Cahit Zarifoğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Cahit Zarifoğlu Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Kahramanmaraşlı olan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Ede­biyatı mezunu olup öğretmenlik yapmış, TRT’de çalışmıştır.

Mavera dergisi ekolündendir.

Kapalı bir şiir dili olan şair, ilk bakışta II. Yeni’yi andıran ama bütünüy­le onlarla örtüşmeyen özgün, güçlü, sıra dışı bir şiir geliştirmiştir.

Şiirin teknik ve yapısal sorunlarını çözümlemiş; kendi tarzını, eda­sını yakalamıştır.

Bazı şiirlerinde bireyi, şiirinin odak noktası yapmış, çıkmazları ve bu­nalımlarıyla dikkati çeken bireyin iç dünyasını sergilemiştir.

Hayat karşısında rindane (gönül erine yakışacak biçimde) bir tavır takınmış, içe dönük kişiliğini şiir dünyasına yansıtmıştır.

Kimi şiirlerinde İslami düşünce ekseninde insan sevgisi ve top­lumsal mutluluk anlayışını işlemiş, Batı diktasına karşı Doğu pro­testosunu geliştirmiştir.

“Büyük İslam coğrafyasındaki tüm insanları kucaklamak” düşün­cesi şiirlerinin ana teması olmuştur.

Madde ve ruh çatışmasında –Necip Fazıl’da olduğu gibi- ruh dün­yasını ön plana çıkarmıştır.

Çocuklar için yazdığı kitaplarında son derece açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.

Eserlerinde çocuk sevgisi ve terbiyesine büyük önem vermiş, “Yürek Dede ile Padişah” adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Ço­cuk Edebiyatı Ödülü’nü kazanmıştır.

ESERLERİ

Şiir İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış
Çocuk şiiri Ağaç Okul, Gülücük
Çocuk hikâyeleri Serçekuş, Katıraslan, Ağaçkakanlar, Yürek Dede ile Padişah, Küçük Şehzade, Mo­torlu Kuş, Kuşların Dili
Roman Savaş Ritimleri, Ana
Günlük Yaşamak
Deneme

Bir Değirmendir Bu Dünya,

Zengin Hayaller Peşinde

Tiyatro Sütçü İmam