Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 6

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 6

1.     Aşağıdakilerden hangisi “Ekspresyonizm” akımının özelliklerinden biri değildir?

A)    20. yüzyılın başında Almanya’da Dadaizm’e tepki olarak ortaya çıkmıştır.

B)    Tabiat ve eşya ikinci plana atılmış, sanat­çının ruhi durumu ön plana çıkarılmıştır.

C)    Sözün yaratıcı gücüne ve dünyayı değiştirme yeteneğine inanılmıştır.

D)    Alışılmış, yerleşmiş değerlere karşı acıma­sız tavır alınmıştır.

E)    T. S. Elliot, Franz Kafka dünya edebiyatın­daki başlıca temsilcileridir.
BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.       I.    Geçmişe sırt dönülmüş, geleneklere karşı  çıkılmıştır.

II.    Makine ve hız sanata sokulmuştur.

III.    Geleceğe yönelme amaçlanmıştır.

IV.    Mayakovski dünyada, Türk edebiyatında  ise Nazım Hikmet öncüsü olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Dadaizm

B)    Empresyonizm

C)    Kübizm

D)    Ekspresyonizm

E)    Fütürizm

3.     Bu edebi akım en az romanda gelişmiştir. Da­ha çok trajedi ve komedide görülmüştür. Eser­ler ulusaldır; ama soylu tabakanın konuşma di­liyle yazılmıştır. Ahlaki amaç güdülmüş, bireyi olgunlaştırmayı esas almışlardır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Klasisizm

B)    Romantizm

C)    Realizm

D)    Natüralizm

E)    Sürrealizm

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm ile Parnasizm akımlarının ortak özelliğidir?

A)    Bilim ve fenle ilgili konuların işlenmesi

B)    Dış dünya ile gözlemlerin yansıtılması

C)    Yunan ve Latin edebiyatlarından yararla­nılması

D)    Sadece soylu ve olgun kişilere yer veril­mesi

E)    Hayal ve olabilene yer verilmesi

 

5.     Aşağıdaki “sanatçı–edebiyat akımı” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    Balzac – Realizm

B)    Lamartine – Romantizm

C)    Racine – Parnasizm

D)    J. Steinbeck – Natüralizm

E)    A. Rimbaud – Sembolizm

6.     Eserde, önce olayın geçtiği yer parçalara ayrılmış. Sonra bu parçalar sanatçının kişisel görüşüne göre yeniden birleştirilmiş. Böylece konunun tümü, aslındaki gibi değil, sanatçının duyumlarına göre geometrik bir yapı içinde şekil almış.

Paragrafta anlatılan yolu izleyen bir sanatçı aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcisi olabilir?

A)    Dadaizm

B)    Kübizm

C)    Fütürizm

D)    Egzistansiyalizm

E)    Empresyonizm

7.     İspanyol ressam Picasso’nun resimde açtığı bir çığır olan, sonradan edebiyatı da etkileyen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Fütürizm

B)    Dadaizm

C)    Sürrealizm

D)    Egzistansiyalizm

E)    Kübizm

8.     Edebiyatımızda İkinci Yeniciler topluluğu üyelerinin büyük çoğunluğu (Turgut Uyar, Ece Ayhan, İlhan Berk, Edip Cansever)    aşağıdaki edebi akımlardan hangisine bağlı olarak eser vermişlerdir?

A)    Romantizm

B)    Realizm

C)    Sürrealizm

D)    Parnasizm

E)    Sembolizm

9.     “Determinizm” görüşüne uyularak deneysel bilimlerde uygulanan deney yönteminin edebiya­ta da uygulanabileceği görüşünü ileri süren …, bundan hareketle hayatın iğrenç ve çirkin sah­nelerinin anlatılmasından da çekinmemişlerdir.

Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sembolizm

B)    Realizm

C)    Natüralizm

D)    Sürrealizm

E)    Romantizm

10.   Türk edebiyatında Sembolist akımın izleri­nin ilk görüldüğü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Cenap Şehabettin

B)    Tevfik Fikret

C)    Ahmet Haşim

D)    Necip Fazıl Kısakürek

E)    Cahit Sıtkı Tarancı

11.   Anlamın kapalı olması ve sözün anlamından çok musikisine önem veren akım aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sembolizm

B)    Parnasizm

C)    Realizm

D)    Natüralizm

E)    Romantizm

12.   Aşağıdakilerin hangisinde Natüralizmin dünyada ve Türk edebiyatındaki temsilcileri bir arada verilmiştir?

A)    Corneille – Şinasi

B)    Goethe – Namık Kemal

C)    Balzac – H. Ziya Uşaklıgil

D)    Baudelaire – Cenap Şehabettin

E)    E. Zola – Nabizade Nazım

CEVAPLAR

1 A

2 E

3 A

4 C

5 C

6 B

7 E

8 C

9 C

10 A

11 A

12 E