Cümlede Anlam – 10 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 10 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Yapıtta, anılarla yaşantıların, düşlerle gerçeklerin, çağrışımlarla olayların ip içe, arka arkaya verilmesi ve bunda ara sıra ölçünün kaçırılması karışıklık doğuruyor, (II) Bu da yer yer konunun    kavranmasını önlüyor, (III) Ayrıca anlatımın açık­lıktan uzaklaşmasına yol açıyor. (IV) Gene de bu olanaksızlıklar İçinde yapıtın kusurları büyük de­ğil. (V) Başka bir deyişle bütün olanaksızlıklara karşın yapıtın ulaştığı başarı övülmeye değer.

Bu eleştiride eleştirmen, yazar hakkında olum­lu şeyler söylemeye kaçıncı cümlede baş­lıyor?

(ÖYS 1992)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki atasözlerinden  hangisi anlamca ötekilere ters düşmektedir?(ÖSS 1986)

A
Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Akıl adama sermayedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Akıllı köprü arayana dek, deli suyu geçer.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Akıl olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"O dönemin aydınları, ulusçu, halkçı ve laik bir tutumla, yarının bugünden başladığı inancıyla ve çağdaşlaşma tutkusuyla yollarında ilerlemiş­lerdi."

 Yukarıdaki tümcede (cümlede) tanıtılan aydın­lar, aşağıdaki davranışlardan hangisini gös­termez? (ÜSS 1979)

A
Günün koşullarına uymakta özen göstermek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Geçmişe oldukça sıkı bir bağlılık duymak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Toplumdaki her bireyin mutluluğuyla yakından ilgilenmek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Devlet işlerini dini otoriteden soyutlamak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendi toplumunun kültür ve geleneklerine önem vermek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) O kitabın sayfalarının çoğunu, satırların altları­nı çizerek okudum. (II) Bu yazımda, o kitaptan al­dığım tatların tümünü aktarmam olanaksız. (III) O, gerçek bir yazar; sevgiyi bilen, öğreten ve öykü­lerine sindiren. (IV) Bu kitabı, özellikle yazar ol­maya hevesli kişilerin mutlaka okuması gerekir. (IV) Çünkü sevginin öykücüsü bu yazarımızın yazılarından öğrenilecek çok yararlı şeyler var.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde, övücü sözler kullanılmadığı halde övgü anlamı vardır?(ÖYS 1998)

 

A
I. ve II.      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
ll.ve V.                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III ve lV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

İnsanlarda, kurallara uyma alışkanlığıyla sorumlu­luk duygusunun yerleşmiş olması arasında sıkı bir ilişki vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır? (ÖSS 1992) 

A
Sorumluluktan kaçınmayan kişiler herkesi kurallara uymaya zorlarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bazı kurarlar insanları sorumluluklarını yerine getirmeye zorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sorumluluğunu bilen insanlar, kurallara uyarlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Büyük sorumluluklar yüklenmiş kişiler kurallara uymak zorundadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kurallara uyan kişiler, sorumluluk almaktan hoşlanırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Yaşça sınıfın en küçüklerindendim. (II) Oku­mayı çok severdim. (III) Haftada en az bir kitap okurdum. (IV) Okuduklarım değişik türde kitap­lardı. (V) Bunlar arasında en çok serüven roman­larından hoşlanırdım.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır? (ÖSS 1995) 

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II ve III          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

(I) Konu "kitap" oldu mu herkes bir şeyler söylüyor. (II) Bana ters gelen bir görüş İse bugün­lerde oldukça yaygın. (III) O da şu; Kitap konusunda yetişkin ve çocuk ayrımı yapılamaz. (IV) Çünkü iyi bir çocuk kitabı, mutlaka yetişkin­lere de seslenir. (V) Bu düşüncenin doğruluğuna inanmıyorum. (VI) Nedeni de şu; Çocukların se­verek okuyacakları nitelikli bir kitap, yetişkinlere pek bir şey söyletmeyebilir ya da yetişkinlerin se­verek okuyacağı bir kitap, çocukları hiç de heyecanlandırmayabilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri "çocuklarla yetişkinlerin aynı kitaplardan hoşlanmayacağı" düşüncesine ters düşmek­tedir?

(ÖSS 1997)

A
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve VI.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV          
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV ve VI.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I.Çevirmen, bir cümledeki sözcüklerin tek tek anlamını değil, cümlenin bütünündeki anlamı yansıtmaya çalışmalıdır.
II. Çevirmenin, bir sanatçı titizliğiyle yazarın üslubuna yaklaşması gerekir.
 II. Çevirmen, yazarın kullandığı sözcüklerin yalnızca sözlüklerdeki ilk anlamını değil, onların duygusal ve çağrışımsal anlamlarını da yan­sıtmaya çalışmalıdır.
 IV. Çevirmen, sadece sözcüklerin karşılığını koy­makla yetinmemeli, onları cümle içine yer­leştirirken de titiz davranmalıdır.
 V. Çevirmen, çevirdiği yazarın dil ve anlatım özelliğine elinden geldiğince bağlı kalmalıdır.
 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri, anlamca birbirine en yakındır?

A
II. ve III          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II.ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III. ve V.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Başarılı bir sanatçı zamanla ne kadar değişirse değişsin, aynı yolda İlerlemekten, aynı ana çizgiyi sürdürmekten başka bir şey yapmaz.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır? (ÖSS 1992) 

A
Gerçek bir sanatçının, eski yapıtlarıyla yeni yapıtları arasında temel özellikleri açısından büyük farklar görülmez.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Düşünce ve davranışlarında tutarlı olan sanatçılar, biçim ve içerik yönünden dengeli ürünler ortaya koyarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının belirli bir düzeye erişmesi ve bunu koruması, sürekli çalışmasını gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Duygu ve düşüncelerini sanatıyla bütünleştiren kişi, kalıcı eserler verebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçı başlangıçta kendini kabul ettirebilmek için kişiliğini yansıtan eserler vermek zorundadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

(I) Kenya'da günlerce Klimanjaro tepelerine tır­mandım. (II) Naivasha Gölü kıyısında flamingoları seyrettim bir akşam. (III) Flamingolar kıyıda pembe bir bulut oluşturuyorlar. (IV) Güneşin renkleriyle bütünleşir gibi. (V) Güneş batarken bir canlılık  yaşanıyor.   (VI) Sonra   kuşlar,   böcekler,  kısacası tüm canlılar ağır ağır çekiliyorlar köşelerine

Yukarıdaki parçada, yazarın numaralanmış cümlelerinden hangisi, kendinden önceki cümlenin bir öğesi durumundadır? (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN) 

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Bir yazarın çocukluğu, o yazarın banka hesabıdır.

Bu cümlede öne sürülen görüş aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2002)

A
Yazarların çocukluktaki birikimleri, yaşlılık döneminde anlam kazanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mutlu bir çocukluk dönemi geçirenler sonraki yıllarda yazar olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her yazar çocukluğunda, farkında olmadan, yazarlığa hazırlık dönemi yaşamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir kimsenin yazar olmasında ilk adım, çocuk¬luğunu anlatmasıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazarın sanatsal yaratıları, çocukluk anılarıyla, çocuklukta yaşadıklarıyla beslenir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

Bir işe girişme konusunda "Hele yeni değişiklik­leri ve gelişmeleri bekleyelim." diyen bir kim­senin bu tutumu aşağıdaki niteliklerden özellikle hangisine daha uygundur? (ÜSS 1977)  

A
Kuşkulu (şüpheci)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Düşünceli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kararsız
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sakınımlı (ihtiyatlı)
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ürkek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, "Size tuhaf gelecek ama benim sevmediğim şair yok; ne var ki birinin tek şiirini severim, ötekinin otuz şiirini," cümle­sine yakın anlamdadır?(ÖSS 1991)

A
Beğendiğim bir şiiri olmayan şair yoktur.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Değişik biçimlerde şiir yazan şairleri daha çok severim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Daha çok, büyük şairlerin şiirlerini beğenirim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Benim için her şiir kendine göre bir güzellik taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İlk şiirini beğendiğim bir şairin diğer şiirlerini de beğenirim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Yalnızca güneşli günlerde yürüyen kişi, amacına ulaşamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl­mak istenene anlamca en yakındır? (ÖSS 2008) 

A
İsteneni elde etmek her koşulda çalışmayı zorunlu kılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Başarılı   olmak  için   insanın   ne  istediğini bilmesi gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İnsan, attığı her adımın sorumluluğunu taşımalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Değişik ortamlara kısa sürede uyum sağlamak güçtür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Seçici olmak insanları güçlüklerle yüz yüze getirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "aşamalı bir durum, bir durumun gitgide ilerlemesi" anlatıl­maktadır?(ÖSS 1981)

A
Kavgada baştan başa kana boyandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Köyden köye telefonla konuşulabiliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konuşurken daldan dala atlıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yıldan yıla işler kötüleşiyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.