Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 8

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 8

 1.     “İnan ki sanatçının yarattığı her şey gerçektir. Benim zavallı Bovary’m şimdi şu saatte Fransa’nın yirmi kentinde birden acı çekiyor, gözyaşı döküyor.”

Bu sözlerin altına aşağıdaki sanatçılardan hangisi yazılmalıdır?

A) Stendhal                                    B) Çehov

C) Emile Zola                                 D) Victor Hugo

E) G. Flaubert

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    V. Hugo – Sefiller – Romantizm

B)    Stendhal – Kırmızı ile Siyah – Realizm

C)    W. Shekespeare – Hamlet – Romantizm

D)    Balzac – Goriot Baba – Romantizm

E)    E. Zola – Germinal – Natüralizm

 

3.     “Tolstoy, Gogol, Dostoyevski” için aşağıdakilerden hangisi ortak bir özelliktir?

A)    İngiliz edebiyatı sanatçıları olmaları

B)    Realist akımın temsilcileri olmaları

C)    Şiir türünde eser vermeleri

D)    Ağır bir üslup kullanmaları

E)    A. Çehov’dan etkilenmeleri

 

4.     Dönemini ve içinde yaşadığı toplumu bir tarihçi tutumuyla incelemiş; insanların ilişkilerini yozlaştıran, onları acıklı durumlara düşüren etkenleri göstermeye çalışmıştır. Tam bir gözlemcilikle “töreleri, alışkanlıkları, zevkleri, buluşları, toprak alışverişleri, süslü salonları, kırsal Fransa’nın töre ve ahlakını” yansıtmıştır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen Fransız romancısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balzac                                        B) Andre Gide

C) Moliere                                      D) Pascal

E) Anton Çehov

5.     İngiliz edebiyatında deneme türünün öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Defoe                                         B) Bacon

C) Flaubert                                     D) Dickens

E) Stendhal

6.     Musiki yine musiki! Senin şiirin öyle uçucu bir şey olsun ki bunun ileriye hamle eden bir ruh­tan, başka göklere, başka aşklara doğru kaçtı­ğı hissedilsin. Şiir bir düşünceyi, bir duyguyu ahenkle anlatan edebi bir melodidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda düşünce­leri verilen edebi akıma bağlı bir sanatçı değildir?

A) Baudelaire                                 B) Verlaine

C) Mallarme                                   D) Rimbaud

E) Lamartine

 

7.     Şiirlerinde kendisi hiç yoktu. Yüreğinin sesi ve sıcaklığı, hayal gücü yoktu. Güzeldi güzel ol­masına ama soğuk bir güzellikti bu. Sesi vardı ama aklın sesiydi. Sevemedim bir türlü bu şiiri. Ben, tam tersini beklerim bu şiirden. Ayrıca her şeyi açıkça söylemeyen, kapalı olanı severim. Doğayı, bakanda bıraktığı izlenime göre anla­tanı, yaratısına benim de katıldığım şiirleri…

Bu parçada hangi iki edebi akıma bağlı şair karşılaştırılıyor?

A)    Romantik – Realist

B)    Realist – Sürrealist

C)    Parnasyen – Sembolist

D)    Klasik – Romantik

E)    Sembolist – Sürrealist

8.     Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımına bağlı değildir?

A) A. Dumas                                   B) Boccacio

C) J. J. Rouesseau                          D) La Martine

E) W. Goethe

9.     “Temel ilkeleri akıl, gerçek doğa olan (…) prenslerin, soyluların çevresinde gelişir. (…) ise aklın yerine duyguyu koyar. (…) geneli an­latır; onun için önemli olan tiptir. (…) ise özenli anlatmaya çalışır; tiplerle değil, karakterlerle uğraşır. Bu nedenle de bireycidir.”

Yukarıdaki parçada karşılaştırılan iki edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Realizm – Natüralizm

B)    Klasisizm – Romantizm

C)    Romantizm – Parnasizm

D)    Realizm – Romantizm

E)    Klasisizm – Sembolizm

10.   Aşağıdaki tanımlardan hangisinin sonuna “romantizm” sözü getirilemez?

A)    Varlıkların, olduklarından başka bir türlü ol­madıklarına, olamayacaklarına üzülmektir…

B)    Aklın yerine hayali, ölçünün yerine savruk­luğu, ılımlının yerine abartılmışı koymaktır…

C)    Doğaya hayranlık, kişisellik, geleneklere baş­kaldırma, duygulara ve rüyalara bağlılıktır…

D)    Edebiyatta liberalizmden başka bir şey değildir….

E)    Gerçeği tüm güzellik ve çirkinlikleriyle an­latma sanatıdır…

11.   “Realizm romancı ile roman kişileri arasındaki göbek bağını kesti.” yargısı ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki vardır?

A)    Realizm, günlük hayatta yaşanan ya da yaşanması mümkün olan olay, kişi ve çevreleri anlatır.

B)    Realist yazar, anlatımın çok sağlam olmasına özen gösterir.

C)    Realistler, çevrenin betimine önem verirler, çevrenin kişiliğin oluşumundaki önemini vurgularlar.

D)    Realizmde yazar tarafsız bir gözlemcidir, eserine kişiliğini katmaz.

E)    Realist, kılı kırk yararcasına yaptığı gözlemi, aynı titizlikle anlatır.

CEVAPLAR

1 E

2 D

3 B

4 A

5 B

6 E

7 C

8 B

9 B

10 E

11 D