Cümlede Anlam – 11 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 11 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çağdan çağa yargılar değişiyor; bir süre gölgede kalan, yanlış anlaşılan bir yazar, gün geliyor bir edebiyat hazinesi gibi insanlığı etkiliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

(ÖSS 1996)

A
İnsanlığı etkileyen yazarlar, genellikle kendilerinden sonraki dönemlerde anlaşılmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okur, sanatçıyı anlamak için gerçekten çaba harcarsa, onun hakkındaki görüşleri tümüyle değişebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir yazar hakkında, değişmeyen yargılara varılması, onun, çağının gereklerine uygun yapıtlar vermesine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kimi edebiyatçılar okurun düzeyine demediklerinden yanlış anlaşılıyor ve İnsanlığa yol gösteremiyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçılar hakkında zaman İçinde farklı değerlendirmeler yapılması, İnsanların yaşamın akışı içinde düşünsel yönden değişmesinin sonucudur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

(I) Onun şiirinin temelini halk türkülerinden alınan öğeler oluşturur, (II) Şiirinde bu öğeler öne çıkar ve lirik bir söyleyişe ulaştırır şairi. (III) Fakat lirizm onun şiirinde bir güz güneşi gibidir. (IV) Kimi zaman gökyüzü pırıl pırıldır, güneş şiirin sırtını ısıtır. (V) Kimi kez de gökyüzü bulutlanır; sözcük­leri duygusal değerlerinden soyan, kuru, bil­gilendirmeye yönelik söyleyiş öne çıkar. (VI) Bu söyleyiş son şiirlerinde kendini belli eder daha çok.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "öğretici" şiire olumsuz bir bakış sezil­mektedir ? (ÖSS 1996)

A
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
V
İpucu:
TEBRİKLER!
D
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hoşa git­meyen bir davranıştan dolayı, öfke göstermek­sizin kırgınlık" anlatılmaktadır?(ÜSS 1980)

A
Geçen hafta kıra gitmiştiniz de bana haber vermediniz.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bu hafta kıra gitmeyin de misafir bekleyin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geçen hafta kıra gittiniz de ne oldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Önümüzdeki hafta da kıra gidin de görelim!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaz gelecek de havalar İyice ısınacak da kıra gideceğiz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde bir "yakınma" vardır?

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
Bir gelip bir gidiyordu deniz
Dudakları ıslak elleri kenetli
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Söyleyin söyleyin kim anlar dilimden
Kim alır yarı yolda kalmış selamımı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Salkımsöğütler yıkanırken anılarda
İki aşık martıydık bulutlarda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Odaları parka taşımış kimi anneler
Koşuşup duruyor bütün çocuklar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sen bitek topraklarda boy atmış güzellik,
Tırpan tanımamış otlaklar yeşilinde
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

"Konuyu oldukça genel yönleriyle ele almışsınız." cümlesinin, anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1982)

A
Konunun  nirengi  noktalarını  incelikle saptamışsınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Konu üzerinde karşılaştırmalara gitmişsiniz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Konuyu ayrıntılara inmeden işlemişsiniz.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Konu üzerinde söyledikleriniz yüzeysel kalmış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Konuyu bütünüyle kuşatan bir yaklaşımınız var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Türkçe öğretmenimiz, sınıfa girdiği ilk gün bize yaşamöyküsünün ne olduğunu anlatıp kendi yaşamöykümüzü yazmamızı söylemişti. (II) O zaman, bu çalışmanın gerekmesini anlayamamıştım. (III) Bugün, ben de öğretmen olduktan sonra, düşünüyorum da bu çalışma, Öğretmen ile Öğrenci arasında kurulabilecek güçlü bir iletişimin başlangıcı olabilir. (IV) Ayrıca öğrencilerin, kendi­lerini tanımalarını sağlayabilir. (V) Keşke tüm öğretmenler bu tür çalışmalarla öğrencilerini, iç dünyalarıyla hesaplaşmaya yönlendirse, kendi­lerini tanıma konusunda cesaretlendirse.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "dilek" söz konusudur? (ÖSS 2002)

A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Düşünceye saygı göstermek gerekir; ancak bu, her düşünceyi doğru sayıp kendi düşüncemizden vazgeçme anlamına gelmemeli. Çünkü kişisel düşünceler, meyvelerin güneş altında olgunlaşması gibi,

Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

(ÖSS 2003)

A
zorla benimsetilmeye çalışılırsa etkisini yitirir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
uzun süren zihinsel çabalar sonunda oluşur
İpucu:
TEBRİKLER!
C
en küçük bir kuşkuya yol açarsa bireylere olan güveni azaltır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
kişinin, içinde bulunduğu ortama göre değişiklik gösterir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
sağlam temellere dayandığı sürece zarar görmez, yıpranmaz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Eğer yaşam bir yolsa, her zaman yokuş yukarı giden bir yoldur.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl­mak istenene anlamca en yakındır?

(ÖSS 1998)

A
Yaşam, insanoğlunu istemediği yerlere sürükler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşamı boyunca insanoğlu hep güçlüklerle karşılaşır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yaşamda başarıya ulaşmak için kararlı olmak gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsan yaşamı, birbirini bütünleyen evrelerden oluşur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşamın akışı içinde İnsanoğlu bir yolcu gibidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Sorumluluk bilinci taşıyan bir sanatçı, kendini her şeyin rastgele, kendiliğinden yetiştiği bir toprak parçası olmaktan kurtarmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakın anlamdadır? (ÖYS 1994)

A
Her sanatçı, içinde yetiştiği toplumsal çevreyi değiştirmeye çalışmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bildikleriyle yetinmeyen bir sanatçı, sürekli olarak bilgi ve gözlem dağarcığını geliştirip özgün yapıtlar vermelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deneyimli bir sanatçı, yapıtlarını oluştururken içinde bulunduğu toplumsal koşullardan yararlanmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gerçek bir sanatçı, kendisini etkileyen olayları ve durumları yapıtlarında işlemelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ne yapmak istediğini bilen bir sanatçı, konu¬larını belirlerken ve işlerken seçici bir tutum içinde olmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

(I) Orhan Veli, şiirimizde yüzyıllardır egemen olan romantizmi yıkmıştır, (II) Somut ve belirgin bir insan sevgisini sanatımıza getirmiştir. (III) Şiiri­mizde alaysama ve gülümsemeye dayalı bir an­latımın İlk büyük temsilcisidir. (IV) Ancak, bu yenilikçi şair, "Yeni bir şiir nasıl olmalı?" düşüncesinin değil, "Eski şiir ne değildi?" düşüncesinin çevresinde dolaşmaya başladığı için kendini sınırlamıştır. (V) Bu da onun tam an­lamıyla özgür olmasını daha İlk adımda en­gellemiştir. (VI) Bu yüzden, yeni bir akımın gizli, el değmedik olanaklarını kullanmaya pek fırsat bu­lamamıştır.

Bu parçada Orhan Veli'nin şiirlerini yazarken istediği gibi davranamayışının nedeni numa­ralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?

(ÖSS 1997)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

(I) Yazılarınızı dikkatle, zevkle okuyorum. (II) Gazetelerde çıkanları da yok olup gitmesin diye kesip saklarım. (III) O yazılarınızı zaman zaman yeniden okurum. (IV) Onlardaki bir sözcük, bir cümle kendi dünyalarına alıp götürür beni. (V) Bil­gilenirim, düşünce ufkum genişler, mutlu olurum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde eylemin nedeni de belirtilmiştir?

(ÖYS 1995)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

(I) O yıllarda piyes yazarı çok değildi, (II) Tanıdığım her yazara, piyes yazmayı da de­nemesini söylerdim. (III) Ancak yapacakları denemelerde onları yönlendirmekten özellikle kaçınırdım. (IV) Çünkü yapabileceklerinin en iyi­sini ortaya koymaya çalışacaklarına inanırdım. (V) Ne var ki olanakların sınırlılığı, yazılanların sahneye aktarılmasını engelledi.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde "bir kişinin karşısındakilere duyduğu güven" dile geti­rilmektedir?

(ÖSS 1991)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "zaman" kavramı diğerlerine göre daha çok vurgulan­maktadır?(ÜSS 1976)

A
Ali, yarın sabah trenle İstanbul ^ a gidecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yarın sabah trenle İstanbul'a Ali gidecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ali, İstanbul ^ a trenle yarın sabah gidecek,
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ali, İstanbul'a yarın sabah trenle gidecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarın sabah İstanbul ^ a trenle Ali gidecek.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdaki yargıların hangisinde, bir yapıt ya da yazar hem olumlu hem olumsuz yönleriyle ele alınmıştır?

(ÖSS 1982)

A
Temiz, sağlam, akıcı cümleleri, özentisiz anlatımıyla edebiyatımızda her zaman yaşayacaktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözcüklerin seçiminde ve kullanımında gösterdiği özen, anlatımda duruluğun, yalınlığın sınırını aşıyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kitapta öncelikle göze çarpan özellik, şiirsel bir anlatım ve zengin bir sözcük dokusu oluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazar, toplumun özellikle kötü yanlarını ele alıp yermekten çok bundan duyduğu üzüntüyü belirtiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Belirli bir durumu somut ve nesnel bir biçimde yansıtmış, anlatımını hızlandırarak gerilimler ve gevşemeler yaratmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Bir eleştirmen öyküyle romanı karşılaştırırken şöyle diyor: "Öykü bir C vitamini hapıysa, roman o hapa eş değerde bir kilo limondur."

Bu karşılaştırmadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

(ÖSS 2007)

A
Romanın, okuyucuları öyküden daha çok etkilediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öyküde kişilerin daha ayrıntılı olarak anlatıldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öykünün daha yoğun bir anlatımla oluşturulduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Öykü yazmanın daha çok çaba gerektirdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanda öyküye göre daha değişik konuların işlendiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.