Sunum Nedir, Özellikleri, Sunumdan Önce, Sonrası ve Sunumda Yapılması Gerekenler

SUNUM

 • Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çı­karan; bir çalışma sonucunu açıklayan: laboratuvar araştırmala­rını sunan, anket sonuçlarını ifade eden: önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir.
 • Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçları­nı değerlendirmektir.
 • Sunumda eldeki teknik imkânlardan da yararlanılır.

Sunumdan önce yapılması gerekenler:

 • Öncelikle konu seçilmelidir.
 • Sunum hazırlanırken farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır.
 • Sunum yeri önceden görülmeli ve prova yapılmalıdır.

Sunum sırasında yapılması gerekenler:

 • Sunumdan önce kendimizi topluluğa kısaca tanıtalım.
 • Tüm bilgiler değil sadece başlıklar aktarılmalıdır.
 • Sunuma kimler gelecek? Bilgi düzeyleri nedir? Sunum dozajı bu parametrelere göre ayarlanmalı.
 • Sunum süresi: 15-20 dakika en ideal süredir.
 • Detaylı bir konu anlatımında 45 dakikayı aşmamalıyız.
 • Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir.
 • Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimikle­rine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.
 • Konuşmacı kelimeleri doğru telaffuz etmelidir.
 • Sunumda, bilgisayar, cd, gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.

Sunum sonrasında yapılması gerekenler:

 • Sunum yapan konuşmacı sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir.
 • Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu, açık ve net cevaplar vermelidir.