Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 9

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 9

 1.     Bir deha olarak kabul edilen …, şair, bilgin, bilge kişiliğiyle dünya edebiyatının en ünlü kişi­lerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri bütün dünya dillerine çevrildi. Romantizm akımından etkilenen sanatçının şiirlerinde büyük bir lirizm vardır. Faust adlı eseri onun dünya görüşünü yansıtması açısından önemlidir.

Paragraftaki boşluğa getirilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Goethe                                      B) Lamartine

C) J. J. Rousseau                            D) Balzac

E) Stendhal

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Fransız romantiklerinin en içli ve en duygulu sanatçısıdır. Romanlarında ve şiirlerinde daha çok doğadan esinlendi. Ölüm ve aşk konularını kendine has büyük bir duyarlılıkla dile getirdi. Sanatçının Graziella ve Raphael adlı romanları en önemli eserlerindendir.

Yukarıdaki parçada tanıtılan Fransız romantiği aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Alfred de Musset

B)    Mallarme

C)    Alphonse Davdet

D)    Guy de Mauppassant

E)    Lamartine

3.     Dünyanın en büyük destan derleyicisi ve şairi­dir. İki destanı vardır: İlyada ve Odysseia. Bun­larda; Akalar ve Troyalılar arasında yapılan Troya Savaşı’nın 51 günlük bölümü anlatılır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı ve ait olduğu millet aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sapho – Yunan

B)    Dante – İtalyan

C)    Cervantes – İspanyol

D)    Homeros – Yunan

E)    Tasso – İtalyan

4.     Aşağıdaki sanatçılardan hangisi modern romanın kurucusu sayılmaktadır?

A) Cervantes                                  B) Petrarca

C) Dante                                         D) Boccacio

E) Montaigne

5.     … dünyanın en ünlü deneme yazarıdır. Özgür düşüncenin öncülerindendir. Fransızcayı ya­bancı unsurlardan kurtararak konuşma ve yazı dili haline getirmeye çalışmıştır. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı … ad­lı tek eseri günümüzde bir başyapıt olma özel­liğini sürdürmektedir.

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıy­la aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Boccacio – Decameron

B)    Dante – İlahi Komedya

C)    Montaigne – Denemeler

D)    Tasso – Kurtarılmış Kudüs

E)    Cervantes – Don Kişot

6.       I.    Corneille

II.    Dostoyevski

III.    E. Zola

IV.    Fenelon

V.    Gogol

Yukarıda numaralandırılarak verilen sanat­çılar temsil ettikleri edebi akıma göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Dostoyevski’ye ait değildir?

A)    Anna Karenina

B)    Suç ve Ceza

C)    Budala

D)    Yer Altından Notlar

E)    Ecinniler

8.     Dünyanın en büyük romancılarından sayılan …, … kurucusudur. Romanlarını “İnsanlık Komedyası” genel başlığı altında toplamıştır. “Goriot Baba” bugün de en sevilen ve klasikleşmiş yapıtlar arasındadır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getiril­melidir?

A)    Victor Hugo – Romantizmin

B)    Balzac – Realizmin

C)    E. Zola – Natüralizmin

D)    Baudelaire – Sembolizmin

E)    J. P. Sartre – Egzistansiyalizmin

9.     Aşağıdakilerden hangisi İngiliz edebiyatının en büyük sanatçısı olan W. Shakespeare’nin dramlarından biri değildir?

A)    Romeo ve Juliet

B)    Hamlet

C)    Karamazof Kardeşler

D)    Kral Lear

E)    Macbeth

 

10.   –      Rus edebiyatının en büyük hikaye yazarıdır.

–      Hikayeleri durum tarzındadır.

–      Olaya pek önem vermez.

–      Realisttir.

–      Hikayeleri dışında “Vanya Dayı, Vişne Bahçesi” vb. oyunları da vardır.

Yukarıda bazı yönleri verilen Rus sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İvan Turganyev

B)    Nicolay Gogol

C)    Lev Nikolayeviç Tolstoy

D)    Maksim Gorki

E)    Anton Çehov

 

11.   …, “Werther” romanıyla ünlenmiştir. Romantik olan yazar, eserlerinde ince, usta bir dil ve dra­matik bir yön kullanmıştır. Yazılarında hiciv, mi­zah, yoğunluk, akıcılık ve coşku vardır. Hayat felsefesiyle ilgili şiirler yazmıştır. “Faust” adlı ti­yatrosu, ayrıca ilgiyle okunmuş ve izlenmiştir.

Parçanın başına getirilmesi gereken Alman sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Schiller                                      B) A. Puşkin

C) Goethe                                       D) C. Dickens

E) J. London

CEVAPLAR

1 A

2 E

3 D

4 A

5 C

6 C

7 A

8 B

9 C

10 E

11 C