Açık Oturum Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi…

AÇIK OTURUM

  • Tartışma türüdür.
  • Konusunda uzman kişilerin bir masa çevresinde toplanarak tar­tışmasına açık oturum denir.
  • Açık oturumda tartışılacak konu, toplumun tümünü ya da bir bö­lümünü ilgilendirmelidir.
  • Açık oturum; bir salonda izleyici önünde ya da televizyon ve rad­yoda dinleyici önünde yapılmaktadır.
  • Açık oturumda izleyicilerin sorularını almak ve cevaplamak da mümkündür. Bu takdirde açık oturum, “forum’a dönüşmektedir.
  • Açık oturum bir “başkan” tarafından yönetilir. Konunun ortaya atılması, giriş konuşmasının yapılması, soruların düzenli olarak sorulması vb. durumlar başkanın idaresinde yapılır.
  • Başkan, açık oturumdan önce plan yapmak zorundadır. Ayrıca, başkan; tartışma sırasında meydana gelebilecek tatsız ve çirkin saldırıları da önlemelidir.
  • Açık oturumda bir yarışma havası yoktur. Başkan, konuyu belirtir, konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir.
  • Diğer konuşmacılar da konuşmakta olanın sözleriri özenle din­leyip gerekli notu alır. Gerekirse, konuşmacının bazı görüşlerine katılmadıklarını nedenleri ile birlikte belirtirler.
  • Oturuma katılacak kişilerin konularında iyi hazırlanmış olmaları açık oturumun kalitesini artırır. Ayrıca, konuşmacıların diğer konuş­macılar ve izleyiciler karşısında saygılı olmaları da çok önemlidir.