Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 7

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 7

 1.     Kişinin ruh halinin soyut olarak izlenmesi bırakılmış, kişiler çevreleri içinde ele alınmış ve insanın düzeltilmesi yerine toplumun düzeltilmesi amacı güdülmüştür.

Yukarıda özelliği verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Natüralizm

B)    Romantizm

C)    Dadaizm

D)    Realizm

E)    Klasisizm

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Lirizmden yoksun olan, aklın ilkelerine bağlı kalan Şinasi, hangi edebiyat akımının etkisinde kalmıştır?

A)    Romantizm

B)    Realizm

C)    Klasisizm

D)    Natüralizm

E)    Sembolizm

 

3.     Aşağıdakilerden hangisi daha çok şiirde görülen edebi akımlardır?

A)    Realizm – Parnasizm

B)    Romantizm – Realizm

C)    Klasisizm – Romantizm

D)    Natüralizm – Sembolizm

E)    Parnasizm – Sembolizm

 

4.     “… ressam ve heykeltıraşlar gibi varlığın dış yönünü anlattıkları halde … iç yönü, konu içinde erimiş varlığı anlatmak ve bir müzisyen gibi ha­reket etmek istediler. Yapıtlarında zeka yerine hayal gücünden ve duyarlıktan yararlandılar.”

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Sembolistler – Parnaslar

B)    Parnaslar – Natüralistler

C)    Romantikler – Parnaslar

D)    Parnaslar – Sembolistler

E)    Sürrealistler – Dadaistler

 

5.     Dr. R. Freud’un “psikanaliz” yöntemini temel alan, bilinçaltına itilen özlem ve isteklerini özgür çağrışım yöntemi ile ortaya çıkar­maya çalışan, şiiri iç dünyanın derinlikle­rinde saklı olarak gören sanatçılar, hangi edebi akımın temsilcileri olabilirler?

A)    Natüralizm

B)    Realizm

C)    Sürrealizm

D)    Empresyonizm

E)    Klasisizm

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A)    Klasik akım ahlaka büyük değer verir.

B)    Klasisizm, akla önem verir.

C)    Klasisizmde din duygusu güçlüdür.

D)    Klasik akım, doğaya saygı ve sevgiyi temel alır.

E)    Sanatsal mükemmellik klasisizmde önemlidir.

 

7.     Toplumu büyük bir laboratuar, insanı deneme ve inceleme konusu, sanatçıyı da bilgin sayar­lar. İnsanın tüm özelliklerini bilim çıplaklığıyla ortaya çıkarıp göstermeyi amaçlarlar.

Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen bu akımın temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Byron – La Bruyere

B)    Racine – Schiller

C)    Bualo – Corneille

D)    Sophakles – Aristophanes

E)    Emile Zola – Maupassant

 

8.    “Freud olmasaydı bilinç olmazdı, şiir olmazdı.” sözünü hangi akımın sanatçısı söyleyebilir?

A)    Parnasizm

B)    Sembolizm

C)    Sürrealizm

D)    Romantizm

E)    Dadaizm

 

9.     Bizler yaşamın acı dilini öğretir, gerçeğin yüksek dersini veririz, “İşte olan bu!” deriz. Bir kere daha söylüyoruz: Bizler bilimle uğraşan, çözümleme yapan her şeyin içini dışını didik didik eden kişileriz; yapıtlarımızda da, bilim kitaplarındaki kesinliği, sağlamlığı ve uygulamaları bulursunuz.

Yazarın “bizler” diye söz ettiği grup aşağıdaki edebi akımlardan hangisinden olabilir?

A)    Romantizm

B)    Natüralizm

C)    Klasisizm

D)    Sembolizm

E)    Realizm

 

10.   Değişen toplum, ruhu da değiştiriyor. Yaşayan her şey gibi, insan da, kendini besleyen havay­la birlikte değişiyor. Her yüzyıl, kendine özgü koşullarıyla, kendine özgü duygular, güzellikler yaratıyor.

Yukarıda açıklanan edebi terim aşağıdaki­lerden hangisi olabilir?

A) Tür                                             B) Üslup

C) Kavram                                      D) Akım

E) Biçim

 

11.   Eskiden ne varsa artık yok; ilerde ne olacaksa daha olmadı. Dertlerimizin nedenini başka yerde aramayın. İşte bizim karamsarlığımızın, şaşkınlığımızın, aşırı duyarlılığımızın nedeni…

Bu yanıt aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilir?

A)    Klasik sanatçının trajediyi önde tutmasının nedeni nedir?

B)    Natüralizm, kişilik oluşumunda hangi olguları öne sürer?

C)    Siz realistler neden çirkinliği ve bayalığı yazıyorsunuz?

D)    Sürrealist şairler olarak niçin anlamı yok ettiniz?

E)    Romantik bir sanatçı olarak niçin böyle duygusalsınız?

 

12.   “Abartmadan denilebilir ki herkesin anlayabileceği şiir, yalnız aşağı ozanların işidir. Büyük şiirlerin girişleri tunç kanatlı şehir kapıları gibi sımsıkı kapalıdır, her el o kanatları itemez ve o kapılar kimi zaman yüzyıllarca insanlara kapalı durur.” diyen bir şair hangi şiir akımını savunuyor olabilir?

A)    Klasisizm

B)    Romantizm

C)    Sürrealizm

D)    Sembolizm

E)    Parnasizm

 CEVAPLAR

1 A

2 C

3 E

4 A

5 C

6 C

7 E

8 C

9 B

10 D

11 E

12 D