Cümlede Anlam – 19 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 19 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 19 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"Kıyıya dikine inen bu sokak gül kokuyor, hanımeli kokuyordu; ama insan kokmuyordu."

Cümlesindeki "insan kokmamak" sözü, gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Benzer bir kullanım, aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir?

(ÖSS 1985)

A
Denizin yarattığı bu güzelliklerde göz nuru yoktu.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Yalılarda oturanların inceli kalınlı seslerini işitiyorduk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deniz küçük dalgalıydı, kıyılar sebze artıklarıyla doluydu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kıyı boyunca yürürken resimden, müzikten konuştuk.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gezintiden   dönenlerin   neşelerine   diyecek yoktu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bir yazıda sözcükler özenle seçilerek kullanılmalı; yazı, özlü ve düşünsel yönden zengin olmalı, yeniden okunmaya değer nitelikler taşımalı; aksi halde yarın yaşarlığını koruyamaz.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

(ÖYS 1996)

A
İçeriğinin gerektirdiği biçimsel özellikleri taşıyan bir yazının yarınlara kalma olasılığı fazladır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir yazının değerini, niçin yazıldığı değil, nasıl yazıldığı belirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir yazının gelecekte varlığını sürdürebilmesi, biçim ve içerik bakımından güçlü olmasına bağlıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Üzerinde titizlikle durulan ayrıntıların anlaşılır, işlevsel ve nitelikli olması bir yazıya gerçek değerini kazandırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir yazarın başarısı, geleceğe yönelik yargıları yoğun bir anlatımla sunmasıyla ölçülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

(I) Günümüzden otuz yıl önce yayımlanan bu ro­manı yazar yeniden gözden geçirmiş. (II) İlk baskısını çok aradım. (III) En sonunda bulabildim. (IV) Bunu ikinci baskısıyla karşılaştırdım. (V) Yazar, bazı düzeltmeler yapmak bazı fazlalıkları çıkarıp atmakla çok iyi etmiş,

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde yorum söz konusudur?

(ÖYS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Bence otobiyografik bir eser, hiçbir zaman edebi bir eser niteliği taşımaz; çünkü edebi bir eser, yaratıcılık gerektirir, buluş gücü gerektirir.

Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi çı­karılamaz? (ÖYS 1997)

A
Kendi yaşamını anlatan yazarların yapıtlarında yaratıcılık bulunmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşanılanları olduğu gibi yansıtma, edebi eserin yapısıyla bağdaşmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir yapıtın edebi değer taşıması, yazarının ortaya koyduğu sanatsal buluşlara bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gerçek yaşamdaki kişileri anlatma, giderek yazarların yaratıcılığını sınırlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bir kişinin gerçek yaşamıyla sınırlı kalan bir yapıt edebiyat değeri taşımaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

(I)" Edebiyatın temel öğesi nedir?" sorusuna ve­rilen cevaplar bir noktada birleşmektedir. (II) Ede­biyat yapıtının en önemli aracı, yapıtaşı dildir, (III) Ama dil, bir edebiyat yapıtının değerini tek başına belirlemez; ancak kurgusu ve konunun işleniş biçimiyle birlikte bir ölçüt olabilir. (IV) Bir yapıtı, yalnız dil açısından yüceltmek ya da onun değer­siz olduğunu belirtmek yerine onu bütün öğeleriyle birlikte ele almak, değerlendirmek gerekir

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır? (ÖSS 1992)

A
III. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
I. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
I. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
l. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"Dostumuz bizi her nedense hatırlamışlar." cüm­lesinde "-ler" eki anlatıma aşağıdakilerden hangisini katmaktadır?(ÜSS 1978)

A
saygı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
sitem  
İpucu:
TEBRİKLER!
C
üzüntü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
küçümseme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
sevgi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdaki    cümlelerin    hangisinde   eşitlik kavramı söz konusudur?(ÖSS 1987)

A
Elmayı ortasından ikiye bölüp yansını ona uzattı.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ne o ne bu, ikisinin ortasını bulmaya çalış.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ortada bir masa, masanın iki yanında da sandalyeler vardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İşin ortasında bıraktı, çekip başka yere gitti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kahvenin şekeri mümkünse orta olsun.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

I.Başarılı eleştirmen, yazarın anlatım pürüzlerini ele alır, anlatımla anlatılanlar arasındaki ilişkiyi kurar, geri kalanın yazarın işi olduğunu bilir.

II. Eleştirmenler, dost oldukları yazarların yapıt­larını değerlendirirken nesnellik süzgecini iki kez kullanmalıdırlar.

III. Eleştirmenden, yazarın yaşamı üzerinde dur­ması değil, yapıtlarına yeni yorumlar getirme­si beklenir,

IV. Eleştirmen yorum ve değerlendirmeleriyle ya­zarları yönlendirici olmalıdır.

V. Eleştirmenin sorumluluğu, yazarın değil, yapıtın bilinmeyen yönlerini bulup ortaya koymak­tır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?

(ÖSS 2007)

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.            
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Her ressam, aynı doğa parçasını tuvaline farklı biçimlerde yansıtır

Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

(ÖSS 2005)

A
Doğa, her sanatçı için değişmez bir konu alanıdır
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Çünkü olaylara, durumlara bakış açısı sanatçıdan sanatçıya değişir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bu, aynı zamanda biçemle ilgili bir durumdur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bunda sanatçının doğayı algılama biçiminin etkisi vardır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bunu, yaratıcılığın bir gereği sayabiliriz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Yıllar önce okuduğumuz bir kitabı ikinci kez oku­duğumuzda kitap aynı kitaptır ama ondan al­dığımız tat eskisinden daha fazladır,

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

(ÖYS 1992)

A
Bir kitapta anlatılanlar zamanla değişik anlamlar kazanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir kitabın okuyucusuna vereceği haz, sonraki okunuşunda biraz daha artar.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bir kitabın her okunuşta aynı zevki vermesi onun değerini gösterir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir kitabın anlaşılabilmesi için birkaç kez okunması gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okuyucunun bir kitaptan aldığı tat, onu okuyuş biçimine göre değişir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

(I) Üç adasıyla Malta, Sicilya'nın güneyinde, Ak­deniz'in ortasında, (II) Malta'nın üç adasından biri olan Gozo, İlginç kayalıkları, mağaraları ile birçok doğal güzelliğe sahip. (III) Adada ağaç olmadığı ve tarih boyunca dışarıdan getirildiği için, evlerin neredeyse tamamı taştan yapılmış. (IV) Zengin kireçtaşı yatakları burada taş işçiliğinin gelişmesinin en önemli nedeni. (V) Her köyün, kusursuz işçiliğe sahip kiliseleri, mimaride taşa mahkûm olmanın yansıması olarak yorumla­nabilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde olumlu bir durum olumsuz bir ifadeyle anlatılmaktadır? (ÖSS 2001)

A
V
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

"Onun bir de 'Hint Filozofları' adlı eseri vardı. Bana ilkin Hindistan penceresini o kitap açmıştı."

Aşağıdakilerden hangisi, anlamca, ikinci cüm­lenin yerini tutar? (ÖSS 1984)

A
O kitabı okuyuncaya dek, Hindistan üzerine bir şey bilmemenin ezikliğini duyuyordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
O kitaptan Hindistan üzerine bir şeyler öğrenmiştim; ancak bu bilgim yetersizdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hindistan'ı o kitapla tanımaya başlamıştım.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
O   kitap,   Hindistan'ı   tümüyle   değil,   bir bölümüyle tanıtıyordu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bana Hindistan'ı ilkin, o kitap sevdirmişti.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, önerinin gerekçesi de açıklanmıştır?(ÖSS 1999)

A
Başarının bir parçası   olun, eleştirmeni değil.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sabır bir erdemdir, sakın ondan vazgeçmeyin.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Çabalarla amaçları birbirine karıştırmayın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başkalarını eleştirdiğiniz kadar kendinizi de eleştirin.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Daha az konuşup daha çok iş yapın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

Her şeyi bütün yönleriyle açıkça ortaya koyma, büyük sanatçılara özgü bir tutum olamaz çünkü düş gücüne bir şey bırakılmadığı zaman okurun dünyası sınırlanır, bu da onun sıkılmasına yol açar.

Bu cümlede sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2007)

A
Değişik yeteneklere sahip olmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Farklı  yorumlara açık ürünler ortaya  koymalıdır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yapıtlarıyla, insanı değiştirmeye yönelmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okuru duygulandırma amacı gütmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söylemini okurların düzeyine göre belirleme¬lidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

I. Yapıtlarını sık sık okuduğumuz bir şairin dilini, sözcüklere yüklediği yeni anlamlan çabuk kavrayabiliriz.

II. Kendilerinden önceki şairlerden etkilen­meyenler, sürekli biçim ve içerik arayışı içinde olan şairlerdir.

II. Kimi şairler zaman geçtikçe şiirlerinde, hep aynı düşüncelere ve hayallere yer verirler.

IV Sürekli aynı düşünceyi işleyen şairlerin şiir­lerini anlamak daha kolaydır.

V. Bir süre sonra özgünlüklerini yitirerek kalıp­laşan şairler de vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır?

(ÖSS 2002)

A
I. ve II.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.          
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV ve V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.