Konferans Nedir, Özellikleri, Çeşitleri, Konferans Planı…

KONFERANS

 • Hazırlıklı ve planlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara konferans denir.
 • Konferans verilmeden önce, biri konferansçıyı bütün özellikleriyle dinleyicilere tanıtmalıdır.
 • Konuşmacı; dinleyenleri sıkacak ve bıktıracak söz ve tavırlardan uzak durmalıdır.
 • Jest ve mimikler konunun anlamına uygun olarak yerinde ve uyumlu olmalıdır.

Konferans planı şöyle düzenlenebilir:

 1. Hitap cümlesi
 2. Konunun sunulusu
 3. Konferansın amacı
 4. Konunun açılması ve anlatılması
 5. Sonuç
 6. Sorular ve cevaplar
 • Konferansı düzenleyenler; dinleyicilere konunun çerçevesini an­latmalıdır.
 • Zaman zaman canlı örnekler ve fıkralarla dinleyicilerin dikkati ve ilgisi uyanık tutulmalıdır.
 • Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının veril­mesi imkânsızdır.
 • Konferansta: Anlatılanlar kısaca özetlenmeli, amaç verilmeli ve konferans dinleyicilere saygı ve iltifat eden sözlerle bitirilmelidir.
 • Sorulacak sorular da kısaca cevaplanmalıdır.

KONFERANS ÇEŞİTLERİ

Kolokyum (Konuşu)

Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacı­ların bir araya geldikleri ve konunun bir bilim adamı ya da ekip tara­fından sunulduğu ve tartışıldığı toplantıdır.

Kurs

Belirli bir konuyu, bu konuda yetişeceklere öğretmek amacıyla yapı­lan etkinliklerdir.

Seminer

Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kim­selere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişiler tarafından açıklanan toplantılardır. Yüksek öğretim kurumlarında lisans / lisan­süstü öğrenci ve öğreticilerin katılımıyla yapılan seminerler, bu tanı­tımın dışındadır. Bunlar yüksek öğretim kurumlarında, öğretim üyesi­nin yönetimi altında, öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen toplantılardır.