Münazara Nedir, Özellikleri, Hakkında Konu Anlatımı…

MÜNAZARA

 • Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak sa­vunulmasına münazara denin
 • Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurul­malıdır.
 • Münazaradaki gruplar en az iki en çok altı kişiden oluşur.
 • Gruplardan birisi konuyu olumlu, diğeri ise olumsuz yönden (tez-antitez) ele alır.
 • Münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir “jüri” seçilir.
 • Galibi jüri belirler.
 • Konuya olumlu tezi savunan başlar.
 • Bu tartışma yönteminde amaç doğruyu savunmaktan ziyade tar­tışmada baskın taraf olmaktır.
 • Konuşmacılara, araştırma için süre verilmelidir.
 • Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik alt konuları hak­kında konuşmak zorundadır.
 • Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz.
 • Münazarada yazılı metne bakarak okuma olmaz.
 • Konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genel­likle 5-15 dakikadır.
 • Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylaya­cak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur.

Jürinin, değerlendirmede dikkat edeceği özellikler:

 • Türkçeyi kullanma gücü. (Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime hazi­nesi, cümle kurma vb.)
 • El, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma.
 • Savunmada inandırıcı olma. (Belgeler, istatistik! bilgiler, resimler, gazete ve dergi haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.)
 • Konuşmacıların fiziki özellikleri. (Temiz ve düzenli kıyafet, saç. sakal tıraşı vb.)