Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 2 (Online-Test Çöz)

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - 2

Soru 1

Aşağıdaki şairlerinden hangisi Garip akımının temsilcilerinden biridir?

A
Orhan Veli Kanık
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Behçet Necatigil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Necip Fazıl Kısakürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Arif Nihat Asya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Orhan Veli Kanık. Yedi Meşaleciler akımının önde gelen temsilcisidir.

                                       I

 Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmıştır. Şiirde edebi sanatlara, ölçü ve

                    II                                                      III                IV

kafiyeye karşıdır. Halk diliyle, gündelik hayatı konu edinen şiirler yazmıştır.

                                                                V

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3
Bayrak şairi olarak bilinen sanatçının şiirlerinde epik, lirik ve didaktik özellikler görülür. Heceyle aruzla ve serbest ölçüyle şiirler yazmış, eserlerin­de milli konular, vatan ve bayrak sevgisini işlemiş­tir. "Bir bayrak Rüzgar Bekliyor" en tanınmış eseri­dir.
Yukarıda tanıtılan Cumhuriyet Dönemi sanat­çımız aşağıdakilerden hangisidir?
A
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Behçet Necatigil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Atilla İlhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Arif Nihat Asya
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A
Eserlerinde İstanbul'u özellikle de İstanbul'un kenar mahallelerini yansıtmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Seçtiği tipleri kendi dilleriyle konuşturmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milli Edebiyat akımı içinde yer almıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Eserlerinde Natüralizmin etkileri görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanat toplum içindir, ilkesine bağlı kalarak yazmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5
Türkçenin edebiyat dili olmasında etkisi çok bü­yüktür. Birçok türde eser veren sanatçı Türkçeyi büyük bir başarıyla kullanmıştır. Kalem adlı mizah dergisinde "Kirpi" ismiyle yazılar yazmıştır. Olduk­ça iğneleyici eleştirilerde bulunması Anadolu'nun çeşitli illerine sürülmesine neden olmuştur. "Sür­gün" adlı romanı ve "Gurbet Hikayeleri" tanınmış bazı eserleridir.
Yukarıda anlatılan yazar aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Reşat Nuri Güntekin    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Refik Halit Karay          
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Ömer Seyfettin öykücülüğü meslek edinen ilk sanatçıdır. Konularını

                                                                   I

 gündelik hayattan aldığı öyküleri tüm kesimlere hitap eder niteliktedir.Öykülerini

           II

Çehov tarzında yazmış, onları bu tarz gereği şaşırtıcı bir sonla noktalamıştır.

            III

Sade bir dille yazdığı öykülerini Yeni Mecmua ve Büyük Mecmua gibi dergilerde yayımlamıştır.

        IV                                                                V

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi yanlıştır?

 

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I.   Öykü ve roman tekniği çok gelişmiştir.

II.    Süsten uzak anlaşılır bir dil tercih edilmiştir.

III.    Memleket Edebiyatı yapılmıştır.

IV.    Konular İstanbul sınırlarını aşmış Anadolu'nun her yanına açılmıştır.

V.    Konular gerçekten uzak, romantik bir havada aktarılmıştır.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi Milli edebiyat dönemi roman ve öyküsünün özelliklerinden biri değildir?

 

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiiri için söylenemez?

A
Halk şiiri biçimlerinden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sade bir dil kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumsal sorunlara pek değinilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Divan edebiyatı etkisinden çıkılamamıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

I.   Halkın sorunlarına yönelme düşüncesi yay­gınlık kazanmıştır.

II.    Eserlerde İstiklal Savaşı'nın etkileri görülür.

III.    Aydın kesime hitap eden ağır bir dil kullanıl­mıştır.

IV.    Halk şiirinden yararlanılmıştır.

V.    Edebiyatın bütün türlerinde eserler verilmiştir.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi  Cumhuriyet  Donemi  Türk  Edebiyatı  için söylenemez?

 

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır?

A
Kaşağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Memleket Hikayeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tanrı Misafiri            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dağa Çıkan Kurt
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çoban Çeşmesi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11
Modern edebiyatımızın en büyük romancılarındandır. Asker çocuğu olduğundan Anadolu'nun birçok yerinde bulunmuş, Anadolu insanını yakın­dan tanımıştır. Daha sonraları da öğretmenlik gö­reviyle Anadolu'yu dolaşmaya devam etmiştir. Ko­nuşma dilini romana oldukça rahat yansıtan yazar eserlerini canlı ve etkileyici bir gözlemle yansıtmış­tır. "Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Yaprak Dö­kümü" bazı tanınmış eserleridir.
Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden han­gisidir?
A
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halide Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fuat Köprülü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden   hangisi    Kurtuluş   Savaşı'nı konu edinen romanlardan biri değildir?

A
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Vurun Kahpeye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ateşten Gömlek      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Küçük Ağa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dudaktan Kalbe
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

Aşağıdaki   yazar   -   eser   eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ömer Seyfettin - Falaka
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Faruk Nafiz Çamlıbel - Çoban Çeşmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Reşat Nuri Güntekin - Vurun Kahpeye
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Refik Halit Karay - Gurbet Hikayeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Nur Baba
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki Reşat Nuri Güntekin'e ait eserlerden hangisinin edebiyat türü diğerlerinden farklı­dır?

A
Yaprak Dökümü          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Acımak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çalıkuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anadolu Notları
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Miskinler Tekkesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdakilerden  hangisi  Milli Edebiyat akımı­nın özellikleri arasında değildir?

A
Arapça  ve  Farsça  dilbilgisi kuralları  kullanıl­mamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sadece aşk ve ayrılık acısı gibi bireysel konular işlenmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Öykü ve roman tekniği çok gelişmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler'in özel­liklerinden biri değildir?

A
Sade bir dil kullanmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hece ölçüsünü esas almışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halk şiiri geleneğinden yararlanmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bireysel konuları ve doğa güzelliklerini konu edinmişlerdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Toplumsal sorunları dile getirmişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …