Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 8

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI  ile ilgili soru bankası 

 1.     Cumhuriyet döneminin başlarında, tıpkı şiirde olduğu gibi roman ve hikayede de Milli Edebiyat sanatçılarının etkili olduğu görülür. (1) Bu dö­­neme has roman ve hikaye ise 1940’lı yıllardan sonra başlar. (2) Bu dönemde ortaya çıkan top­lumcu gerçekçi romanlar, işçilerin, köylüle­rin hayatını konu almış ve yönetenleri zalim, yö­netilenleri mazlum gösteren bir yapıya bü­rün­müştür. (3) Üstelik böyle davranmayan roman­­cılar aşağılanmış, sanatçı sayılmamıştır. (4) Fa­kat bunun yanı sıra Mehmet Rauf’un psikolojik romanları, nitelikli roman örnekleri olarak ede­­biyat tarihinde yerini almıştır. (5)
        Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde Cumhuriyet dönemi roman ve hikayesiyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) 1          B) 2          C) 3          D) 4          E) 5

2.     –      Ziya Osman Saba
–      Yaşar Nabi Nayır
–      Sabri Esat Siyavuşgil
        Yukarıdaki sanatçılar hangi edebi topluluk­ta eser vermiştir?
A)    Beş Hececiler
B)    Yedi Meşaleciler
C)    Garipçiler
D)    İkinci Yeniciler
E)    Hisarcılar

3.     Aşağıdakilerden hangisi Orhan Seyfi Or­hon’a ait bir şiir kitabı değildir?
A)    Fırtına ve Kar
B)    Kervan
C)    Gönülden Sesler
D)    Dinle Neyden
E)    O Beyaz Bir Kuştu

4.     “Ahmet Hamdi Tanpınar” ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?
A)    Romanlarında Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaştığı görülür.
B)    Romanlarında yapmacıksız, uydurmasız, ko­nuşma diline has bir sözcük seçimiyle yazar.
C)    Romanlarının konusu arasında İstanbul so­kakları, camileri, çarşıları, harabeleri vardır.
D)    Eserlerinde rüya çok önemlidir. Hem tüm eserlerinde rüyaya geniş yer verir.
E)    Romantizm akımının etkisi eserlerinde açıkça sezinlenir.

5.     Çağdaşları arasında Fransız sembolistlerinin ilham ve sezişlerine en çok eğilen sanatçıdır. Az, fakat seçkin şiirleriyle dikkat çeker. Hece ölçüsündeki durakları kullanmayarak hece veznine yeni bir anlayış getiren sanatçı, on iki, on üçlü kalıplar oluşturmuştur. Söyleyişlerinde Baudelaire’nin etkisi açıkça görülür. Asıl sanatçı kişiliğini “Olvido, Ağrı, Dağlara” gibi destansı şiirlerinde gösterir.
        Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ahmet Hamdi Tanpınar
B)    Ahmet Kutsi Tecer
C)    Cahit Sıtkı Tarancı
D)    Melih Cevdet Anday
E)    Ahmet Muhip Dıranas

6.     Aşağıdaki şiirlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait değildir?
A)    Otuz Beş Yaş
B)    Düşten Güzel
C)    Ömrümde Sükût
D)    Şimdi Sevişme Vakti
E)    Sonrası

7.     Bu yazarımız deniz edebiyatının ünlü roman ve öykücüsüdür. Anadolu’nun eski uygarlıklarını, bilinmezlikleri, Anadolu köylüsünü, ilmin Anado­­lu topraklarında yeşerdiğini ondan öğrendik. Anadolu’nun her bucağında yaşayan bir öykü­­nün bir mitolojinin yaşadığına inanır. O bir hü­manisttir; çünkü eserlerinde ağa, paşa, bilgin gibi kalburüstü değil, yaşayan her tür insan var­­dır. En tanınmış eseri günümüzde de MEB tav­siyeli olan “Aganta Burina Burinata”dır.
        Yukarıdaki parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Halikarnas Balıkçısı
B)    Kemal Tahir
C)    Necati Cumalı
D)    Orhan Asena
E)    Tarık Buğra

8.     Tanpınar’ın … romanda Cumhuriyet döneminde değişen insanın iç buhranlarına, ezikliklerine şahit oluruz. Bu bunalımları anlatırken, yazarın o dönemde Avrupa’da hızla yayılan bir akım olan Egzistansiyalizm akımından etkilendiği görülür.
        Parçadaki boşluğa aşağıdaki Tanpınar eserlerinden hangisi getirilmelidir?
A)    Huzur
B)    Sahnenin Dışındakiler
C)    Mahur Beste
D)    Saatleri Ayarlama Enstitüsü
E)    Aydaki Kadın

9.     Limanda sıra bekleyen gemilerin arasında
İnsanlar hayat mücadelesinde
Adamlar, kadınlar, çocuklar
Ellerinde yemek çıkınları
Rejiye giden işçi kızlar
        Bu dizeler Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilemez?
A)    Ölçü ve kafiyeye önem vermemesine
B)    Toplumsal sorunlara değinmesine
C)    Çevre gözlemlerine yer vermesine
D)    Edebi sanatlara yer vermemesine
E)    Dili olabildiğinde yalınlaştırmasına

10.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yazarla bağlı olduğu ekol yanlış verilmiştir?
A)    Ziya Paşa – Tanzimat Edebiyatı
B)    H. Ziya Uşaklıgil – Servet-i Fünûn
C)    H. Rahmi Gürpınar – Servet-i Fünûn
D)    Ahmet Haşim – Fecr-i Âti
E)    Ömer Seyfettin – Milli Edebiyat

11.   “Şiire halktan, günübirlik yaşayan insan tipini soktular.”
        Bu açıklama, hangi edebi topluluğun özelliğini yansıtmaktadır?
A)    Garipçiler
B)    Beş Hececiler
C)    Hisarcılar
D)    İkinci Yeniciler
E)    Fecr-i Âticiler

CEVAPLAR

1 E
2 B
3 D
4 E
5 E
6 D
7 A
8 D
9 D
10 C
11 A