Sezai Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Sezai Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğmuş, An­kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra bir süre Maliye Müfettiş Muavinliği yapmıştır. Daha sonra meslek­ten ayrılarak günlük yazılar yazmış, Fransız­cadan şiir ve nesir tercümeleri yapmıştır.

İkinci Yeni etkisindeki ilk dönem şiirlerinde aşk, yaşam, ölüm, anne ve çocuk sevgisi temalarını işlemiş, bu şiirlerini “Körfez” ve “Şahdamar” adlı kitaplarda toplamıştır.

İkinci Yeni şairleri arasında sayılmakla birlikte içerik bakımından onlardan farklı bir çizgi izlemiş, imgelerini ve şiir estetiğini ma­teryalist değil, maneviyatın ön planda olduğu bir dünya görüşü üzerine kurmuştur.

İkinci Yeni’ye özgü dil ve biçim özelliklerini kullanarak İslam dü­şüncesini esas alan konulara yönelmiş; imge ve düşüncelerini İs­lam estetiği üzerine kurmuş; mistik, metafizik, soyut kavramlarla örülü özgün bir şiir geliştirmiştir.

İkinci Yeni akımı doğrultusunda geleneksel İslam kültürü ile eski Türk ve Orta Doğu uygarlıklarından beslenen çarpıcı şiirler yaz­mıştır.

Fikir ve sanat eserlerinde, geleneği yeniden biçimlendirip yorum­layarak Mevlanalar, Yunuslar çağından Şeyh Galip’e uzanan kla­sikler zincirinin günümüzdeki temsilcisi olmuştur.

İnandığı değerler ve İslam medeniyetinin dirilişi için mücadele etmiştir.

Eşyadan ve hayattan felsefeye yönelerek Türk şiirini metafizik bir esasa oturtmuş, kullandığı semboller aracılığıyla geleneği günü­müze ve geleceğe taşımaya çalışmıştır.

1960’tan sonra, “Köpük” şiiriyle başlayan asıl şiir çizgisini oluştur­duktan sonra geleneksel kültür ürünlerini çağdaş şiir biçimi ve anlayışı içinde yeniden yorumlamıştır.

Hızırla Kırk Saat”, “Taha’nın Kitabı, “Gül Muştusu” kitapların­da şair kimliğini bir bütün halinde yansıtmıştır.

Monna Rosa, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı ünlü şi­irleri de dâhil, daha önce çıkmış dokuz şiir kitabının tümü 2000 yılında “Gün Doğmadan” adıyla tek kitap olarak yayımlanmıştır.

İlk sayısını Nisan 1960’ta çıkardığı ve aralıklarla otuz üç yıl boyun­ca yayımladığı Diriliş dergisi çevresinde çok sayıda genç aydının, fikir ve sanat adamının yetişmesine öncülük etmiştir.

ESERLERİ

Şiir Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Sesler, Taha’nın Kitabı, Kıyamet Aşısı, Gül Muştusu, Leyla ile Mecnun, Zamana Adanmış Sözler, Şiirler, Ayinler, Alınyazısı Sa­ati, Ateş Dansı, Gün Doğmadan (Bütün Şiirleri)
Mensur şiir Mağara ve Işık
Deneme Edebiyat Yazıları
İnceleme Yunus Emre, Yazılar, Edebiyat Yazıları
Hikâye Meydan Ortaya Çıktığında, Portreler
Röportaj Tarihin Yol Ağzında