9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 115

3.

Kardaş, senin dediklerin yok,

Virgül: Seslenmeler de kullanılır.

Virgül : yok, değil gibi ifadelerden sonra kullanılır.

 

Halay çekilen toprak bu toprak değil.

Nokta: Bitmiş cümlelerde bulunur.

 

Çık hele Anadolu’ya,

Tırnak İşareti: Özel isimlere gelen çekimleri ayırmada kullanılır.

 

Kamyonlarla gel, kağnılarla gel gayrı,

Virgül: Sıralı cümleleri ayırmadan kullanılır.

 

O kadar uzak değil.

Nokta: Bitmiş cümlelerde bulunur.

 

Yukarıdaki parçadan hareketle noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

 

4. Ta k , tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;

Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler.

 

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

 

Yukarıda farklı şiirlerden alınmış dizelerdeki altı çizili kelimelerde düzeltme işareti neden kullanılmıştır?Açıklayınız.

 

Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur. hala>hâlâ       milli>mîllî

 

 

YAZMA ÇALIŞMALARI

Bir şiire benzeterek dize, beyit, dörtlük, bent yazma veya şiiri devam ettirme çalışmaları yapınız.

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Cumhuriyet Dönemi’ne ait şiirler ezberleyiniz. Ezberlediğiniz şiirlerden oluşan bir dinleti hazırlayıp dinletiyi sınıfta sununuz.

Not: Şiir dinletisi hazırlama sürecinde EBA’daki içerikten yararlanabilirsiniz.