Cümlede Anlam – 16 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam - 16 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Tiyatro bir odak noktasıdır; dünyada, tarihte, in­sanda her ne varsa oraya yansıyabilir ama sanatın sihirli değneği altında."

Aşağıdaki  yargıların   hangisi   bu   cümlede söylenmek istenene en yakındır?

(ÖSS 1984)

A
Sanat eseri, hayatı olduğu gibi yansıtmalı, eğlendirmeli ve her sosyal tabakaya seslenmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatta gerçek, basit bir kopyadan ibaret olmamalı, yazarın kafasından geçip onun görüşüyle bize sunulmalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sanatçı öncü olmak, halkın yürüdüğü yolun ilerisini bir projektör gibi aydınlatmak zorundadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçı bir gözlemci ve deneyimcidir; olayları ve kişileri gözlemlediği gibi verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçı, toplumdaki işlevini, sanat kaygısını her şeyin üstünde tutmakla gerçekleştirebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Hececiler, Türk şiirinde M. Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın açtığı yolu genişlet­meye çalışmışlardır. (II) Halk şiirinin renkli dünyasına bu şiirin dış yapısını. Özellikle de Ölçü ve uyak düzenini benimseyerek ulaşmayı amaçlamışlardır. (III) Dil açısından açık, arı bir söyleyişe yönelmişlerdir. (IV) Taklitten yola çık­tıları, duygu evrenlerini yenileyip çağdaş değer­lerle donatmadıkları için şiirselliği bir türlü yakalayamamışlardır. (V) Şiirlerindeki tekdüzelilik, kalıplaşmışlık da bundandır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinden başlayarak Hececilerin şiirine yönelik olumsuz bir yaklaşım söz konusudur? (ÖYS 1993)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

"Nasıl utandım, nasıl utandım bilemezsin, adeta ....

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse, cümlenin anlamı en uygun biçimde tamamlanmış ve pekiştirilmiş olur?

(ÖSS 1984)

A
aklım başımdan gitti
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
yıldırımla vurulmuşa döndüm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
başımdan kaynar sular döküldü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yerin dibine geçtim
İpucu:
TEBRİKLER!
E
nefesim kesilir gibi oldu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

"Bir kitabı okutan şey, sürükleyici olaylardan çok, okuyucu ile yazar arasında kurulan bağdır."

Yukarıdaki tümceyi (cümleyi), dil ve düşünce bağlantısı yönünden en uygun biçimde ta­mamlayan tümce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÜSS 1979)

A
Bunun için yazarlar her zaman okuyucuları ile görüşüp tartışmaya gereksinim duyarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kitapta savunulan görüşün yaygınlık kazanmış olması, o kitabın tutunmasına büyük ölçüde yardım eder.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarın yapması gereken şey, olaylara değil, kişisel ilişkilere ağırlık vermektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Önemli olan, okuyucunun iç özlemlerine, iç dünyasına yakınlığı sağlamayı başarabilmektir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yazar, okuyucularının düşüncelerine ters düş¬meye çalışmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Jules Verne'in serüven tutkusu, denizcilik, tarih coğrafya gibi alanlardan aldığı öğelerle beslenerek yazdıklarının çekirdeğini oluşturur. (II) Sayısı iki yüze yaklaşan romanları çeşitli bilim dalları üzerine temellenmiştir. (III) Yazar bu bilim dallarına ilişkin bilgilerini, saatlerini geçirdiği kütüphanelerdeki bin­lerce kitaba borçludur. (IV) Hiçbir bilim dalında uzman olmadığı halde yaşadığı dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değişmeyi yakından izler. (V) Böylece hem çağını çok iyi tanır hem de çağının getirdiği yenilikleri özümseyerek geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

(ÖSS 2003)

A
I. ve II.          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
I. ve IV.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

----- öğrenmiş olmalıydın; ----- iki yıldır bu işte çalışıyorsun."

sözleri, en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

(ÖSS 1981)

A
Bunları - elbette
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Artık bunu - çünkü
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu nedenle - topu topu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hemen- yalnızca
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şimdiye dek - zaten
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Montaigne'den çok sonra yaşamış olan bir yazar, şöyle diyor:

"Bu Montaigne, amma da fikir çalmış benden."

Bu düşünceyi, aşağıda Montaigne ve De­nemeleri üzerine söylenenlerden hangisi, en iyi yansıtır?

(ÖSS 1981)

A
Montaigne, düşündüklerini büyük bir içtenlikle ortaya serer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir kitap buldum burada, Montaigne'in kitabı... Ne zevk onunla beraber olmak.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Montaigne, Denemelerinde hep kendinden söz eder, "Kitabımın özü ben'im." der.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Montaigne, bir şey öğretmiyor, çünkü hiçbir şeyi kestirip atmıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Montaigne'in Denemelerinde gördüğüm her şeyi, kendimde buluyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "sezgi, tahmin" söz konusu değildir?(ÖSS 1990)

A
Bu sırrı, sonsuza değin yüreğimde taşıyacağıma söz veriyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Nasıl bir mutluluk içinde bulunduğunu gözlerinden okuyordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu konuyu, onun yanında rahatça konuşabileceğimi sanıyorum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Paraya düşkün biri olduğunu konuşmalarından çıkarmıştım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu olayın böyle sonuçlanacağım  ben çok önceden anlamıştım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümlecik ikincinin nedeni durumundadır?(ÖSS 1986)

 

A
Kar yağmıyorsa yola çıkmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gelir gelmez beni arayacağını söylemişti ama aramadı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fazla ışık gözlerime dokunduğundan perdeyi kapattım.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Ana  caddeyi geçtikten  sonra okul yoluna girdiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Biraz daha yaklaşınca onu kıyafetinden tanıdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Resim, hem duygusal bir filizlenmeyi hem de fiziksel bir çöküşü gösteriyor."

cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi arasında anlatımda başvurulan yol bakımından benzer­lik vardır?

(ÖSS 1983)

A
O kır gezisinde hem çiçek hem de böcek çeşitlerini ayrı ayrı tanıdık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romanı, anlatım yönünden diri, konu yönünden aşınmış bulduk.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Geçen hafta kentin hem parklarını hem de müzelerini dolaştık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Filmde yeni bir köyün hem kuruluşunu hem de büyümesini izledik.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O akşam, arkadaşlarla hem eski günlerimizi hem de o günkü ortak dostlarımızı andık.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Hiçbir suçlu, kendi yargıçlığından kurtulamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

(ÖSS 1991)

A
Suç işleyenler, işledikleri suça verilecek cezayı çok iyi bilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her suçlu, yargılanma ve cezalandırılma korkusu içinde yaşar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Suç işleyenler,  suçsuzluklarını  kanıtlamak isterler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her suçlu, işlediği suçun cezasını er yada geç çeker.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Suçlular,yaşamları boyunca kendilerini yargılarlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

(I) Bu sanatçının en son çıkan şiir kitabı, fil) Ki­tapta 1987- 1990 yılları arasında yazdığı şiirleri var. (III) Kitaptaki bölüm adları, aynı zamanda o bölümlerdeki ilk şiirlerin de adları. (IV) Sanatçı bu kitabını bölümlere ayırmasa da olabilirdi. (V) Çünkü kitap, istediğiniz sayfadan okumaya başlayabileceğiniz, kimi yerleri atlayıp, kimi yerleri de geri dönerek okuyabileceğiniz bir yapıya sahip.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangile­rinde kişisel görüşe yer verilmiştir? (ÖYS 1995)

A
II. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. ve IV.      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
I. ve II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

"Dezenfeksiyon,    hastalık    mikroplarını    yok eder.-------;-------sterilizasyon, hastalık yapsın yapmasın, bütün mikroorganizmaları yok eder."

Bu iki cümleyi anlamca doğru olarak birbirine bağlayabilmek için, boş bırakılan yere aşağı­dakilerden hangisi getirilmelidir?

(ÖSS 1981)

A
Mikrobun tam olarak saptanamadığı durumlarda yetersiz kalır; böylelikle
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu yüzden hastalık sırasında ya da hastalığın sonunda yapılmalıdır; böylece
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu yönüyle sterilizasyondan ayrılır; çünkü
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Salgın hastalıklarda çok uygulanır; bu yüzden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sterilizasyon gibi hiçbir zararlı etkisi yoktur; ama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde bir koşula bağlı olma niteliği vardır?(ÖSS 1983)

A
Onu gördükçe seni hatırlıyorum.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Onu gördüğümde henüz bebekti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Onu göreli rahatım kaçtı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Onu gördükten sonra buraya geldim,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onu görünce şaşırdım kaldım.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eleştiri" söz konusu değildir?(ÖSS 2004)

 

A
Kitap okunduğunda, yazarının, ne yazacağını uzun uzadıya ölçüp biçen, bunları bir tartımdan geçiren, düzene koyan sanatçılardan olmadığı anlaşılıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yazdığı yazıları derleyip bunları yazılış tarihlerine göre sıralayarak kitap haline getiriyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Konusunu günlük yaşamdan almasına karşın, kullandığı dil ve anlatımındaki pürüzler yüzünden, söyledikleri gereği gibi anlaşılmıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yüzeysel bilgilere dayanarak yaptığı ruhbilimsel çözümlemeler, yapıtın dokusu içinde belirli bir işlev taşımıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çizmeye çalıştığı tarihsel ortamı ayrıntılarıyla yansıtamayışı, yapıtının inandırıcılığını büyük ölçüde azaltıyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.