Erdem Beyazıt Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Erdem Beyazıt Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Kahramanmaraş’ta doğmuş, öğretmenlik, kütüphane müdürlüğü ve milletvekilliği yapmıştır.

1980’li yıllara damgasını vuran dergilerden biri olan Mavera ekolündendir. (Mavera; “Öz uygarlığı­mızı yeniden yürürlüğe koyma davasını güdenlerin edebiyat alanın­daki buluşma yeridir.” sloganıyla İslami bir söylem geliştiren aylık ede­biyat ve düşünce dergisidir. İlk sayısı 1976’da çıkan ve 1980’li yıllarda etkili olan derginin kurucuları arasında Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğ­lu, Rasim Özdenören, M. Akif İnan gibi isimler vardır.)

Risaleler adlı şiir kitabı 1988 Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülü’ ne layık görülmüştür.

Hacimli olmayan iki kitabında toplam 51 şiir yazan sanatçı az ama sağlam şiirlere imza atmıştır.

Batı eksenli fikirlerin, özenti akımların, kendi tarih ve benliğinden kopmanın/utanmanın karşısında olan Beyazıt, bu fikirlere karşı tok sesli, dik başlı bir şiir meydana getirmiştir.

Güçlü bir gelenekten beslenen şair, şiirlerinde bir yandan isyan ve başkaldırının diğer yandan umut ve müjdenin sesi olmuştur.

Milletin manevi yaşantısını, inancı ve öfkesini coşkun bir lirizmle dile getirmiştir.

İkinci Yeni’nin imgeci ve kapalı anlatımını İslam estetiğinin biçim­lendirdiği söylemle birleştirerek şiirlerine yansıtmıştır.

Sebeb Ey adlı şiir kitabındaki şiirlerden biri olan “Sana Bana Vata­nıma ve Ülkemin İnsanlarına Dair” adlı uzun şiirinde şiir gücünün doruğuna çıkmıştır.

ESERLERİ

Şiir Sebeb Ey, Risaleler
Gezi yazısı İpek Yolundan Afganistan’a