9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-İsim(Ad) Konu Kavrama Testi-2

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarından olan  İsimler-İsim Çeşitleri- İsimlerin Yapısı ile ilgili sizler için 18 tane soru hazırladık. Başarılar Dileriz.

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz­cük ad göreviyle kullanılmıştır?
A)Çöpçüler grev yapınca sokaklara ağır bir koku yayılmıştı.
B)Bahçesindeki ağaç, yaz kış yeşilliğini yitirmiyor­du.
C)Öğrencilerin tamamı yarınki deneme sınavına hazırlanıyordu.
D)Şişman adam ceketinin cebinden deste deste para çıkardı.
E)İşletme müdürü, fabrikanın durumunu işçilere açıkça söyledi.
2.   “Güzel” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin­de “ad” olarak kullanılmıştır?
A) Yaşamı boyunca her şeyin güzelini istedi.
B) O güzel sesin etkisiyle bir an öylece bakakaldı.
C) Kıvır kıvır saçları olan çocuğun güzel yüzü vardı.
D) Otelin penceresinden İstanbul Boğazı çok güzel görünüyordu.
E) Yarıyıl tatilinde güzel bir yere gidip dinlenmek is­tiyordu.
3.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük soyut addır?
A) Babamın ölümüyle ailemiz biraz daha dağılmıştı.
B)Uzun bir yolculuktan sonra yemyeşil bir yere gel­miştik.
C) Yeni evimizde huzur bulacağımı zannediyorum.
D) Kendisini istemeye gelenleri, ablam bilmemeliydi.
E) Bu yaklaşımıyla akıllı biri olmadığı anlaşılıyordu.
4. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamla­ması başka bir adın sıfatı görevinde kullanılmış­tır?
A) Çalışanın emeği hiçbir zaman boşa gitmez.
B) Bakışların bir okyanusu yerinden oynatıyordu.
C) Buz mavisi gözlerin yüreğimi yerinden hoplatı­yordu.
D) Genç gönüller sevda değirmeninden sonradan haberdar oldu.
E) Küçük çocuk otobüsten inerken yere kapaklan­ın işti.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler” takısı cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Bozuk yollarda lastiğimiz her an patlayabilir.
B)Örümcek ağlarını temizleyip kulübeye çekidüzen verdi.
C)Kitapların sayfa sayısını tutturmak için kitapları inceliyordu.
D)Müdür Beyler komisyonumuzu nezaketle karşıla­dı.
E)Babadan kalma evler ve arabaları hesapsızca tüketti.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük, ad durum eki almamıştır?
A)Onlar, bizi her zaman sevdiklerini söylediler.
B)Bu korkuyu aklımdan çıkaramadığımı sen de bi­liyorsun.
C)Onun tavrı, bizim böyle davranmamıza neden oldu.
D)Hiçbir eser, yazarının koruyuculuğuna sığınamaz.
E) Kalbimizi kıran bir insanla nasıl birlikte olabiliriz.
7.Aşağıdakilerin hangisinde bileşik isim diğerlerin­den farklı bir biçimde oluşmuştur?
A)Yüreğin, dibek taşının çukuru gibi boştu.
B)Yeryüzüne bir nizam vermek isterdim.
C)Gözyaşını boşa akıtma, güzel ve hisli çocuk.
D)Gönlüm dalgakıransız kaldı sevda bahçelerinde.
E)Sevda başağrısı kadar yakındı bizlere.
8   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır?
A)Arkadaşını da yazmaya teşvik ediyor, ona yol gösteriyordu.
B)AB’den gelen heyet, görüşmeler yaptıktan sonra Ankara’dan ayrıldı.
C)Konuşmayı bilmiyor, bir de bizimle tartışmaya kalkıyor.
D)İnsan, yaşadıklarını anlatmak için sadece şiir yazmaz.
E)Yükseklere çıkmış insanların tabanında kötülük vardır.
9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir ad, aldığı ekle soyut anlam kazanmıştır?
A)İnsanlık ölmedi ya, işin ucundan biz de tutarız.
B)Samanlıkta iğne aramaya benziyor seninki.
C)Bu kitap ince bir düşüncenin ürünüydü.
D)Yalnızlık biz insanlara göre bir şey değil.
E)Mutluluk bizim semtimizden de geçecek mi?
10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tekil bir tür adı o türün tamamını anlatacak biçimde kullanılmış­tır?
A)Dershanemizin sınıflan oldukça ferahtı.
B)Bahçedeki asırlık çınar rüzgardan etkilenmemişti.
C)Amatör tiyatrocular hazırladıkları oyunu başarıy­la sergilediler.
D)Çocuk, her durumda sevgiyle büyür, ilgiyle geli­şir.
E)Yeni aldığı dairenin çok geniş bir mutfağı vardı.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültmeli bir ad vardır?
A)Küçücük dünyasına, bu büyük başarıyı sığdıramıyordu.
B)Minicik öğrencileri sınavdan sınava koşturmak haksızlıktı.
C)Bu kitapçık, dershanemiz öğrencilerine ücretsiz dağıtıldı.
D)İstanbul’un daracık sokaklarına itfaiye aracı gire­miyor.
E)Üzgün olduğundan ufacık bir söze bile tahammül edemedi.
12. Hepimizin avuçlarında ve topraklarında kilimlerin hararetinden bir tutam saklıdır, fakat asırlardır Türk evlerinin en önemli eşyasını oluşturan kilimlere layık olduğu değer verilmemiştir.
Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Belirtili isim tamlaması vardır.
B)Tamlayanı ortak, isim tamlaması vardır.
C)Tamlayanı belirtisiz ad tamlaması olan zincirle­me isim tamlaması vardır.
D)Hal eki almış birden çok sözcük vardır.
E)Topluluk adı kullanılmıştır.
13. (I) Her sanatçının kendini diğerlerinden ayıran bir ki­şiliği vardır. (II) Sanatçı, durmadan arar, yeni bir şey bulmaya çalışır. (III) Bu, sanatçının toplumun değer yargılarına kulak asmadığını gösterir. (IV) Sanat dünyası yeni düşüncelere kapısını açıyor. (V) Yeni sanatçının anlaşılma korkusu da buradan gelir.
Numaralı cümlelerden hangisinde ad tamlaması voktur?
A)l. B) II. C) III. D) IV. E)V.
14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlama­sının tamlananı bir sıfatla nitelendirilmiştir?
A)Sanatçının şiirlerinin güzelliği sonradan anlaşıl­maktadır.
B)Pek çok ağacın kesilmesine yöre halkı karşı çıktı.
C)Romanın farklı kurgusunu okuyucu çok benim­semişti.
D)Bilinçsiz okuyucu sanatçının düşmanı mı dostu­mu bilmiyorum.
E)Sonbaharda evin duvarındaki sarmaşıklar da sa­rarmaya başladı.
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla tam­layanı olan belirtisiz ad tamlaması vardır?
A)Varlıkla ve yoklukla coşan günleri bulmak hayal artık.
B)Ağacın yaprakları, hıçkırık yolları ayrılıkla dolu.
C)Binlerce duygu aktı toprağın ince değirmenine.
D)Ne sularda bir gölge, ne ufukta bir hayal vardı.
E)Varlık ve yokluk alemi onunla manasını bulmadı mı?
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok isim tamlaması vardır?
A)İnsanı zafere ulaştıran, içindeki kazanma hırsıdır.
B)Çalışan insanın emeği, hiçbir zaman boşa git­mezmiş.
C)Yorucu bir çalışmadan sonra uyumak için odası­na gitti.
D)Ekmeğin tazesini, kahvaltı sofrasında yemeye bayılırdı.
E)Günlük koşturmacadan sıkılan insanın imdadına kitap yetişir.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
A)Kardeşliğin anlamını bir ben mi bilmiyorum sanı­yorsun.
B)Kış gecelerinin soğuğunda senin düşüncen içi­mizi ısıtırdı.
C)Su kenarları, su içmeye inen geyiklerin izleriyle doluydu.
D)Çocukluğun mutlu günlerine dönmek istesem de dönemem.
E)Yalnızlığın sınırında dostlarının kıymetini anla­makta gecikme.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır?
A)Ben, sensizliğin çıplak ayaklarına kelepçeler ta­karım.
B)Genç sevgilinin duygularına tercüman oldu akas­yalar.
C)Senin yalnızlığında şehrin yüreği de paramparça olmuştu.
D)Sevgi, insanın hatta evrenin mayasında saklıdır.
E)Dağlar, yalnız bir adamın çaresizliğini yaşıyor gi­biydi.
CEVAPLAR

1 B

10-D

2 A

11-C

3-E

12-E

4-C

13-B

5-D

14-C

6-C

15-E

7-D

16-D

8-B

17-B

9-A

18-A