Cümlede Anlam – 12 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 12 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerin hangisinde, yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?(ÖSS 1985)

A
Yarın erkenden yola çıkıyoruz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Küçük halam öbür gün bize geliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Savaşta ölen dayımın adını, bana koyuyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çarşamba günü ölüyor, perşembe günü de gömüyorlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I)Geçen yıl yitirdiğimiz ressam ve dokuma sanatçısının eserleri, bu ayın sonuna değin İstan­bul Sanat Galerisi ^ nde sergileniyor, (Il) Bunlar, büyük bir sabır, beceri ve ileri bir teknikle oluştu­rulmuş. (III) Dokumalarını adeta bir yağlı boya tu­valine dönüştüren sanatçının esin kaynaklarını, kurumuş yapraklar, ağaç kabukları ve parşömen kağıdı oluşturuyor. (IV) Tüm bu dokuların, renk­lerin ve tonlarının değişik anlamları var; sanatçı bunlarla hem gelişmeyi, hem de yaşamın sürekli­liğini ve gelip geçiciliğini vurgulamak istiyor. (V) Yapıtlarında yansıttığı yaşam kimi yönleriyle bugünün insanını da kuşatıyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­si sözü edilen sanatçının, yaşama yönelik gö­rüşünü içermektedir?

(ÖSS 2001)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Dedem ne zaman bir işi bitirmek için koşturan birini görse: "Biraz bekle de daha tez bitirelim" derdi.

Bu düşünceyle ilgili bir yazı yazmanız gerek­se, bu yazıda aşağıdakilerden hangisini özel­likle vurgulamak istersiniz? (ÜSS 1978)

A
Bir işi bitirmek için, yaşlıların yardımı gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir işi bitirmede en önemli etken zamanı iyi seçmektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir işe tezcanlılıkla başlamak, onu bitireceğiz demek değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir işin süresi, tezcanlı davranmakla kısaltılamaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bir işi bir çırpıda bitirmeye yeltenmek, doğru değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Ben, kendine özgü patikası olmayan yazarları sevmedim hiç. Ama özellikli olmak için zoraki baş­kaldırı yazılan yazanları değil, kendiliğinden böy­le olanları sevdim.

Bu sözleri söyleyenin, yazarlarla ilgili beklen­tisi nedir?

(ÖSS 2008)

A
Sanatsal yaratılarda, önemli konulan seçme ve işleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Başkalarından farklı olarak öteki sanatçılara yol gösterme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Var olan biçimleri yeni arayışlarla zenginleştirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilinen sanat akımlarının dışında kalmayı üstünlük sayma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kimseye benzememeyi doğallıkla başarabil¬me
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

(I) Yapıtlarında yazarın araya girişi yok denecek kadar azdır, (II) Çünkü o, romanını, öyküsünü di­yaloglarla kurar. (III) Yazı tekniğinin en belirgin özelliği diyaloglarda kendini gösterir. (IV) Kişileri, çaresizlik içinde ne denli bunalırlarsa bunalsınlar, dünyaya değiştirilemez bir karamsarlıkla bakmaz­lar. (V) Tersine, en kötü koşullar altındayken bile yaşamda aydınlık bir yön bulurlar. (VI) Bütün bun­lar, yazarın İnsanlık yaklaşımı, onları eksiksizce tanıma ve yansıtmadaki ustalığıyla açıklanabilir.

Bu parçada, sözü edilen yazarın yapıtlarındaki özelliklerin temel nedeni numaralanmış cüm­lelerin hangisinde belirtilmiştir? (ÖYS 1998)

A
V
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Halk şiiri doğal ve içtenlikli bir anlatım üzerine temellenir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?

(ÖSS 2001)

A
Halk şairi, şiirlerinde, halkın acılarını, çilelerini yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halk şiiri, halkın içinde bulunduğu somut koşulların ürünüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Halk şiirinin sazla,  sözle  daha  doğrusu müzikle sıkı bir kan bağı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aşk, halk şiirinde en çok işlenen konulardan biridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk şairi, sözünü şiire dönüştürürken içinden geldiği gibi söyler.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde "Hızlı koşsa da yetişemez." cümlesinde olduğu gibi, belirli bir koşul gerçekleştiği halde istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır?(ÖSS 1988)

A
İşi acele de olsa uğramadan gitmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zaman az da olsa işini yarım bırakmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Trafik sıkışık da olsa geç kalmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kar yağsa da yollar kapanmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Erken yatsa da uyuyamaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

(I) Karagöz'ün yaşamımızdaki yeri için: "Bitti." deniyor, (II) Bu doğru değil. (III) Karagöz, 14. yüzyıldan beri kendini sürekli yenileyerek bugün­lere gelmiştir. (IV) Onda, edebiyat, müzik kısaca güzel sanatlar adına ne biliyorsak, hepsi vardır. (V) Dini bakımdan bakarsanız, tasavvuf vardır onda. (VI) Böyle bir sanatı nasıl yok etmeye çalışırız?

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, I. cümlede belirtilene karşı çıkışın gerekçelerine yer verilmiştir?

(ÖSS 2000)

A
II. , III. , IV              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ll., IV, V.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III., IV., V.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. , V. , VI.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV.,. V, VI.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

(I) Sanatçı, öykülerinde daha çok toplumumuzun kırsal alanlarda yaşayan insanlarının yaşamını, onların doğa ve çevre ile olan ilişkilerini yansıtır. (II) Anlatımda günlük konuşma dilinin incelik­lerinden ustaca yararlanarak, kısa ve anlamca yoğun cümleler kurmaya büyük bir özen gösterir. (III) Zaman zaman, doğup büyüdüğü Trakya yöresinin yerel sözcüklerini de özgün biçimleriyle kullanır. (IV) Yerel dili, yerel sözcükleri kul­lanacağım derken, yadırgatıcı olmaktan kaçınır, hiçbir zaman yapaylığa düşmez. (V) Onun bu sözcükleri kullanmadaki amacı, okurlarına, dilim­izin sözcük yönünden ne kadar zengin olduğunu göstermektir.

Yukarıda   numaralanmış  cümlelerin   hangi­lerinde beğenme söz konusudur?

(ÖSS 1994)

A
l. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. ve IV.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Çok güçlü ve sınırsız bir hayal gücüne sahip ro­mancılar bile yazarken, kendi anılarından yarar­lanırlar.

Aşağıdakilerden hangisi  bu cümlede anlatıl­mak istenene anlamca en yakındır?

(ÖSS 1995)

A
Gerçekçi yapıtlar ortaya koyma, yazarın yaşadığı olayları anlatmasını gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir yapıtın kalıcılığı, yazarın yaşamıyla olan ilişkisine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romancıların ortaya koyduğu ürünler, başlarından geçen olaylardan izler taşır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sanatçının gücü, değişik konulan işlemesiyle ortaya çıkar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anılarından, ancak geniş bir hayal gücüne sahip romancılar yararlanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

(I) Bu söyleşimiz sırasında bana yönelttiğiniz sorular düşüncelerimi gözden geçirme olanağı sağlıyor. (II) Ne yapıyorum, nasıl yapıyorum sorularını yanıtlamak gerçekten kolay değil. (III) Çünkü ne yaptığımız, nasıl yaptığımız üzerinde, yazarken daha az, yazdıktan sonra daha çok düşünürüz. (IV) Aslında yazı ustalığı uzun, çok uzun yıllardan sonra kazanılan bir beceridir. (V) Bu beceri sürekli bir gelişim gösterir.

Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cüm­lelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? (ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III
İpucu:
TEBRÄ°KLER1
E
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Bu durum, her ulusun edebiyatını karşılaştırmalı bir ........ ele almayı zorunlu kılar."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere geti­rilebilecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1981)

A
açıklamayla  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
yöntemle
İpucu:
TEBRİKLER!
C
anlayışla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
düşünceyle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
bakışla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerin   hangisinde   soru,   cümlede bildirilen eylemi yapanı bulmaya yöneliktir?(ÖSS 1986)

A
Kardeşin hangi okula gidiyor?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gönderdiğim paketi almadın mı?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu resmi hangi öğrenci yapmış?
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Arkadaşın o kitabı nereden almış?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Otobüste kime selam verdin?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

"Halk, senin 'benim, bütün teklerin buluştuğu, damlaların göl, elin ayağın beden, akılla duygu­nun kafa olduğu, değişik renk, ses ve konuların kaynaştığı, birliğe vardığı yerdir."

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce, aşağıdaki tümcelerden (cümlelerden) hangi­sinde belirtilmiştir?

(ÜSS 1979)

A
Halk, elementlerin oluşturduğu bileşikler gibi, bireylerin oluşturduğu bir bireşimdir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Halkın, onu oluşturan bireylerin dışında bir niteliği yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bireyler, halkın ayrımsız (farksız) öğeleridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
"Halk" kavramı ile "bireyler" kavramı arasında bir ayrım (fark) yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk, bireylerin oluşturduğu karma bir toplamdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

(I) Arşivlemek, saklamak, belirli bir alanda yetiş­miş insanlarımızı ve onların değerli ürünlerini gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir görevin öne­mini kavrayamadık. (II) Oysa uygarlaşmanın en önemli göstergelerinden biri de geçmişi korumak ve yarına bırakmaktır. (III) Biz, bu görevi özellikle müzik alanında gerçekleştiremedik. (IV) İşte bu kitap, böyle bir boşluğu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde topluma eleştirel bir bakış söz konusudur? (ÖYS 1994)

A
I. ve III.
İpucu:
TEBRİKLER!      
B
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.