Cümlede Anlam – 13 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 13 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Yapılan her yanlış, daha iyi bir sistem oluşturmak için bir fırsattır.
II.Yaptıklarının bilincinde olmayanlar, yan­lışlarını sürekli yinelerler.

III. Hiç yanlış yapılmaması, her şeyin kusursuz olduğu anlamına gelmez.

IV Doğruya ulaşabilmek için, yapılan yanlışlar­dan ders almasını bilmek gerekir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır? (ÖSS 2000)

A
I. ve IV            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Bu konuda günümüze değin hayli kalem oy­natılmış. (II) Ancak bir iki yazar dışında kimse amacına ulaşamamış. (III) Oysa sizin eseriniz, bugüne kadar yazılmış olanların en ciddi ve en bilimsel olanı. (IV) Bunda araştırıcı kişiliğinizin, yeteneklerinizin yanında, seçtiğiniz yöntemin de önemli bir payı var. (V) Yöntemdeki çağdaşlık ve bilimselliğin bir konuya kazandırdığı berraklık ve bütünselliği sizin eserinizde, bütün yönleriyle gö­rebiliyoruz.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangile­rinde eseri beğenme söz konusudur?

(ÖYS 1997)

A
I.ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.                
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Yol ile giden yorulmaz." atasözünde geçen "yol" sözcüğü, aşağıdaki kullanımlarından hangisiyle -anlamca- öz­deştir? (ÜSS 1978)

A
Onu dayakla değil, öğütle yola getir!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her işi yoluyla yap, başarılı ol!
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu yolda da biraz emek harca!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu konuşma yolunu artık bırak!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilekçeni PTT yoluyla gönder!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini, derviş gibiyimdir,"

cümlesinde yazar kendisini dervişe benze­tirken özellikle hangi yönünü vurgulamak is­tiyor?

(ÜSS 1978)

A
Başkalarına aldırmayısın!.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tarikatçılığa özenişini.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Alçakgönüllülüğünü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Giyim kuşamı önemsemeyişini.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hoşgörülü oluşunu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlamı be­lirginleştirmek için karşıt durumlardan yarar­lanılmıştır?(ÖSS 1985)

A
Film o kadar sıkıcı idi ki, sonunu beklemeden televizyonu kapattı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mademki sözümü dinlemiyorsunuz, ben de bir daha bu konuda isteseniz de konuşmam.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanki suçlu kendisi değilmiş gibi sakin sakin etrafını süzüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öğretmenin sorduğu son soruya en çalışkan öğrenci bile cevap veremedi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dışarısı günlük güneşlik, sımsıcak, halbuki bu¬rada paltolarımız bile bizi ısıtmaya yetmiyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

"(I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye'de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır, (III) Kalkınabilmemiz ipin bu üretimi daha da artır­malıyız, (IV) Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da İncir­lerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir."

Bu paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve ko­laylıkla kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir?

(ÖSS 1981)

A
I ile V            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I ile IV                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I İle III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II ile V            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II ile IV
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

(I) O, işlediği konuları genellikle Osmanlı impara­torluğunun çöküş döneminin başladığı 17. ve 18. yüzyıldan alır. (II) Oyunları o dönemin düşünüş biçimini, törelerini karikatürize ettiğinden değer­lidir, (III) Güldürme öğesine bağlı kalarak bilgili bil­gisiz, erdemli erdemsiz kişiler arasındaki Çelişkileri yansıtır. (IV) Kurumların, dolayısıyla da toplumun hicvine yönelir. (V) Mizah anlayışı, ge­leneksel mizah anlayışımıza uyduğundan, yapıt­larından halk da hoşlanır, aydınlar da.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

(ÖSS 1999 İPTAL EDİLEN)

A
I. de ve II. de                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. de ve III. de
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. de ve V. de              
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. de ve IV. de
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. de ve V. de
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Kim ne derse desin, eleştirmenler özelde edebiyatın, genelde sanatın üvey evlatlarıdır. (II) İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin bir gerçektir bu. (III) Şairler ve yazarlar, onları pek sevmezler, soğuk bir iş ilişkisidir eleştirmenlerle aralarındaki. (IV) Överseniz mesele yok, kupkuru bir teşekkürle yetinir çoğu. (V) Ama beğenmezseniz hemen çıkarırlar acımasız eleştiri oklarını ve saplamaya başlarlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

(2010 YGS)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde eylem, gerekçe­siyle birlikte verilmiştir?(ÖYS 1998)

A
Gündüzleri oyun oynardım
Akşamları masallar anlatırdı dadım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çözülen bir demetten indiler birer birer
Bir pınara döküldü bembeyaz güvercinler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sesin odaya girmiş bir serçe gibi ürkek
Ellerim açık kalan panjuru gösterecek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Göklerden bir yıldızın gölgesi düşmüş suya
Dalmış suyun koynunda bir gecelik uykuya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Benim avcı olduğumu duymuşlar
Bir daha bahçeye gelmedi kuşlar
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "mala çok düşkün" anlamı vardır?(ÖSS 1987)

A
Onun bir hayli malı mülkü vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ev ona pahalıya mal olmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anımsanmayacak bir mal varlığı olduğu biliniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu işten sağladığı kazançla epeyce mal sahibi oldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onun kadar mal canlısı az bulunur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Eleştirmenlerin, "O, her şeyden, en önemsiz bir fıkradan, bir cümleden, iyi bir öykü, koca bir roman çıkarabilir." diye söz ettiği bir yazar için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?(ÖSS 1982)

A
Roman ve öykülerinde toplum sorunlarına eğilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çalakalem yazan, ruh çözümlemelerine önem vermeyen bir yazardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Büyük bir hayal ve yaratma gücüne sahiptir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Roman ve öykülerinde olaydan çok ayrıntılar üzerinde durmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gözlemci ve gerçekçi bir yazar değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

İçmiş gibi geceyi bir yudumda

Göğün mağrur bakışlı bulutlan

Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? (ÖSS 1993)

A
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm
Kahramanlıklar okudum tarihte
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zamanla nasıl değişiyor insan
Hangi resmime baksam ben değilim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Benim de mi düşüncelerim olacaktı
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dinle yolcu bu ses onun sesidir
Sinsi adımlarla akşam yürüyor
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde karşıtlığı çağrıştı­ran bir anlatım vardır?(ÖYS 1998)

A
Komşular kanlı bıçaklıysa bile
Saksılar sevgi duyar pencereden pencereye
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Senin gölgenle birleşti gölgem
Bir değil, şimdi bin gölge doğacak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sevgimizin külleri savruldu göğe
Yanar artık geceler yepyeni yıldızlarla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dallarda incecik bir ışık kaldı sevgiden
Hem güneş, hem ay, hem yıldızlar imrendi ona
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Taptaze bir aşk götürdüm ışıksız kıyıya
Birden canlandı martılar, kanat çırptılar sudan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisi bir varsayımı ifade et­mektedir?(ÖSS 1989)

A
O, çarşamba günü geziden dönebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Diyelim ki bu olay gerçek değildir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İstediğini veririm, yeter ki sen çalış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Belki onu sen de tanırsın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yarın akşam yemeğine onlar da gelebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi üslupla ilgili bir yar­gıdır?(ÖYS 1994)

A
Genellikle oyunlarının konusu, günlük yaşamdaki çatışmalar ve sorunlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İkinci romanında da halk masallarına özgü yapıyı yinelemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişilerin iç dünyasını, onların olaylar karşısındaki tepkileriyle ortaya koymuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Olayları yönlendiren sosyolojik ve psikolojik etkenler üzerinde durmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşanılan gerçekleri hiç değiştirmeden, alaysamalı bir tutumla işlemiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.