Anlatım Biçimleri – 4 (Online-Test Çöz)

Anlatım Biçimleri - 4 (Çıkmış Sorular)

Soru 1
Çalışmalarımız sonuç verdi. Neler mi oldu? Ot bit­meyen bozkırlar, ipek gibi yumuşak topraklı ovalara dönüştü. Tarlalar, arı kovanları gibi uğul­damaya başladı. Toprağın derinliklerinde uyuyan sular yeryüzüne çıkarıldı. Kova kova süt veren in­ekler, kovan kovan bal veren arılar yetiştirildi. Sofraları, el ele verilerek üretilen yiyecekler süsledi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (ÖSS 2003)
A
Öykülemeye başvurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yinelemelere yer verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Betimleme yapma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanık gösterme
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Benzetme sanatından yararlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2
Yaklaşık otuz beş yıl öncesine kadar kimsenin ondan haberi yoktu. Kayıp bir kent değildi. Unutulmuştu yalnızca. Sırtını yasladığı dağın dik yamaçlarında, toprak altında bulunan bu kentten Avrupalı gezginler bir iki satır da olsa söz etmişlerdi. 19. yüzyılda yapılan bilimsel bir yüzey araştırmasında da kimliği belirlenmişti. Ama bu silik İzlerin peşine pek kimse düşmedi. Uzun aralıklarla gerçekleştirilen bir iki ziyaret, gözlem...  Sonrası derin bir sessizlik... Ta ki 1970 yılında yeniden keşfedilene dek.
 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? (ÖSS 2004)
A
Kişileştirmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eksiltili cümlelere            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nesnel verilere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Abartmaya
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Öykülemeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3
Sofraya hep birlikte otururduk. Tahtadan, yuvarlak bir yer sofrasına, ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Sofra örtüsünü dizlerimizin üzerine çekerdik. Babam bağdaş kurarak baş köşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı. Karşısında annem otururdu. Babam, yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp da yemeğe uzanacak olursa, hiç acı­madan kaşığının tersini, uzanan elin sırtına in­dirirdi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanılmıştır? (ÖSS 1997)
A
Öyküleme - örnek verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Betimleme - açıklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Açıklama - öyküleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Açıklama - örnek verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Betimleme - öyküleme
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4
Akçakavakların, dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik ton­larıyla donanmış. Az İleride kalın gövdeli, yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Altına oturuyorum. Kekik kokuları geliyor burnuma.
Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi du­yulardan yararlanılmıştır? (ÖYS 1991)
A
İşitme-dokunma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koklama - dokunma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Görme - işitme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Koklama - işitme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Görme - koklama
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5
Herkes nezle olur ama, herkes saman nezlesi olmaz. Acaba niye? İşe polenden başlayalım. Adı, çiçektozu ama, ille de çiçeklerden gelmesi şart değil. İğde, kayın, gürgen, çınar, kavak gibi ağaçlardan, yapraklardan, otlardan, hatta mantar­lardan da geliyor. Baharla birlikte çiçeklenme  başlayınca soluduğumuz havaya polen dolmaya başlıyor; ağzımıza, burnumuza giriyor.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?(ÖSS 1986)
A
Konuşma havası içinde yazılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Söz oyunları yapmaya özenilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Değişik örnekler verilerek konu dağıtılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Terim kullanmaktan kaçınılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gereksiz ayrıntılara yer verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Korku bir ruh halidir. İkide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen... Yüreklilik ise büyük kor­kular önünde kendimizi yitirerek yaptığımız atılımdır. Her şeyi göze almak değildir, ölüme, tehlikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey olmama halidir."

Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuş­tur?

(ÖYS 1981)

A
tartışmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
tanımlamaya
İpucu:
TEBRİKLER!
C
karşılaştırmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
betimlemeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
örneklendirmeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Röportajla öykü arasında kimi benzerlikler vardır. İkisi de yaşamın gerçekleriyle beslenir. Röportajın gerçekliği belgelere, kanıtlara, somut olay ya da olgulara dayanmasından ileri gelir. Öyküde ise bunlar hayal gücüyle yeni bir renk, yeni bir görünüm kazanır. Öte yandan bütün anlatı türleri için geçerli olan dilin güzel ve etkili kullanımı, rö­portaj ve öykü İçin de söz konusudur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han­gisi ağır basmaktadır?

(ÖYS 1997)

A
Betimleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Karşılaştırma
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Öyküleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tanımlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Örneklendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyutlamaya başvurulmuştur?

(ÖYS 1997)

A
Benim yaptığım iş, uçak kullanmaya benzer. Birçok iyi iş yaparsınız; ama başarısız olduğunuz tek iş sonunuz olur.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Nereden bakarsak bakalım, toplumu oluştu¬ran bireylerle bir duygu alışverişimiz var. Bu nedenle yollayacağımız her ileti, onlara da uygun gelmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğru düşünen bireyler yetiştirmek için anadili öğretimine önem vermek gerektiğini hepimiz biliyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gelişme, toplumsal bilimlerde çok önemli bir kavramdır. Bunun İçin araştırmacılar, gelişme kavramı üzerinde sürekli olarak kafa yormaktadırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olaylar ve nesneler için söz konusu olan iyi -kötü, güzel - çirkin türünden değer¬lendirmelerin her birine değer yargısı denmek-tedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

(I) Göz alabildiğine uzayıp giden tarlalar su için­deydi. (II) Ova, sanki zümrütten bir denizi andırı­yordu, (III) Boyu bir karışı bulmayan ekinler, bütün ovayı kaplamıştı. (IV) Bugün nasılsa, bulutların arasından şöyle bir yüzünü gösteren güneş, or­talığa yaydığı sıcaklıkla, tarlaların ıslaklığını azda olsa almaya çalışıyordu. (V) Az ileride Büyük Menderes bulanık sularıyla şırıl şırıl akıyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile­rinde ayrıntılar, birden çok duyu organı aracı­lığıyla seçilebilir?

(ÖYS 1995)

A
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV.ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Geçmişi Hititlere uzanan Ürgüp'ün taştan yapılmış boz evleri, insanı masallar dünyasının değişik evrenine götürür. Bomboş bozkır, uçsuz bucaksız, yapayalnız uzar gider bu saman sarısı diyarda. Modern heykeller gibi özenle yontulmuş­tur peribacaları ve damlarında duman tüten taş' evler. Adı, "kaya" anlamına gelen "ur" ile "çok" an­lamına gelen "köp" sözcüklerinin birleşmesinden oluşan Ürgüp, önce peribacaları demekse, sonra taşın güneşle arkadaşlığı, rüzgarla dansı demek. Taş, Ürgüp'te öncelikle mesken demek; yalnızca mağara, kovuk değil, enikonu bir mesken.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

(ÖSS 2002)

A
Ayrıntılara yer vermeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İnsana özgü nitelikleri doğaya aktarmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Düş gücünden yararlanmaya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öznelliğe
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tarihsel değerleri örneklerle açıklamaya
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Onun öykülerindeki kişilere iğne batırın, batırdığı­nız yerden kıpkırmızı kan sızdığını göreceksiniz.

Burada sözü edilen öykücünün anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(ÖYS 1987)

A
Seçkin ve etkili kelimeler kullanmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gereksiz benzetmelerden kaçınmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mizahi bir anlatıma başvurmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Varlıkları olduğundan üstün göstermektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kahramanları canlı bir biçimde anlatmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Anlatım Türleri Nedir, Özellikleri, Örnekleri…

ANLATIM TÜRLERİ (ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM; TARTIŞMACI ANLATIM,BETİMLEYİCİ ANLATIM,AÇIKLAYICI ANLATIM….)