Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 5

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 5 

1.     Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında oluşan doğal olayları gözleyip sapta­makla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene aşı­rı sevgi göstermezse sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tut­maz. Bizler gerçeğin kurallarını bilimsel kuralla­ra bağladık. Edebiyat bir ameliyat masası, ro­man ise bir deney aracı oldu elimizde.

Bu sözleri söyleyen E. Zola’nın kurucululu­ğunu yaptığı edebiyat akımı aşağıdakiler­den hangisidir?

A)    Romantizm

B)    Realizm

C)    Natüralizm

D)    Sürrealizm

E)    Parnasizm

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Bir eser güzelliğini, değerini akıldan alır. Sağ­duyuya dayanmayan hiçbir anlatımın estetik değeri yoktur hiçbir şey gerçekten daha güzel olamaz. Ancak gerçek sevimli ve kalıcıdır.

Yukarıdaki sözler, aşağıdaki edebiyat akım­larından hangisinin temel niteliğini yansıtır?

A)    Klasisizm

B)    Romantizm

C)    Realizm

D)    Natüralizm

E)    Sürrealizm

3.     Neoklasisizm, yeni klasikçilik anlamındadır. Klasisizmi eski klasik anlamıyla yeniden canlan­dırmak için ortaya atılan edebiyat hareketidir. Neoklasisizmin amacı, şiirde aklın üstünlüğünü, klasik biçimleri, Yunan mitolojisinden yararlanmayı ön plana almaktır.

Yukarıda açıklaması verilen “Neoklasisizm”in Türk edebiyatındaki en büyük temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    N. Fazıl Kısakürek

B)    Y. Kemal Beyatlı

C)    Ahmet Haşim

D)    M. Akif Ersoy

E)    A. Kutsi Tecer

4.     Aşağıdakilerden hangisi Romantizmin özelliklerinden biri değildir?

A)    Din duygusuna dayanır.

B)    Duygu, coşkunluk ve hayal önemli birer unsurdur.

C)    Konular Yunan ve Latin edebiyatından alınır.

D)    Dram türünü sahne için daha uygun bulmuşlardır.

E)    En çok aşk, doğa ve ölüm konuları işlenmiştir.

5.     Aşağıdakilerden hangisi Klasisizm ile Divan edebiyatının ortak özelliklerinden biridir?

A)    Sanatçının eserinde kişiliğini gizlemesi

B)    Anlatımın yalın, açık ve sade olması

C)    Akla ve sağduyuya önem verme

D)    Konudan çok, konunun işlenişine önem verme

E)    Eserlerde milli dilin kullanılması

6.     Elimdeki eserde yazar karakterlere ya iyi ya da kötü bir elbise biçmiş ve eserin sonuna dek bu böyle gidiyor. Bu bana “ak–kara” çatışmasının en belirgin olduğu … akımını hatırlattı.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Romantizm

B)    Realizm

C)    Klasisizm

D)    Dadaizm

E)    Sürrealizm

7.     Aşağıdaki sanatçı–bağlı olduğu edebi akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)    A. Çehov – Realizm

B)    Boileau – Klasisizm

C)    Corneille – Romantizm

D)    Dostoyevski – Realizm

E)    E. Zola – Natüralizm

8.     Geniş manada Rönesans gibi … de İtalya’da doğmuştur. Genel olarak iki sebepten oluş­muştur. 1- Kilise ve devlet baskısına dayanan Orta Çağ zihniyetine karşı düşüncenin tepkisi. 2- Klasik Yunan–Latin edebiyatlarına duyulan hayranlık. Bu akımın tutkunları, şu veya bu millet adına değil insanlık ülküsüyle konuşup düşünmeye çalıştılar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?

A) Hümanizm                                B) Klasisizm

C) Realizm                                     D) Romantizm

E) Natüralizm

 

9.     Onlara göre sanat ve edebiyatta realizm müm­kün değildir. Şiirde asıl önemli olan kulağa ge­len ritim, müzikalite zevkidir. Biçimsel kurallar bir saçmalıktır. Önemli olan anlatmak değil, tel­kinde bulunmaktır. Fikir değil, duygu önemlidir.

Yukarıda bahsedilen edebi akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Fütürizm – Nazım Hikmet

B)    Realizm – M. Akif Ersoy

C)    Sembolizm – Ahmet Haşim

D)    Parnasizm – Tevfik Fikret

E)    Kübizm – Cahit Külebi

 

10.     I.    Guy de Maupassant

II.    Balzac

III.    Emile Zola

IV.    Mallarme

V.    Baudelaire

Yukarıdaki sanatçılar temsil ettikleri edebi akıma göre eşleştirildikleri zaman hangisi dışta kalır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

11.     I.    Empresyonizm

II.    Kübizm

III.    Dadaizm

IV.    Fütürizm

V.    Sembolizm

Yukarıda numaralandırılmış akımlardan han­gisi “Parnasizm”e tepki olarak doğmuştur?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

12.     I.    Cenap Şehabettin – Sembolizm

II.    Abdülhak Hamit – Romantizm

III.    Şinasi – Klasisizm

IV.    Ahmet Haşim – Sembolizm

V.    Tevfik Fikret – Empresyonizm

Yukarıda verilen sanatçı–akım eşleştirmele­rinden hangisi yanlıştır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

CEVAPLAR

1 C

2 A

3 B

4 C

5 D

6 A

7 C

8 A

9 C

10 B

11 A

12 E