Cümlede Anlam – 14 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 14 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Önemli olan okuduğumuz kitapların sayısı değil,

Bu cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirile­mez?

(ÖSS 1999)

A
bu kitapların yaşamımıza ne kattığıdır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
onların bize kazandırdığı yeni duygulardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
okuduklarımızın davranışlarımızı  yaşama bakışımızı nasıl etkilediğidir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
onlardan edindiğimiz bilgilerle yeni bir dünya kurabilmemizdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onların, eleştirmenlerce nasıl değerlendirildiğidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

"Bütün gün, sabahtan akşama değin bu dar keçi-yolunda, bu ince, taşlı patikada, yürümekten ayaklarımızın altı şişmiş, tabanlarımız kabarmış, dizlerimizin dermanı ve gücü tükenmişti." cüm­lesini, bu cümlenin anlamını bozmadan kısal­tarak kursak, en uygun biçim aşağıdakilerden hangisi olabilir?(ÜSS 1976)

A
Bütün gün bu dar keçiyolunda yürümekten dizlerimizin dermanı ve gücü tükenmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sabahtan akşama değin yürümekten tabanlarımız kabarmış, dizlerimizin dermanı tükenmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bütün gün bu patikada yürümekten tabanlarımız kabarmış, dizlerimizin dermanı tükenmişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sabahtan akşama değin yürümekten ayaklarımızın altı şişmiş, dizlerimizin gücü tükenmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu ince, taşlı patikada yürümekten tabanla¬rımız şişmiş, dizlerimizin dermanı tükenmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

I. Zekanın, pek kolay kavranamayan çok karmaşık bir yapısı vardır.  

II. Zeka, doğuştan getirilen gücün, çevre olanaklarıyla işlenmesi sonucu oluşur.  

III. Zeka ne sadece kalıtsal ne de sadece çevre­sel etkenlerle açıklanabilir.  

IV Önce zekayı tanımlamak, sonra da bu tanıma uygun bir ölçme aracı geliştirmek gerekir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır? (ÖSS 2000)

A
l. ve IV.      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Neyi, nerede, neden anlattığımı unutmuşum."

Cümlesinde unutulduğu vurgulanan şeyleri tümüyle içeren cümle aşağıdakilerden hangi­sidir?

(ÖSS 1981)

A
Öğrencilik günlerinizi, Londra dönüşünde biz eski arkadaşlarınıza uzun uzun anlatmıştınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öğrencilik günlerinizi, bir arkadaş toplantısında kimi arkadaşlar yurt dışına gideceği için anlatmıştınız.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Öğrencilik günlerinizi, adınıza düzenlenen bir toplantıda bizlere coşkuyla anlatmıştınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öğrencilik günlerinizi, sıkıntılar, güçlükler karşısında yılmadığınızı belirtmek için anlat¬mıştınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öğrencilik günlerinizi sizden anlatmanız is¬tendiği İçin, ayrıntılarıyla anlatmıştınız.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Ben, yaşamı bir paylaşım olarak görüyorum.(II) Bu nedenle insanların yaşamını zenginleştirmek, onlara ölümsüz bir şeyler bırakmak gerektiğini düşünüyorum. (III) Ölümsüz sözüyle anlatmak istediğim, kendi ölüm­süzlüğüm değil tabii ki, yapıtın ölümsüzlüğü; işte sergimi bu düşüncelerle düzenledim. (IV) insanların sergiyi gezip, gördükleriyle ilgili birtakım değerlendirmeler yap­ması benim için çok hoş bir şey. (V) Benim istediğim de zaten buydu, ticari bir kaygım hiç olmadı.

Bir ressamın düşüncelerinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle İlgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

(ÖSS 2007)

A
I. cümlede, kendi bakış açısını ortaya koyuyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II.cümlede, kimsenin ulaşamadığı başarılar peşinde koştuğunu belirtiyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III. cümlede, kullandığı bir kavramla İlgili açıklama yapıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. cümlede, başkalarını yapıtları üzerinde düşündürmekten mutluluk duyduğunu açıklıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. cümlede, maddi bir beklentisinin bulunmadığını söylüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Öykülerimdeki biçimsel ve içeriksel yenilikler salt kendi çabalarımın ürünü değildir. (II) Onları oluştururken öyküyü öykü yapan bütün gelenek­lerden ve yeniliklerden yararlanmaya çalışıyorum, fili) Olay, konu, karakter, tip, durum, kesit, diya­log,., (IV) Öyküyü oluşturan bütün öğeler eşit ölçülerde girmeli öyküye diye düşünüyorum. (V) Öykünün ağırlık merkezini yaymaya çalışarak bunlardan birinin, ötekinin önüne çıkmasını en­gellemek istiyorum.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümleler­den hangileri anlamca birbirine en yakındır?

(ÖSS 2000)

A
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Yol ırmağın kıyısından geçiyordu. Yol kilometrelerce sürüyordu. Yol asfalt ve gölgeliydi.

Yukarıdaki cümlelerin, anlamlarını koruyarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 1984)

A
Asfalt ve gölgeli yol ırmağın kıyısından geçiyor, kilometrelerce sürüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Irmağın kıyısından asfalt ve gölgeli yol geçerek kilometrelerce sürüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Irmağın kıyısından kilometrelerce süren asfalt ve gölgeli yol geçiyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Irmağın kıyısından geçen asfalt ve gölgeli yol kilometrelerce sürüyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kilometrelerce süren ırmağın kıyısından geçen yol asfalt ve gölgeliydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir düşünce dile getirilmiştir?(ÖSS 2003)

A
Bir sanatçının üslubu, o sanatçının kendisidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçı, sözcükleri seçip yan yana getirirken onlara kendi damgasını vurur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Üslup, sanatçının kişiliğini yansıtan bir aynadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir sanatçı, yarattığı yapıtın türüne göre üslup kullanır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Üslup, insanın konuştuklarını ve yazdıklarını biçimlendiren kişisel bir öğedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

(I) Biraz sonra arkadaşımız girdi odaya. (II) Bir balıkçı kazağı, o kazağı çekici kılan yarım bir palto vardı sırtında. (III) Yakalarını kaldırmıştı. (IV) Gözlüklüydü. (V) Sevinç, heyecan, alay karışımı hissini veren gülümsemesi, yüzünün ayrılmaz bir parçası gibiydi ve kendine özgüydü.

Bu parçanın yazarı, hangi cümlelere kendi duygularını katmıştır?

(ÖSS 1990)

A
I. ve Il.                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II.ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. ve IV.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin karşıt özellikleri bir arada verilmiştir?
(ÖYS 1997)

A
Yaşamı boyunca bilgi edinmeye, kendini yenilemeye, dahası kendini aşmaya çalıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğruluğundan emin olduğu düşüncelerini, her zaman, her yerde, herkese karşı yılmadan savundu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnandıklarını ödün vermeden, savunurken yumuşaklık ve incelikle uzlaşma sağlamaya da özen gösterirdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Uzmanlığın, salt diplomaya bağlı bir şan olmayıp ilgi bilgi ve inançla elde edilebileceğini söylerdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yönetici olarak birlikte çalıştığı kişilere, in¬sanca bir sıcaklıkla yaklaşır, içten bir ilgi gös¬terirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Sanat, toplumdaki bireylerin çoğunluğunu dikkate alarak onların çizgisine inmemeli, tersine hep biraz önden gitmelidir.

Bu cümlede sanatla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1993)

A
Toplumdaki belli bir kesime seslenmeli, sanatçının düşüncelerini halka yaymalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Toplum düzeyinin altına düşmemeye çalışmalı, herkese seslenmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumdaki bireylerin düzeyini göz önünde tutarak onlara ulaşmaya çalışmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplum düzeyinin üstünde olmalı, topluma yol göstermelidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Toplumu   yönlendirmekten   çok,   bireylerin beğeni düzeyini yükseltmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

(I) Eleştirmeni öteki yazarlardan ayıran en önemli nokta, eleştirmenin konusunu yaşamdan değil, yazından seçmesidir. (II) Çünkü eleştirmenin temel işlevi, okuyucuların yazınsal ürünleri daha iyi anlayıp değerlendirmelerini sağlamaktır. (III) Bu yönden, okuyucuyu göz önünde bulundurma eleştirmen için bir zorunluluktur. (IV) Eleştirmenin düşüncelerini olabildiğince somut ve yalın biçimde dile getirmesi gerekir. (V) "Yalınlık" la kastedilen, düşüncelerin akıcı, kolay anlaşılır cümlelerle dile getirilmesinin yanında bunların bir­birleriyle olan bağlantılarıdır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, eleştirmenin yapıtla okuyucu arasında köprü oluşturma görevinden söz edilmektedir?

(ÖSS 1997)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

I.Eleştirmen, sanat yapıtını açıklamaya, onun anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalışır.  

II. Her eleştirmen, "eleştirme"nin esere bağlı bir değerlendirme olduğunu, övmek ya da yer­mek amacıyla yapılmayacağını bilmek zorun­dadır. 

III. Eleştirmenin bir amacı da sanatçıya yol göstermek, yaratıcılığını artırmada ona yardımcı olmaktır. 

IV. Eleştirmen, keyfi yargılardan kaçınmalı, söylediklerini kanıtlayarak nesne!l yargılara ulaşmalıdır. 

Bu cümlelerden, savunulan düşünce bakımın­dan birbirine en yakın olanlar hangileridir?  

(ÖSS 1988)

A
I. ile IV            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ile II.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ile IV.            
İpucu:
TEBRİKLER!
D
III. ile IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II ile III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Yazarın, kullandığı dilde eriştiği yetkinlik inkar edilemez. (II) Kahramanların kullandıkları söz­cüklerden kimilerinin, konuşulduğu gibi yazılması bu kitabı okurken bir sahne yapıtı izlemenin sı­caklığını hissettiriyor insana. (III) Yazara özgü uzun cümleler, onun anlatımının en önemli özel­liği olarak görünüyor. (IV) Kopukluğun hiç görülmediği bu uzun cümleler, dilsel bir gösterinin en canlı Öğesini oluşturuyor. (V) Öte yandan, cümlelerin uzunluğu, yazarın anlatımının akıcılığına gölge düşürmüyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, söz konusu yazarın kullandığı dilin okur üzerindeki etkisinden söz edilmektedir? (ÖYS 1996)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç içinde verilen sözün getirilmesi an­lamca uygun olmaz?

(ÖSS 2008)

A
Yazarın çok yalın, basit, okuru yormayan ve okudukça dilin tadını duyuran bir ----- var. (biçemi)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Hangi konuyu işlerse işlesin öykülerinin dokusunda bir ----, daha doğrusu onu başkalarından ayıran özgün yanlar vardır. (denenmişlik)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yıllar önce yazılan "Yalnızlık" adlı şiir, bugüne değin değerini yitirmemiş, ---- niteliği kazanmıştır. (klasik)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu yapıtın dili çok akıcı, anlatımı sürükleyici, -...” karmaşıktır. (olay örgüsü)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir ara, yazdığı şiirlerde anlamı bir yana bırakmış, ...” önem vermiş. (biçime)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.