Cümlede Anlam – 20 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam – 20 (Online-Test Çöz)

Cümlede Anlam - 20 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) Uykudan Önce çocuklara okunacak kitapları onların yaşlarına ve ilgilerine göre seçmek gerekir, (II) Yatak başında, kitapları okurken çocuklarla yapılacak sohbetler, bir bakıma onların çocuksu sırlarını ve duygularını değişik açılardan yansıtır (III) Bir kitap kahramanının hayranlık uyandıran bir yanı üzerine çocukları konuşturma ya da düşündürme onlarla olan ilişkiyi pekiştirip derinleştirir. (IV) Bunun için de çocuklar, bu soh­bet saatlerinin tadına doyamazlar. (V) Daha da ileri giderek denebilir ki yetişkinlik döneminde de uykudan önceki bu saatler özlemle anımsanır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde, kitabın, çocukları tanıma ve onlarla yakınlık kurmadaki işlevinden söz edilmekte­dir

A
I. ve II.        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Bu kitapta anlatılanlar 1940 yılında geçiyor. (II) Yazarının arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt, yazmakta olduğu roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. (III) Kitapta, Çukurova yöresi ve bu yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele alınıyor.  (IV)  Bunlar İçtenlik ve  sevecenlikle yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. (V) Bu anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden zevkle ve ilgiyle okunuyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde söyleyenin kendi düşüncesine yer ve­rilmiştir? (ÖSS 1993)

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve IV.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve IV          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Zamanının çoğunu kasabanın dışındaki kulübe­sinde geçirir. Yazın bağda, kışın küçük zeytinlikte durup dinlenmeden çalışır. Bir gün bile halinden şikayetçi olmamıştır.

Bu parçada sözü edilen kişi ile aşağıdakiler­den hangisi arasında en çok benzerlik vardır?

(ÖYS 1994)

A
Kızgın güneşte, yağmur altında eviyle tarlası arasındaki dik yokuşları, kayalık yolları zorlukla aşardı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Pamuk tarlalarında çalışmak üzere yola koyulmuş, bin bir güçlükle Çukurova'ya varmıştı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendi yarattığı küçücük dünyasında yaşayan, doğayla içice olmaktan mutluluk duyan çalışkan bir gençti.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çocukluğundan beri şehirlere alışamamış, kendi köyündeki insanlarla bunların yaşama biçimi arasında farklar olduğunu görmüştü.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
O, bir sur harabesi üzerinde çıkan yabani in¬cir ağacı gibi biraz sıkıntılı ve şekilsiz fakat özgürce büyüyüp gelişiyordu,
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Haklarında fazla bir şey bilinmeyen hariciye­ciler dünyasında gezinmek isteyenler için keyifle okunabilecek bir kitap. (II) Yazar, yirmi beş yılı yurt dışında geçen, otuz yedi yıllık meslek yaşamında edindiği izlenimleri okurlara duyurmak istemiş. (III) Mesleğinin sorunlarını, İyi ve kötü yanlarını dile getirmeye çalışmış. (IV) Çok akıcı bir dili var. (V) Kişilerin belirleyici özelliklerini en ince ayrıntılarına değin, somut bir biçimde yansıt­mış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gileri, söz konusu yazarın üslubuyla ilgilidir?

(ÖSS 1999)

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
l. ve V.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Resim sanatı, para getirmeye başladığı günden beri bir ticaret konusudur. Yapıtların dağıtılması ve satılması işini, bu işle hiç ilgisi olmayan kişiler ellerinde tutarlar. Onlar için en büyük yapıt, .......yapıttır. Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril­melidir? (ÖYS 1995)

A
gösterişli olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
herkesçe çok beğenilen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
klasik bir yapıda olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
ünlü bir ressamın elinden çıkan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
en çok para getiren
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

(I) Sabahları erkenden kalkılır. (II) Yataklar kaldırı­lır. (III) Topluca kahvaltı edilir. (IV) Ardından ka­bak çiçeği toplanmaya gidilir. (V) Çiçekler güneş doğmadan önce toplanır. (VI) Yoksa hemen akşamsefaları gibi kaparlar ağızlarını.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gisi kendisinden önceki cümlede bildirilen işin nedenini açıklamaktadır?

(ÖYS 1993)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Onun, çağının sorumluluğunu üstlenme, tanığı olma gibi, aydın sanatçıya özgü tutum ve dav­ranışları yazın, düşün ve kültür coğrafyamızda bir meşale gibi ışıyacaktır.

Bu cümlede geçen "bir meşale gibi ışıyacaktır" sözünün yerine aşağıdakilerden hangisi geti­rilirse cümlenin anlamı değişmez?

(ÖSS 1996)

A
yol gösterici, aydınlatıcı olacaktır
İpucu:
TEBRİKLER!
B
kuşaktan kuşağa geçecektir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
gelecek kuşaklarca da hatırlanacaktır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
çarpıklıkların, bozuklukların düzeltilmesini sağ¬layacaktır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
yaşananları gözler önüne serecektir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

"Söz dağarcığımızı zenginleştirmenin bir yolu da sözcüklerden sözcük türetmektir." cümlesinin, anlamca yerini tutabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?(ÖSS 1982)

A
Dilin anlatım gücünü, sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek geliştirebiliriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halk ağzından derlemelerle dilimizin söz varlığını zenginleştirebiliriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eski yapıtlardan yapılan taramalarla kimi sözcüklerin dile yeniden girmesini sağlayarak sözcük sayısını çoğaltabiliriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dilimizdeki sözcüklerin sayısını artırmak için, kök ya da gövdelerden eklerle yeni sözcükler yapabiliriz.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Dilimizin zenginliğini, bileştirme yolundan yararlanarak sağlayabiliriz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Ailede tüm yükümlülükleri üzerlerine alan, çocuk­larını her türlü sorumluluktan uzak tutan anne ba­balar ............ bireyler yetiştirirler.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağı­dakilerden hangisi getirilebilir? (ÖSS 2001)

A
işini seven, görevlerinin bilincinde olan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
bulundukları    her   ortama   kolayca   uyum sağlayan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
karşılaştıkları güçlükleri yenmek İpin her türlü yola başvuran
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları tarafından yönetilmeyi bekleyen
İpucu:
TEBRİKLER!
E
her bakımdan kendilerine benzeyen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Televizyonlarda çocuklara yönelik, şiddet içeren çeşitli diziler ve çizgi filmlerle ilgili olarak aşağıda verilen cümlelerden hangisi, ötekilerden farklı bir görüşü dile getirmekte­dir?(ÖSS 1998)

A
Ölme, öldürme, zarar verme kavramları; iyilik, dostluk, hoşgörü, zarar vermeme kavramlarıyla iç içe girdiğinden daha da tehlikeli oluyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiddet, her tür çatışmanın çözümü için kabul gören bir yol olunca, şiddet toplumunun tohumları ekiliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiddet, yaşamdan alınan olayların içinde, abartılmış biçimde sunulduğundan çocuklar bunun gerçekdışılığının ayrımına varıyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Çocuk, sık tekrarlanan şiddet görüntülerinin etkisi altında kalarak çocukluğun saf dünyasını yitiriyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Programlarda genellikle, barışı ve güzelliği korumanın yolu şiddetten geçtiği için, çocuklar gereksiz yere şiddete yönlendiriliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdaki dizelerin hangilerinde yorum söz konusu değildir?(ÖSS 1999)

A
Alabildiğine insan kalabalığı vardı
Bir aydınlık geleceğe bakıyordu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir ılık güz öğlesinde
Şanlı haki urbası üstünde.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Koymuştu kılıcını içine kınının
Yürüyordu arasında sevgili halkının
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İzmir'e girişini Atatürk'ün
Bir kahve duvarındaki resimde gördüm
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Işıktı sevinçti türküydü
Görseydiniz o resimde Atatürk'ü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Kültürel yaşamında ilerleme görülmeyen bir toplumun dilindeki gelişme de durur.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?(ÖSS 1991)

A
Bir dilin söz dağarcığı, başka bir dilin söz dağarcığımdan farklıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Toplumsal gelişmeyle dildeki gelişme arasında sıkı bir ilişki vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Gelişmiş toplumların dilleri,gelişmemiş toplumların dillerini etkiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumsal yapıyı oluşturan kurumlardan biri de dildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dildeki gelişmeler yavaş yavaş ve belirli kurallar çerçevesinde olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cüm­lesi olmaya en uygundur?(ÖSS 1987)

A
Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyo¬grafik olmasının da etkisi var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 14

(I) Ortaokul yıllarımda arkadaşlarla dersten çıkar çıkmaz, okulumuzun bulunduğu tepeden İner, güzelim gül bahçeleriyle çevrelenmiş evlerin Önünden geçerek kıyıya koşardık. (II) Dalgalarla oynarken içimizden biri bağırırdı: "Yunuslar geçiyor!" (III) Sonraları hangi denize baksam, böyle bir sürü halinde geçen yunuslar canlanırdı gözlerimde. (IV) Açıklardaki tek bir yunusu fark edip sevinç çığlıkları atanları gördükçe gerçekten çok etkilenirdim. (V) Yıllarca yunusların sürü sürü gözlerimin önünden geçtiğini, zamanın hepimizi, az rastlanan anların son tanıklarına çevirdiğini nasıl anlatabilirdim onlara?

Bu    parçadaki    numaralanmış    cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur?

(ÖSS 2005)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

(I) Eleştirmenler, şiirlerinin kolay kolay anlaşıl­mayan, kapalı bir yapısı olduğunu söyler. (II) Oysa onun yaşam serüvenini bir ölçüde biliyor­sanız o şiirler, sizin için hiç de kapalı bir nitelik taşımaz, (III) Onlarda toplumsal baskılar altında ezilen insanların, sıkıntılarını, bilinçaltı dünyalarını bütün yönleriyle bulabilirsiniz. (IV) Bunları yansı­tan imgeler, yoğun anlamlar içerir. (V) Bu durum, şiirlerini her okuyuşunuzda onların başka bir yanının ayrımına varmanızı sağlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden "şiirlerinde, şairin yaşantısından izler bulunduğu" anlaşılmaktadır? (ÖSS 2002)

A
II
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.