Cümlede Anlam – 15 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 15 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Edebiyatımızda mahlasların, takma adların ayrı bir yeri var. (II) Bu açıdan, Divan edebiyatın­dan Tanzimat ^ a, Tanzimat ^ tan da günümüze kadar renkli ve zengin bir kültürel mirasa sahibiz. (III) Divan edebiyatında mahlaslar, gülmece yazınında takma adlar bin yıllık bir geleneğin ürünüdür. (IV) Ancak, bu konuda yapılmış araştır­malar yok denecek kadar azdır. (V) Bunların, za­manında derlenmemiş olması birçok karışıklığa yol açmış, kimi edebiyat ürünleri başkalarına mal edilmiştir. (VI) İşte bu çalışma, bu alandaki boşluğu dolduracak niteliktedir.

Yukarıdaki parçada, son cümlede sözü edilen "boşluk"un nereden kaynaklandığı numara­lanmış cümlelerin hangilerinde belirtilmiştir?

(ÖYS 1996)

A
l. ve ll.          
İpucu:
ÃœZGÃœNÃœM! DoÄŸru Cevap:VE
B
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV.ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

(I) Bu kitap, dünyada ve Türkiye'de, başlangıcın­dan bugüne kadar tiyatro tarihinden önemini ko­ruyan beş yüze yakın kişiyle ilgili bilgileri İçeriyor, (II) Bu kişiler arasında, oyun yazarları, tiyatro ku­ramcıları, yönetmenler ve sahne tasarımcıları var. (III) Kitapta, sözü geçen kişilerin yaşam öyküleri de anlatılmış. (IV) Bunlar anlatılırken, onların sanatsal kişiliklerine, eserlerine ve sahne uygula­malarına da yer verilmiş. (V) En yeni kaynaklar­dan yararlanılarak hazırlandığı için, bu yapıt güncelliği olan bir boyut kazanmış.

Yukarıdaki parçada sözü edilen kitabin içe­riğiyle ilgili en geniş bilgi, numaralanmış cüm­lelerin hangisinde verilmiştir? (ÖSS 1996)

 

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

I. Bütün gün oturmaktan ayaklarımız uyuşmuştu.
 II. Açık havada çalışmaktan yüzleri esmerleşmişti.
 III. Fırtına sabaha doğru yatışmıştı.
 IV. Yediğimiz ekşi eriklerden dişlerimiz kamaşmıştı.
 V. Pamuk çapalamaktan elleri nasırlaşmıştı.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde "değişerek yeni bir görünüm kazanma" durumu anlatılmak­tadır? (ÖSS 1983)

A
I-III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II-V                
İpucu:
TEBRİKLER!
C
II-IV                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I-V                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III-IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Son yıllarda yayınevlerinin sayısında bir artış gözlendi. (II) Bu, çeviri kitap sayısındaki artışı da beraberinde getirdi. (III) Yurt dışında çıkan hemen her kitap hiç gecikmeden bizde de yayımlanmaya başlandı. (IV) Hatta bir kitabı çabuk satışa suna­bilmek ipin iki çevirmene bölüştürüp yayımlayanlar da var. (V) Bu, benimsemediğim bir yöntem çünkü her çevirmenin dili ve biçemi farklıdır, ikisi birleştirilince birbiriyle bağdaşmaz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış­tır?

(ÖSS 2008)

A
I. cümlede, bir saptama yapılıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. cümlede, I. cümlede belirtilenin sonucu açıklanıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. cümlede, başkalarından üstün olma durumu belirtiliyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV. cümlede, farklı bir tutumdan söz ediliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V. cümlede, bir karşı çıkış, nedeniyle birlikte belirtiliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

O, unutulmuş yazarları hatırlatmayı, onların yapıt­larını yeniden gün ışığına çıkarmayı değil, günümüz yapıtlarını, birer birer, okurlara tanıtmayı amaçlamıştı.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? (ÖSS 2002)

A
Bugün ortaya konan yapıtların da bir süre sonra eskiyeceğinin unutulmaması gerektiğini  belirtirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yıllar önce ortaya konmuş ürünlerin, bugün için büyük bir değer taşımadığına inanırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yıllar sonra yapıtların değil, ancak yazarların anımsanabileceğini düşünürdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Geçmişte ortaya konan yapıtların öneminden değil, bugün nitelikli yapıtların nasıl oluşturulacağından söz ederdi.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yapıtları değerlendirirken, geçmişin ürünlerini bugüne taşıma yerine, yeni yazılmış olanları ele almayı isterdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Böylesine  geniş   bir   kavramı   ...........   inceleme, ciltlerce kitap yazmayı gerektirir."

cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakiler­den hangisi uygun düşmez?

(ÖSS 1981)

A
tüm özellikleriyle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
ayrıntılı olarak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
derinliğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
bütün boyutlarıyla
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
ana çizgileriyle
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

I.Yalnız  biçime  önem  veren  sanatçı,   nasıl konuşulacağını bilen ama söyleyecek sözü olmayan konuşmacıya benzer.

II. Zaman içinde, yapıtlarının biçim ve içeriğinde hiç değişiklik yapmamış pek çok sanatçı vardır.

III. Bu sanatçımızın, eski biçimlerle günümüzün içeriğini yansıtmaya çalışması, yeni bir yön­tem değildir.

IV. Sanatçının yapıtlarında biçimle içerik, bir kağıdın iki yüzü gibi birbirinden ayrılmaz.

Bu cümlelerden, savunulan düşünce bakımın­dan birbirine en yakın olanlar hangileridir?

(ÖSS 1988)

A
I. ile II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ile III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ile IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. ile III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. ile IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Düşenin dostu olmaz."atasözüne anlam yönünden en yakın olanı aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1978)

A
Hapis damlarına serdim postumu
Bilemedim düşmanımı dostumu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aziz  dostlar  şimdi   çehresin   eğer  
Bizden çevrilmedik yüzler mi kaldı?
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Dost elinden dolu içmiş deliyim
Üstü kan köpüklü meşe seliyim.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yarim kara topraktır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kalmadı sefası bezm-i cihanın
Düşman belli değil, dost belli değil.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaş­tırma yapılmıştır?

(ÖYS 1993)

A
Ünlü masal kahramanı Heidi'nîn oradan oraya koştuğu Alpler ile hemen hemen aynı güzelliğe sahip bir yayladayız.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çocukluğumun pazen pijamalarına desen olmuş kır çiçekleri, orman gülleri yol kenarlarına gizlice serpilmiş.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Burada doğayla kucak kucağa, yapayalnız özgür, güçlü ve huzurlusunuz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şenliklerle, hele genç kızların dilinde coşkuyla akıp giden sevda türküleriyle bir başka güzeldir yaylalar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir yanda olanca maviliğiyle deniz, bir yanda başı karlı dağlar ve yeşilin bin bir tonu...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Okul öncesi eğitimin, çocuğun gelişiminde büyük önem taşıdığı tartışılmaz bir gerçek.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede belir­tilen yargının bir gerekçesi niteliğindedir?

(ÖSS 1998)

A
Anaokulu, yuva ve kreşlerin sayısı her geçen gün artıyor ve bunlar sürekli gelişiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anne-babalar çocukları için en iyiyi bulma ve yapma çabası içindeler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocuklar paylaşma ve sorumluluk duygularını oyunla geliştirirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çocuğun duygusal ve zihinsel gelişiminin önemli bir kısmı okul çağından önce tamamlanmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Son yıllarda anaokullarında çocuğu değişik yönleriyle geliştirmeyi amaçlayan yeni yöntem¬ler deneniyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Roman kişileri, yaratıcılarının kişiliklerindeki za­yıflıklarla zenginlikleri bir arada taşırlar. Çünkü ro­mancının yarattığı kişiler, romancının oluşturduğu ve kendi kişiliğinin özellikleriyle sınırlı kalan bir dünyada varlıklarını sürdürürler.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu parçada anlatılana anlamca en yakındır?

(ÖYS 1997)

A
Romancılar çizdikleri karakterleri, kendilerinde bulunmasını düşledikleri niteliklerle donatırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romancının başarısı, büyük ölçüde kendini ve kendi düş dünyasını ustaca anlatmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Roman kişileri, gerçek yaşamdaki kişilere benzediği ölçüde inandırıcı olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romancının kişilik özellikleri, bütün yönleriyle, onun yarattığı kahramanlarda görülebilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Romancı roman kişilerinin ruhsal ve fiziksel özelliklerini anlatarak gerçeğe ulaşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Yahya Kemal: "Şiir, düşünceyi duygu haline geti­rinceye kadar yoğurmaktadır." der.

Ozanın, bu sözüyle anlatmak istediği düşünceyi içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir? (ÖSS 2003)

A
Şiirin etki gücü, içerdiği düşünceye bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiir, duyguların toprağını  besleyip zenginleştirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiir düşüncenin, duyguların özsuyunda eritilmesiyle oluşur.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Duygular, şiirle etkili bir biçimde anlatılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirde düşüncenin payı duygudan daha fazladır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir öneri içer­mektedir?(ÖSS 1998)

 

A
Planınızı değerlendirdiğimizde onun beklentilerimizi tümüyle karşılamadığını gördük.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Planınız güzel; ama onun bizim amacımıza uygun olduğunu söyleyemeyiz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Planınızı yeniden gözden geçirmenizin doğru olacağını düşünüyoruz.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Planınızın kolayca uygulanabilmesi için kimi yerlerinde değişiklikler yaptık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Planınızın titiz bir çalışmanın ürünü olduğu belli; ama biz daha farklı özellikler arıyorduk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) İhtiyar Adam ve Deniz, Ernest Hemingway'a  Nobel Ödülü kazandıran romanlarından biri. (II) Psikolojik yanı ağır basan ve sinemaya uyarlan­ması neredeyse olanaksız görünen bu roman, ünlü bir yönetmence sinemaya uyarlanmış. (III) Filmde, balıkçılıkla geçinen ihtiyar bir adamın yaşamı, ilgi çekici bir biçimde anlatılmış. (IV) Uzun süredir balık yakalayamayan ihtiyar adamın, son kez şansını denediğinde büyük bir balık avlaması ve onu karaya çıkarmak için gös­terdiği insanüstü çaba, izleyiciyi oldukça etkiliyor, (V) İhtiyar Adam ve Deniz, izlenmeye değer en iyi filmlerden biri.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznellik yoktur?

(ÖSS 2000)

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermemektedir? (ÖSS 1990)

A
Yapıtın ezgilerindeki kıvraklık, onu seslendirenlerin katkısıyla dinleyicileri adeta büyülemişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu konserde dinlediğimiz ezgiler, içimizde yepyeni bir yaşama sevinci uyandırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bestecinin üslubunu bütün yönleriyle yansıtan bu yapıtı, yepyeni bir yorumla sundular.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçılar, iki bölümden oluşan bu yapıtı, yarın da bu salonda seslendirecekler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçılar arasındaki olağanüstü uyum, onların oda müziğine olan eğilimlerinin bir kanıtıydı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.