Cümlede Anlam – 18 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 18 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 18 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Öykücülüğümüzün bugün belirli bir çizgiye ulaştığını ve o çizgide seyrettiğini söylemek oldukça güç. (II) Hatta bazı dönemlerde geçmişteki düzeyini bile koruduğu söylenemez, (III) Günümüzün genç öykücüleri eski öykü örnek­lerini ya hiç okumuyorlar ya da yarım yamalak tanıyorlar, (IV) Bu yüzden, geçmişle kan bağı taşı­mayan, yaratıcılıktan yoksun, son derece yetersiz ürünlerle karşılaşıyoruz. (V) Bu durum, ister iste­mez, okurlarda öyküye karşı ilgisizlik ve küçümseme yaratıyor.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisindeki eleştiri, öykücülerin yazdıklarına yöneliktir?

(ÖSS 1999)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, anlamca bir­likte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz?(ÖYS 1997)

A
Her işte bir hayır vardır.  - İyimser olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gül dikensiz, sefa cefasız olmaz. - Sıkıntılara katlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sağlık istersen çok yeme, saygı istersen çok deme.- Ölçülü davranma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Boş fıçı çok tangırdar. - Bilgiçlik taslama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bin tasa bir borç ödemez. - Kuşku duyma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur?(ÖSS 1991)

A
Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romanın   sonunda   kahramanların   hepsi ölüyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kitaptaki ilk öykünün konusu köy yaşamıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdaki   cümlelerin    hangisi    öznel    bir yargıdır?(ÖSS 1995)

A
Yunus Emre'nin bu şiirinde "bulut'un gizli gizli ağlamasından söz edilerek buluta insan niteliği verilmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun bu şiirlerinde doğadaki nesnelerin özellikleri insanlar ipin kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Faruk Nafiz Çamlıbel'in, "Han Duvarlarında birçok kez kişileştirmeye başvurduğu görülmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Haşim'in "Sonbahar" şiirindeki kişileştirme de çok ilgi çekicidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Behçet Necatigil'in bu dizelerinde sokaklar için, "gülümseyen" sözcüğü kullanılarak kişileştirme yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

O, okurların yazarları seçtiği gibi, yazarların da okurları seçebileceğine inanan bir sanatçıdır.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümlede sözü edilen sanatçının görüşüne en yakındır?

(ÖYS 1992)

A
Okurlar en tanınmış yazarları okumayı, ya¬zarlar da okurların ilgisini çekecek şeyler yazmayı isterler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kimi okurlar belirli yazarların belirli yapıtlarını seçerler, kimi yazarlar da geniş kitlelere seslenmeyi amaçlarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okurlar kendi düşüncülerine uygun olan yazarları yeğlerler; yazarlar da kendi istedikleri nitelikleri taşıyan okurlara seslenirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Okurlar üstün nitelikli yapıtlardan hoşlanırlar; yazarlarda okuyucunun düzeyini yükseltmeye çalışırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okurların bir bölümü yeni tanınmaya başlamış yazarlara ilgi duyarlar; yazarların bir bölümü de Çalışmalarını okuyucuların beklentilerine göre yönlendirirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Atatürk, Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra, Namık Kemal'in,

 Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini

Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini

dizelerini (mısralarını) değiştirerek şöyle demiştir:

Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini

Bu­lunur kurtaracak bahtı kara maderini"

Bu iki söy­leyiş arasında nasıl bir anlam farkı vardır?

(ÖSS 1983)

A
bezginlik-canlılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
kuşku - kesinlik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
umutsuzluk - güven
İpucu:
TEBRİKLER!
D
inançsızlık-inanç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
çekingenlik-ataklık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

(I) Bir öykü ustası olarak girdi edebiyat dünyasına. (II) Öykülerinde de romanlarında da hiçbir zaman kolaya kaçmadı. (III) Bunda, sanata duyduğu sorumluluk kadar okuruna duyduğu saygının da payı vardır. (IV) Yapıtlarının hepsinde sanatsal ve kültürel gelişmeyi besleyici öğeler, ayrıca okuru, düşünmeye yönelten özgür öner­meler görülür. (V) Bu usta, biçimsel yeniliklere açılmaktan hoşlanır ve bunları dener. (VI) Bas­makalıp reçetelerden, alışılmış neden sonuç ilişk­ileriyle oluşturulan yapay anlatımlardan kaçınır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, II. cümledeki davranışın nedeni açıklanmaktadır?

(ÖSS 2002)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
TEBRİKLER!
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Çocukların, susuzluktan dudakları çatlamıştı." cümlesindeki neden-sonuç ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?(ÖSS 1984)

A
Geçirdiği hastalıktan hiçbir iz kalmamıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiddetli soğuklardan elleri ince ince yarılmıştı.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
O korkulu olaydan güzel bir öykü çıkarmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Öfkesinden ortalığı altüst etmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çok çalışıp yoksulluktan kurtulmuştu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

(I) Kırk beş yıl boyunca birçok dergide, gazetede çeşitli kitaplarla ilgili değerlendirme yazıları yazdım. (II) Kendimi bir kitap eleştirmeni olarak görseydim, üstünde durup düşünülmüş, tutarlı ve kalıplaşmış bir yaklaşımla, belirgin bir yöntemle yönelirdim kitaplara.(III) Ama böyle bir arayışa girmedim. (V) Yazarlıkla ilgili her alanda olduğu gibi eleştiri alanında da kendi Ölçütlerime bağlı kaldım. Yazarlığımın temelinde hep bağımsızlık, kural tanımazlık, özgürlük yatıyor. (VI) Yıllar sonra dönün arkama baktığımda bunu açık açık görü­yorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde sanatçı, yazma işinde seçtiği yolu en kapsamlı biçimde belirtmiştir?

(ÖSS 2004)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
TEBRİKLER!
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

"Teknolojik uygarlığın başlıca Özelliği bilime dayanması, bilimle beslenmek zorunda ol­masıdır." cümlesini, anlam değişikliği yap­madan, olumsuz biçimde yeniden söylemek gerekse, aşağıdakilerden hangisi en uygun olur?(ÖSS 1982)

 

A
Teknolojik uygarlığın bilime dayanmaması, bilimle beslenmemesi düşünülemez.
İpucu:
TEBRÄ°KLER.
B
Teknolojik uygarlığın başlıca özelliği ne bilime dayanması ne de bilimle beslenmesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bilime dayanma ve bilimle beslenmenin teknolojik uygarlığa katkıda bulunduğu bilinmeyebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teknolojik uygarlığın bilime dayanması, bilimle beslenmesi başlıca özelliği olmayabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teknolojik uygarlığın bilime dayanmasını, bilimle beslenmesini istemeyen yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

"(I) Bana göre şiir, özünü halk kültüründen almalı. (II) Halk kültürü tükenmez bir hazinedir. (III) Halk ne söyleyecekse doğrudan söyler. (IV) Dolam­baçlı yollara sapmaz. (V) Halkımız acı sözlerden tatlı sözler üretir. (VI) Çirkinliklerden güzellik yaratır."

Parçada, anlamca birbirine en yakın olan iki cümle hangisidir?

(ÖSS 1985)

A
I ,II                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II,III                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III, IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV , V                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V, VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Ne yaşanan her olay öyküye dönüştürülebiliyor ne de öyküye özgü kurallar, her zaman gerçeği aynen anlatmaya uygun düşüyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakın anlamdadır?(ÖYS 1994)

A
Her olayı öyküleştirmek doğru olmaz; her öykünün kendine özgü bir yapısı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşanmamış olaylardan öykü çıkarılamaz; yaşanmış olaylar da öykünün sınırlarını aşar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşanan olaylar çok etkileyicidir; olaylar öyküleştirilirken canlılığını ve etkileyiciliğini yitirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Baştan geçen her olaydan öykü çıkarılamaz; öykünün yapısı olup biteni olduğu gibi yansıtmaya izin vermez.
İpucu:
TEBRÄ°KLER.
E
Öyküde ne yaşanmış olaylar anlatılabilir ne de gerçekler yansıtılabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yakınma" anlamı vardır?(ÖSS 1995)

A
Sınav sonuçları yarın açıklanır mı ki?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bunu alsam beğenir mi ki?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söylesem de beni dinlemez ki!
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bu olay onu o kadar üzdü ki...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bu saatten sonra gelir mi ki?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Bu kitabın dört bölümü, aslında birer uzun makale olarak düşünülmüş, (II) Dördü de ayrı ayrı temaları işliyor. (III) Bu temalar: Osmanlı Türk müziğinin öğretimi, İcra üslubu, makamları ve bunları kuşaktan kuşağa aktarma yöntemleri... (IV) Yani Türk müziğinin belirleyici özellikleri...(V) Bütün bunlarla, geleneksel Osmanlı Türk mü­ziğinin çeşitli yönlerine ışık tutuluyor ve onun be­lirgin nitelikleri ortaya konuyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­si sözü edilen kitabın içeriğiyle ilgili değildir? (ÖSS 1996)

A
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 15

1950'lerde edebiyatımızda görülen köye yöneliş hareketi, köy kökenli ya da köyü yakından tanıyan yazarların birbiri ardına ürün vermeleriyle yaygın­laşıp gelişmiştir.

Düşüncenin akışına göre bu cümleden sonra aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (ÖSS 1995)

A
Köy gerçeğini değişik boyutlarıyla yansıtan bu ürünler, günümüz Türk edebiyatının seçkin örnekleri arasında yer alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu iki sanatçımızı köy edebiyatının dar kalı¬pları içinde düşünmemek gerekir.
İpucu:
TEBRÄ°KLER.
C
Bu hareketi benimseyen sanatçılar, köye ve köylüye yeni bir bakış açısıyla yaklaşmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu yazarlar, köyün ve köylünün sorunlarını başarılı bir biçimde okurlara yansıtmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Köylü ve köy sorunları, edebiyatımızın temel konularından biri olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.