9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 232

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 232. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 Metni Anlama ve Çözümleme

1. Enverî adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz. 

Şair hayatlarının anlatıldığı tezkiredir. 

2. Tezkire türünün oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişmelerin etkilerini belirleyiniz. 

Tezkire türünün ortaya çıkmasında etkili olan unsurlarda elbette ki yazılı ve sözlü kültürün etkisi vardır. Özellikle şairlerin yetiştiği sosyal , ekonomik, kültürel çevre şairin ve dolayısyla bunları bir arada tutan tezkirelerin oluşumuna katkıda bulunmuştur. 

3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. 

Metinde dil ve anlatım olarak ağır ve dil kullanılmış.Terkipler kullanılmış , bu da şiiri zorlaştırmıştır.  Aktardığı bilgileri özellikle rivayet yoluyla aktarmıştır. Bu da o dönemde şair ve yazarların hayatları hakkında sözlü olarak aktarıldığını gösteriyor. 

4. Metinde yazar, söz konusu şairi tanıtırken hangi edebî sanatlardan yararlanmıştır? 

bir pâre yanar od imiş diyerek benzetme

ag u kara diyerek tezat 

5. Enverî adlı metni Cenevre adlı metinle tür, biçim, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırınız.

 

Enveri

Cenevre

Tür

tezkire

otobiyografi

Biçim

düzyazı

düzyazı

İçerik

Şair Enveri’nin hayatı anlatılmıştır.

Abidin Dino kendi hayatını anlatmıştır.

Dil ve üslup

Ağır, ağdalı ve terkipli bir dil kullanılmıştır. Osmanlıca metindir.

Daha sade ve süssüz bir anlatımı tercih etmiştir.