Forum Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi…

FORUM

  • Tartışma türüdür.
  • Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kural­ları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.
  • Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat, forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmaya başlan­madan duyurulmalıdır.
  • Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşididir.
  • Dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.
  • Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracât edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçilir.
  • Esasen forumdan amaç belli kararlara varmak değil, konuyu de­ğişik anlayışlarla ortaya koymaktır.
  • Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunla­rına değinmemelidir. Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak. samimi bir hava içinde yapılma­lıdır. Dinleyiciler, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olmalıdır.
  • Forumda alanında uzman kişiler tarafından tartışılan konular kay­dedilip daha sonra yazıya aktarılabilir bu tür forumlara dinleyici­nin olmadığı forum denir.