11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Karma Test (Yazım, Noktalama, Cüm.Ögeleri, Anlatım Boz.)

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Biz tiryakiliğimizden, sahne rüyalarından koptuk mu sünepeleşir, bitkinleşir, damla damla erir gideriz.

B) Kim engelleyebilir insanın sorular sormasını; doğaya, çağa, topluma ve kendine egemen olmasını?

C) Dil özleşmesine karşı olanların iki de bir ileri sürdükleri görüş, babalarla çocukların birbirlerini anlayamaz olduklarıdır.

D) Kapım ardına kadar açık, etraf günlük güneşlik, ışık içinde her yer; güzel bir çam korusu karşımda.

E) Dikişi, kumaşı, modeli dikkatimi çeken gömleği elime alıp incelemeye başladım, fiyat etiketini gördüğümde parmaklarım yandı.

 

2. (I) Nutuk, yeni Türkiye devletinin yazılan ilk tarihidir. (II) Yazarı Mustafa Kemal Atatürk’tür. (III) Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 15-20 ekim tarihleri arasında Ankara’da toplanan kongresinde okunmuştur. (IV) Konuşma otuz altı buçuk saat sürmüştür. (V) 1919’dan başlayarak 1927’ye kadar olan tarih dilimini incelemektedir.

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangilerinde yazım yanlışı vardır?

A) I ve II                                 B) Yalnız III                           C) II ve IV

D) III ve V                             E) IV ve V

 

3. I. Koca şehirin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım

II. Rüzgârlara kayıyor göğüsüm sarsıla sarsıla

III. Koca şehrin üstün de ipi kopmuş bir uçurtmayım

IV. Ki uçurtmuştu beni çocukluğum hülyalarıyla.

Yukarıdaki dizelerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur?

A) I ve II.de                          B) I ve III.de         C) Yalnız II.de

D) II, III ve IV.de                                 E) Yalnız IV.de

 

4. Yahya Kemal’in “Tarihi, kültürü, destanı ile // Kökü mazide olan âtiyiz biz.” dizelerinden yola çıktığımızda Hisarcılar’ın “sanatta yenilik” anlayışına ulaşırız.

Bu cümledeki noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) Kesme                              B) Tırnak

C) Çift eğik çizgi                   D) Virgül

E) Nokta

 

5. İyi şiir(I) benim için sıkı şiirdir. Kendini kolay ele vermez(II) çabucak tüketilemez(III) her okuyuşta yeni bir anlamı hissettirir çünkü söylenenlerin söylenenlerden öte bir anlamı vardır. Bazı topraklardan onu deştikçe(IV) su çıkar ya bu şiirleri de deştikçe anlam fışkırır. Öylesine yoğunlaştırılmıştır imgeler, alegoriler(V) simgesel söyleyişler. Seviyorum böyle şiirleri.

Bu parçadaki numaralı ayraçlardan hangisine herhangi bir noktalama işareti konamaz?

A) I         B) II        C) III       D) IV       E) V

 

6. Bir güvercin kanadında okşuyorum

Göklerin maviliğini

Bu dizelerin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde

doğru sıralanmıştır?

A) Dolaylı tümleç / nesne / yüklem / belirtili nesne

B) Özne / yüklem / belirtili nesne

C) Dolaylı tümleç / yüklem / belirtili nesne

D) Belirtili nesne / dolaylı tümleç / yüklem

E) Özne / belirtisiz nesne / yüklem / dolaylı tümleç

 

7. Çocukluğumun en güzel yılları, sıcak yaz aylarında ya Kız Kalesi’nin ya da Anamur Kalesi’nin kıyısında geçmiştir.

Bu cümlede yer alan “çocukluğumun en güzel yılları” sözü cümlenin hangi ögesidir?

A) Belirtili nesne                                

B) Özne

C) Belirtisiz nesne                                              

D) Sözde özne

E) Gizli özne

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?

A) Türkçe / sondan eklemeli bir dildir.

B) Kitaplarını / masanın üzerine / düzgünce / koy.

C)Çocukluk günlerim aklıma ne zaman gelse / gözyaşlarımı / tutamam.

D) Kâğıdınızın sol üst köşesine / adınızı / yazınız.

E) Önceki soruma da yanıt alamadığımı / belirtmek / isterim.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili söz cümlenin başka bir ögesidir?

A) Çerkez Mahallesi, Esat Berişan’ın evinin yakınındaydı.

B) Ortalıkta kimseler yoktu, in cin uykudaydı sanki.

C) Kaldırımların çoğu bozuktu ve çamur içindeydi.

D) Bütün bir yılın yorgunluğunu atabileceğiniz bir cennet köşesidir Palamutbükü.

E) Ekşimsi limon yapraklarının evin balkonlarını sardığı bir köy evi istiyorum.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili söz cümlenin farklı bir ögesidir?

A) Ailemden ayrı kaldığım günleri unutamam.

B) Sınavı kazanamayan çocuk hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.

C) Bebeğin masum yüzü her şeyden daha güzeldi.

D) Ağlamaya başlayan çocuk hepimizi çok etkilemişti.

E) Bu şehrin yoğunluğu insanı canından bezdirmeye yeter.

 

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Ağacın kurdu içinde olur.

B) Ağlatan gülmez.

C) Ağır kazan geç kaynar.

D) Ahmak iti yol kocatır.

E) Akan su yosun tutmaz.

 

12. Genç Osman, Osmancık, Gayri Resmî Hürrem bizim tarihimizden; Kral Oidipus, Macbeth, Antigone Batı’nın tarihinden izler taşır.

Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?

A) Dükkândaki kuru gıdalar; makarna, nohut, fasulye ve baklaydı.

B) Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, haykırmak istiyordum.

C) O gün; yemeği yakmış, kristal vazoyu kırmış, parmağımı kapıya sıkıştırmıştım.

D) Piyasaya yeni çıkan şarkılar; kuru, ruhsuz, yalnızca yapılmış olmak için yapılan eserler gibi.

E) 80’li yıllarda kızlara Deniz, Merve, Seda; erkeklere de Alican, Burak adları çok verilmiş.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özel adlara getirilen eklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Avrupa Birliği’ne                           

B) Mavi Martı Lokantasından

C) Yunus Emre’nin                                             

D) Disiplin Yönetmeliği’nin

E) Türk Dil Kurumu’ndan

 

 

14. Zaman mı tükendi(I)

Geçit vermeyen dağlar nerede(II)

Gelmedin de epey zamandır (III)

Sen mi unuttun yolları(IV)

Yoksa kolay mı oralarda sevmek(V)

Bu dizelerde numaralanmış yerlerden hangisine, diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I         B) II        C) III       D) IV       E) V

 

15. (I) Bu ahşap evde yıllar yılı mütevazı bir yaşam sürdü ailem. (II) Evlerin eski hâlleri korunurdu eskiden, şimdi yıkılıp yenisi yapılıyor. (III) Yalnız duvarları yıkmadılar ki anılar da balyoz yedi. (IV) Balkondaki saksı da aldı payına düşeni. (V) İyi ki görmedi anneciğim bu yeni manzarayı.

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde sözde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) I         B) II        C) III       D) IV       E) V

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatım bozukluğu ayraç içinde belirlenirken yanlışlık yapılmıştır?

A) Her akşam bize uğrar, yaptığı esprilerle güldürürdü.(Nesne eksikliği)

B) Ellerini sabunla iyice yıkayıp kuruladı. (İlgeç tümleci eksikliği)

C) Deterjanı koyup makinenin düğmesine bastım ama çalışmadı. (Özne eksikliği)

D) Kasabalı, genç doktoru çok sevmiş ve bağlanmıştı. (Dolaylı tümleç eksikliği)

E) Filmin tanıtımı çok iyi yapılmış ancak gişede bekleneni yakalayamamıştı. (Özne-yüklem uyumsuzluğu)

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Ne sen beni unut ne de ben seni.

B) Ne haber gönderdin ne aradın.

C) Ne cuma ne de cumartesi uğrayabilirim.

D) Ne kredi çekerim ne de araba alırım.

E) Ne kendime ne de sana güvenirim.

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Zor durumda olduğunu bildiği herkese yardım etmeyi görev edinmiş eli kolu uzun biridir sevgili babacığım.

B) Ağaçlarımızın evlerimizden uzun olduğu sokaklarda oynayarak büyüyen son kuşaktık biz.

C) Günümüz gençliği farklı tarzlarda müzik dinliyor ama o müziklerin ne anlattığını bilmiyorlar.

D) Kumaşların, elbise askılarının hatta satıcıların dükkânlardan sokaklara taştığı bir caddede yürüyorduk.

E) Şişman, küçük gözlü bir köfteci, elini, önlüğüne kurulayarak bana bakıyordu.

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği vardır?

A) Yazılarını okumakta zorlanıyorum.

B) Duruşmaya katılamayacağımı belirtmiştim.

C) Parkın düzenlenmesi konusundaki önerilerinizi dikkate alacağım.

D) Söylediğiniz hiçbir şeyden kuşkulanmadım, size hep güvendim ben.

E) Düğün davetiyemizi gönderiyorum, düğünümüzde sizi görmekten mutlu oluruz.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Çocuk, delikanlı ve genç kızlardan oluşan esir kafilesi; kelepçe, zincir ve pranga sesleriyle meydandan geçip gitti.

B) Onlara, onları kızdıracak ne kötülük yapmış olabilirim ki!

C) Bizim oralarda senin gibi bir ağa yok ki, biz de onun koltuğuna sığınalım.

D) Anam ikiz bebek beklemediği için tek bir kırmızı kurdele hazır etmiş beşiğin başına.

E) Ayrancı Antika Pazarında bulduğum bu masaya çok fazla ücret ödedim.

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Şahit olduğumuz olaylar akıl alacak gibi değildi.

B) Balık baştan kokar derler ancak bu sefer kuyruktan başladı kokma!

C) Salondaki herkes konuşmacıyı dinliyor, çıt çıkmıyordu.

D) Böyle konularda yorum yapmak düşüncesizliktir.

E) Canı burnuna gelen annem, açtı ağzını yumdu gözünü!

 

22. Edebiyatın var oluş nedenlerinden ve temel izleklerinden biri aşk olması gerekir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla giderilebilir?

A) “var oluş” yerine “var olması” yazılarak

B) “nedenlerinden” sözcüğündeki ayrılma ekinin kaldırılmasıyla

C) “biri” sözcüğünün “biridir” biçiminde yazılmasıyla

D) “biri” sözcüğüne “de” bağlacı getirilerek

E) “aşk olması gerek” yerine “aşktır” yazılarak

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Van kedisi nasıl yazılacak sorusu artık bir ülke sorunu bence.

B) Van Gölü özel addır ve büyük yazılır arkadaşlar.

C) Marmara Denizi’nde oluşan kirlilik artık gözle görülür hâlde.

D) Gökçeada’da yollar hâlâ Arnavut taşlarının o, antik güzelliğinde.

E) Akçabat Köftesi yemeyenler köfte yedim demesin canım.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Buraya park etmenin cezası olduğunu bilmiyordum.

B) Hissettiğim acının birazı sende olsa böyle davranmazdın.

C) Kaybolan yıllarına ağlamak yerine kalan yılların için bir şey yap.

D) Bir gün sen de anlıyacaksın seni neden terk ettiğimi.

E) Azmedince yapılamayacak iş yoktur dünyada.

 

25. (I) Merdivenleri ikişer atlamayı severdin. (II) Eve girince: “Anne, ne pişirdin!” diye bağırmayı… (III) Yumurtanın kokusundan nefretederdin bir de sütten. (IV) Şimdi, evet büyüdün ama içimde küçük kaldın. (V) Annem bana söylerdi, ben şimdi sana: “Yıllar geçse de sen benim için bebeksin daha.”

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I         B) II        C) III       D) IV       E) V

 

 

CEVAPLAR

1.C

2.B

3.E

4.C

5.D

6.C

7.B

8.E

9.E

10.A

11.B

12.E

13.E

14.C

15.B

16.E

17.A

18.C

19.A

20.E

21.C

22.E

23.E

24.D

25.C