Sempozyum (Bilgi Şöleni) Nedir, Özellikleri Hakkında Bilgi…

SEMPOZYUM

  • Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştır­macıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır.
  • Bildiri sahiplerine ayrılan zaman oldukça kısadır.
  • On dakikalık bir sürede 1500-2000 kelime kullanma şansı vardır. Buna göre. hazırlanacak bildiri, dört sayfayı geçmemelidir. Cüm­leler, kolay anlaşılır biçimde düzenlenmelidir.
  • Metni yazmadan önce ana başlıklar vurgulanmalıdır. Sunulabile­cek yansı sayısı da 5-6 civarında olmalıdır.
  • Konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili so­rular sorabilirler. Böylece Sempozyumdan “panel” e geçilir. Daha sonra da tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden foruma ge­çilmiş olur.
  • Konuşmaları kitap haline getirilebilir.
  • Sempozyum bir günü aşabilir.

Bildiri metni, şu bölümlerden oluşmalıdır:

a) Giriş: Neden bu konunun ele alındığı, çalışmanın diğer çalışma­lar arasındaki yeri. (yarım sayfa)

b) Deney: Malzeme ve yöntemin tanıtımı, (bir sayfa)

c) Bulgular: Dinleyiciler tarafından beklenen yeni bilgi, belge ve önerilerin açıklanması ve tartışılması.

  • Bildiri, konferans ile büyük ölçüde bir benzerlik gösterir. Bildiri, öncelikle bilimsel bir yazı türüdür. Oysa konferansta, bilimsellik yanında popüler bir hava söz konusudur.
  • Son olarak, bildiride varılan sonuçlar ve ana noktalar özetlenerek ana düşünce vurgulanır.