Panel Nedir, Özellikleri, Panelin Foruma Dönmesi…

PANEL

  • Bir konuşmacı grubunun dinleyiciler önünde, genellikle bilimsel, sosyal ya da siyasî bir konuyu tartışma türüdür.
  • Panelde bir başkan bulunur. Panelde en az üç, en çok altı konuş­macı bulunur.
  • Dinleyici önünde yapılan tartışma türüdür.
  • Panel tartışması sonunda dinleyiciler, konuşmacılara konuyla il­gili çeşitli sorular sorabilirler. O zaman panel foruma dönüşür.
  • Bir konuyu tartışmaktan ziyade samimi bir sohbet havasında bilgi alışverişi yapmak esastır.