Cümlede Anlam – 17 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 17 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 17 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Daha ilk kitabı yeni yayımlanmış bir şairim ben. Bu yüzden sorunuzu, "Bu soru beni aşar." diye yanıtladım.

Bu parçada şairin, "Bu soru beni aşar." cümle­siyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangi­sidir?

(ÖSS 1994)

A
Bu konuda açıklama yapmama gerek yok.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Daha önce de böyle bir soru sordunuz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu soruyu başkaları da yanıtlayabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sorunuza çok değişik yanıtlar verilebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu konuda yeterli bilgim ve deneyimim yok.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Yazınsal yapıtlar, yaşama ayna tutmakla kalmaz, aynı zamanda ona istediği biçimi de verir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl­mak istenene anlamca en yakındır?

(ÖSS 1998)

A
Her yazar, hangi türde yazarsa yazsın, yapıtlarının konularını yaşamdan alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazma, yazarları yaşama bağlayan, düşsel ve düşünsel boyutlu yaratıcılık isteyen bir eylemdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Roman, öykü, oyun gibi yazınsal ürünlerde, okurlara, değişik yaşamlar sunulur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Günlük yaşamla beslenmeyen, dil değeri taşı¬mayan yapıtlar kalıcı ve etkili olamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Roman, öykü, oyun gibi türlerde yazılmış yapıtlar, yazıldıkları dönemi yansıtır ve onu yönlendirir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?(ÖYS 1993)

A
Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın, düşünceli bir tavırla işini yapmayı sürdürdü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Artık bahar geldi derken birdenbire hava bozmuş, damlar, sokaklar, kırlar karla örtülmüştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Az konuşan, doğruyu söyleyen, söylediğini tartan bir insandı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İçli, çok duygulu bir adamdı, konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Benim gibi babamın da dedemin de çocukluk ve ilk gençlik günleri bu konakta geçmişti.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Şiir yazmak bence bir duyarlık işidir, Yazılan şiir, dizginlenemeyen bu duyarlığın, ritm ve sese dönüşmesidir. Ancak bu sırada şiirdeki sesin boğuk, hırıltılı ve anlamsız olmamasına özen göstermek gerekir.

Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?(ÖSS 1993)

A
Mesajın,   okuru   yanlış   düşüncelere   yön­lendirmemesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlamın duygusallıktan uzak, gerçekçi bir nite­lik taşıması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sözcüklerin iyi seçilmiş, uyumlu ve anlamlı olması
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sözcüklerin değişik anlamları çağrıştırmaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sözcüklerin sanatsız ama etkileyici bir biçimde kullanılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I) Bu sanatçı, içinde yaşadığımız çevreyi, gün­lük olayları yansıtıyor, (II) Bunları, ancak okurken görebileceğimiz, incelikli ayrıntılarla ustaca an­latıyor. (III) Bu yapıtında büyük kentin aylak insan­larını, küçük memurları konu alıyor. (IV) Sevgiye, insanca yaşamaya özlemi olanların arayışlarını inceliyor. (V) Bunları, alçakgönüllü bir gözlemci­likle Önümüze seriyor.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin han­gilerinde beğenme sezilmektedir? (ÖYS 1998)

A
I. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II.ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli biçimde söylemeyi seçtiği için "yazar" dır.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisine anlamca en yakındır?

(ÖSS 2002)

A
İnsanların, düşüncelerini söyleyiş biçimiyle söz dağarcığı arasında ilişki vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir yazarın neyi söylediğinden çok, nasıl söylediği önemlidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
İnsanın, söyleyeceklerini seçerken çok özenli davranması gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir yazının okuyucu üzerindeki etkisi, onun anlatım biçimine göre değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir yazar, düşüncelerini sınırlamadan, özgürce yazmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I.Okur onun yapıtlarını okurken kendisini, yıllanmış çamların olduğu bir ormanda kuş ses­leri ve reçine   kokularının   arasında bulurdu.

II.Septiği ilginç ayrıntılarla, yaptığı benzetme ve karşılaştırmalarla yapıtlarında okura, doğanın temiz havasını soluturdu.

III. Öykülerinde Anadolu'nun köylerinde, kasa­balarında yaşayanların değişik sorunlarını göstermeye çalışırdı.

IV. Roman ve öykülerinde, günlük yaşamın sıkıntıları içinde bunalan kişileri işlerdi.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi­leri, sanatçının betimlemelerindeki aynı niteliği yansıtmaktadır?

 (ÖSS 1999)

A
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
l. ve II.    
İpucu:
TEBRİKLER!
E
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Bu zorlu uğraşta, kendimi hiçbir zaman şair olarak görmedim, (II) Bana "şair" diyenlere de İpimden hep gülümsedim. (III) Ben, şiir yazma yo­lunda tutarlı olduğunu sandığım bir biçimde yürüyen, sıradan bir şairim. (IV) Şiir yazma serüveninde, tüm yeteneğimi ortaya koyarak, ulaştığım düzeyi düşürmeden yol alıyorum. (V) Bu tutumum, işimi bir bakıma zorlaştırdığı gibi az şiir yazmama da neden oluyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinden, konuşan kişinin alçakgönüllü olduğu anlamı çıkarılamaz? (ÖSS 2002)

A
IV ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
I. ve III.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I. ve II.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin sonuna, "Bu ne­denle söz konusu yapıt çok okunmuş ve de­falarca basılmıştır." cümlesinin getirilmesi anlam akışı yönünden uygun olmaz?(ÖSS 1999)

 

A
Yazarın, tarihsel olaylardan yola çıkarak oluşturduğu bu yapıtta, gerçeklerin payı büyüktür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıtta, eski eğitim uygulamaları, kahramanın bakış açısından, etkileyici bir anlatımla yargılanmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtta, içinde bulunulan ortamla insanın psikolojik durumu arasındaki ilişki açıkça görülmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Belli bir kesime seslenen bu yapıtta terimlere dayalı bir anlatım kullanılmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yapıtın, yazıldığı döneme göre, sade ve anlaşılır bir dili vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bu sanatçımız kendisine söylenen: "Eline sağlık, resimlerin çok güzel olmuş." türünden basmakalıp sözlerin kendisine bir şey kazandırmayacağına inanır. Çünkü —.

Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

(ÖSS 2005)

A
onun için önemli olan, yansıtmak istediklerinin anlaşılıp anlaşılamadığıdır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
o, yöneltilen eleştiriler doğrultusunda kendisini geliştirecektir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
onun için  sanat,  insanları  etkileme, belirli duygularla donatma işidir
İpucu:
TEBRİKLER!
D
o, yapıtın biçim ve içerik yönünden eleştirilmesinden yanadır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
o, eleştirinin İşlevsel bir nitelik taşımanı ister
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Anlatımda olayların sıralanışı yönünden, "Yürüdükçe iştahı açılır, iştahı açıldıkça yer, yedikçe şişmanlardı." cümlesi ile aşağıdakiler­den hangisi arasında bir benzerlik kurulabilir?(ÖSS 1987)

A
Okudukça yeni şeyler öğreniyor, öğrendikçe kendine güveni artıyor, güveni arttıkça daha başarılı oluyordu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çocuklar konuştukça o da konuşuyor, düşündükçe o da düşünüyor, güldükçe o da gülüyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yoruldukça dinlenir, sıkıldıkça önüne bakar, üzüldükçe ağlardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hava açtıkça bahçede çalışır, rüzgar dindikçe balığa çıkar, yağmur yağdıkça içeride ağlarını tamir ederdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Onu gördükçe neşelenir, onunla konuştukça özlemi azalır, ondan uzak kaldıkça kederlenirdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Bir kavramı belirlemenin başka bir yolu da onun karşıtı olan kavramı belirlemedir."

Aşağıdaki   yargıların   hangisinde   bu   yola başvurulmuştur?(ÖSS 1982)

A
Eleştiri, bir yapıtı belirli ölçütlere göre değerlendirme, inceleme işidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir düşünceye saplanıp onun dışında doğru tanımayan kişilere hoşgörülü denemez.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bilimsel kuşku insanoğlunu inanmaktan çok, nedenlerle düşünmeye götürür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlkel toplumların da, uygar toplumların da kendilerine özgü kültürleri olmadığı söylenemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eleştirmen de yaratılmış bir yapıtı yorumlarıyla zenginleştiren bir sanatçı sayılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Şiir sanatı üstüne çok düşünmüş ve bu sanatı her şeyden üstün tutmuş biri olan Paul Valery, şiir.........yazılır, demiş. Bu sözüyle, şiire özenen ve çok iyi bir ressam olan Degas'ya, şiirin malzemesinin ........ olduğunu anlatmak istemiş. Tıpkı resmin malzemesinin kuşlar, ağaçlar, insanlar değil, ren­kler ve şekiller olduğu gibi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilmelidir?(ÖSS 2003)

A
sözcüklerle - duygu ve düşünceler değil sözcükler
İpucu:
TEBRİKLER!
B
benzetmelerle - şairin yaratıcılığıyla ilgili
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
duygularla - herkesçe anlaşılır nitelikte, açık seçik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
olgunluk döneminde - özgün ve yoruma açık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
uzun sürede- şairin yaşantısına değil düş gücüne bağlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Bilinç akışı yöntemi, öykü ve romanlarda karakterlerin, geçmişe ve bugüne ilişkin duygu, düşünce ve anılarının aktarımında kullanılan bir tekniktir. (II) Söz konusu duygu ve düşüncelerin hiçbir denetim ya da sınırlama olmaksızın, olanca doğallığıyla aktarılması, anlatıyı zenginleştirir. (III) Bu teknikle yazar, okura kendi duygularını anlaya­bilme olanağı sunar. (IV) Bir başka anlatımla oku­run, gerçeği farklı boyutlarda görmesini sağlar. (V) Böylece yazar, yüzeysel olanın anlatımıyla yetinmeyerek, yarattığı kahramanların iç dünyalarını da yansıttığı için anlatımına derinlik kazandırmış olur.

Bu    parçadaki  numaralanmış  cümlelerin hangisi tanımsal bir nitelik taşımaktadır?

(ÖSS 2007)

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

Eğer nüfus artıyor, istekler de çoğalıyorsa eldeki olanakları daha iyi kullanmak zorundayız.

Aşağıdakilerden hangisi, anlam bakımından bu cümleye en yakındır? (ÖYS 1992)

A
Nüfus artışı birtakım farklı isteklerin ortaya çık¬masına yol açar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nüfus artışıyla birlikte çoğalan isteklerin karşılanması için yeni kaynaklar arama yoluna gidilmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nüfusun hızla artması karşısında eldeki olanaklar zamanla yetersiz duruma gelir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nüfusun artışıyla ekonomik olanaklar arasında bir denge kurulmazsa istekler hiçbir biçimde karşılanamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nüfus artışına paralel olarak artan istekleri karşılayabilmek için eldeki olanakları yerinde kullanmak gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.