9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-İsim(Ad) Konu Kavrama Testi-3

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarından olan  İsimler-İsim Çeşitleri- İsimlerin Yapısı ile ilgili sizler için 12 tane soru hazırladık. Başarılar Dileriz.

1.   Aşağıdakilerin hangisinde soyut ad kullanılma­mıştır?
A)Olayda çok korkuya kapıldığı her halinden belliydi.
B)İnsan bir parça mutluluk için çabalayıp duruyor.
C)Olayın ardından herkesi bir hüzün kapladı.
D)Camın açılmasıyla içerideki koku da kaybolmuştu.
E)Düşüncelerini bizimle paylaşmak istemişti.
2.   
Yaklaşırken bu bakır tenli güzel, kıvrılarak
Karlı gönlümde güneş gördü kızıl bir yaprak
Bir kızıl gün doğuyor sandım o baştan yarına
Gözlerim yandı dokundukça kızıl saçlarına
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim görevinde değildir?
A) güzel                
B) kızıl                   
C) yaprak
D) gözlerim
E) saçlarına
3.    
Gençlik rüzgarlarında savrulurken saçları
Ben o dilber kızlarla çıkardım yamaçları
Saçlar rüzgarda, gözle ufuklarda kol kola
Doğrulurduk koruya giden kıvrımlı yola
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim görevinde değildir?
A) gençlik
B) dilber                                       
C) rüzgarda
D) koruyu        
E) yola
4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan tü­remiş bir ad kullanılmıştır?
A)Su kenarında kuşlar toplanmış birbirine kur yapı­yordu.
B)Erkek kuşların ötüşü rüzgarın sesini bastırıyor­du.
C)Kamışların rüzgarda çıkardığı hışırtılar ahengi tamamlıyordu.
D)Kamışlarda gezen kuşların telaşları çok belirgindi.
E)Yol kenarında çalışan biçerdöverler ekinleri biçi­yordu.
5.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük yalın durumda değildir?
A)Ağaçlar, çiçek açmaya başladı bu vakitte.
B)Dostların, zor zamanlarında seni yalnız bıraktı.
C)Kasaba, elverişli araziye kurulmuştu.
D)Ağaçları sulayıp ilaçlamayı ihmal etmezdi.
E)Gözü karardığından bir yerlere oturmak istedi.
6.   “de” eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam ilgisiyle kullanılmıştır?
A)Elli beş yaşında sağlık sorunları yüzünden emek­liliğe ayrıldı.
B)Gölün ortasında kuş sürüleri balık yakalamak için suya dalıyordu.
C)Yaşlı adamın elinde sadece oturduğu evi kalmıştı.
D)Masanın üzerinde kitaplar özenle dizilmiş duru­yordu.
E)Salonda tanımadığı insanları görünce çok şaşırdı.
7. Aşağıdakilerin hangisinde “-den” eki almış söz­cük farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Yoldan uzaklaşınca köyünü görebildi.
B)Kitaptan birkaç sayfayı yırtmıştı.
C)Sudan bahanelerle arkadaşlığını bitirmişti.
D)Ağaçları koruluktan kesip getirmişti.
E)Çığ, dağın doruklarından inerdi ovaya.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düş­müş bir ad tamlaması vardır?
A)Yumuşacık elleri sarardı ruhunu.
B)Dinlenmemiş masalları anlatırdı rüzgar.
C)Bir bulmaca gibi gelirdi tanıdık yüzler.
D)Ay doğardı bahçeye, sönerdi lambalar.
E)Yaşarsın benim gözlerimle mutluluğu, aşkı.
9. Lamba yanınca kanepelerin yanıkları, (I)  halıların yağları.(II)   fayansların kırıkları (III) meydana çıkmıştı. Camlardan çoğu (IV) kirliydi, dışardan gelenleri (V) seçemiyorduk
Parçada numaralanmış yerlerden hangisinde farklı bir kelime grubu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.
10.  
I. Serpilmeye başladı ince ince bir yağmur.
II Senin sevgini tanıdım, senin sevgini yaşarım.
III.Şehrin sokaklarında yorgun insanlar dolaşır.
IV.  Yaşama sevinci’ taşımayan eser asla yaşaya­maz.
V.Bir kuş sürüsü başımın üstünde geçip gitti.
Numaralı cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
A)l. B) II. C) III. D) IV. E)V.
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayan ile tam­lananı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?
A)Bunca varlık varken gitmez gönül darlığı
B)Irmak oldum yolunda o serap denizinin
C)Bel bağlamalıyız dostun yardım vadeden sözü­ne
D)O çocuklar ki başları okşanmayı bekliyor
E)Senin varlığında yokluğun ne olduğunu anlarım
12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ve tamlanan arasına açıklayıcı sözler girmiş bir isim tamlaması vardır?
A)Yeryüzünün tasvire sığmayan güzelliklerini fotoğrafladı.
B)Fırtına, insana aşıladığı korku duygusunu hisset­tiriyordu.
C)Uçurumların dibini dolduran hayvan cesetlerini görüyorum.
D)Şiir, hayatımızdan çekip gidiyor barbarlığı bıra­karak.
E)İnsan, uçmanın hayalini kurmuş yüzyıllar boyun­ca.
CEVAPLAR

1

D

2

B

3

B

4

C

5

D

6

A

7

C

8

 A

9

E

10

A

11

B

12

A