
 • Biri yer, öbürü bakar;  kıyamet ondan kopar.
 • Anlatıların birçoğu gerçek olaylara dayanmıyor.
 • Arkadaşlarının hiçbiri onu aramadı.
 • Herkes ayağını denk alsın.
 • Birkaçını  aldım ; ama neden sonra göremedim.

NOT: Belgisiz zamirlerin özne olduğu durumlarda yüklem çoğullanamaz.

 • Onlardan birçoğu bu olayı bilmiyorlar.  (bilmiyor)
 • Bunlardan her biri birer cılız eserlerdir.  (eserdir)
 • Arkadaşlardan birkaçı bizi terk ettiler.  (etti)

NOT:  falan filan anlamı veren yakıştırma sözcüklerle yapılan ikilemelerde ikinci sözcük belgisiz zamirdir.

 • Arkadaş kitap mitap okumaz.
 • Kitapçıya defter mefter almak için gitti.

NOT:  Belgisiz zamirler ada yönelik olarak kullanılırsa belgisiz sıfat olurlar.

 • Kimi insanlar iyilikten anlamaz.
 • Kimileri iyilikten anlamıyor.
 • Bazı öğrenciler, sınavı kazanacak, bazıları  kazanamayacak.
 • Birkaç iyi adam (!) durumu değerlendirmek üzere toplandı.
 • Birkaçımız o yıllarda durumu ciddiyetini anlamamıştık.

4) SORU ZAMİRLERİ

Bir adın yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. “ ne , kim, hangi, kaç”

 • Bu soruyu  kim hazırladı?
 • Beni arayan kimdi?
 • Hangisini daha çok beğendin?
 • Kaçını çözemedin sınavda çıkan  soruların?
 • Arkadaşın nereden geliyor?
 • Hangimiz yanlış yapmadık ki bu hayatın içinde?

 

NOT: “ne ” sözcüğü bir adın yerini tutmak üzere kullanıldığında soru zamiri , “hangi ” anlamındaysa soru sıfatı,  “niçin ” anlamındaysa soru zarfı olur.

 • Ne gün görüşeceksin onunla? (sıfat)
 • Yarınki törende  ne giyeceksin? (zamir)
 • Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?  (zarf)

 

EK HALİNDEKİ ZAMİRLER:

1) İLGİ ZAMİRİ:

Tamlayan durumundaki  adın yerini tutan ve tamlayana bitişik yazılan –ki ekidir.  “ neyinki ve kiminki ” sorularına cevap verir.

 • Bizimki bu konuyu  yine dile getirdi.
 • Salonunki kırıldı, onları değiştirelim.
 • Bizim evimiz üç, Şükrangilinki iki odaydı.
 • Benim babam seninkini döver.

 

NOT: İlgi zamiri, sıfat yapan –ki ve bağlaç olan –ki ile karıştırılmamalıdır.

 • Duvardaki resimleri indirir misin?
 • Her derdin  bir çaresi var ki Allah onu insanlara vermiş.
 • Seninki yine sınava geç kalmış.

2) İYELİK ZAMİRİ

İyelik ekleri, iyelik zamiri olarak da kullanılır.

 • Odam kireçtir benim.

Yüzüm güleçtir benim.

 • Adamın gözleri gülüyordu.
 • Gözleri bir içim su

İçim yandı doğrusu

 • Kamyonun kasasında  domatesleri alır mısın ?