Deyim Grubu Nedir, Deyim Grubu Konu Anlatımı, Örnek Cümleler

Deyim Grubu: Birden fazla sözcüğün birleşerek kendi anlamları dışında başka bir anlamda kullanılmalarına deyim denir. Ayakları karıncalanmak, küplere binmek, kulak misafiri ol­mak, göz koymak vb.

Deyimler dilde kalıplaşmış sözlerdir. Bu nedenle deyimin sözcükleri değiştirilemez. Aynı anlamda dahi olsa bir sözcü­ğün yerine başka bir sözcük konmaz. Aynı zamanda sözcük­lerin sırası da değiştirilemez. “Ayıkla pirincin taşını, tut kelin perçeminden” sözlerinde ‘pirincin taşını ayıkla ya da kelin perçeminden tut’ diyemeyiz.

Deyimler bir durumu anlatmak için kullanılır. En ince ben­zetmelere, mecazlara ve ince hayallere yer verilir.

Çoğu mecaz anlamlı sözler olmakla beraber gerçek anlamlı deyimler de vardır.

Yükte hafif pahada ağır / İyi gün dostu

Deyimlerin bir kısmı cümle şeklinde bir kısmı da sözcük grubu hâlindedir.

Yorgan gitti kavga bitti. / Şeytan görsün yüzünü. / Atı alan Üsküdar’ı geçti (Cümle)

NOT: Deyim grupları cümle içerisinde öge olduklarında birbirinden ayrılmaz.