Dünya Edebiyatında İkler

DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER

  • Hikâye: Boccacio’nın “Decameron” adlı eseri
  • Deneme: Montaigne’in “Denemeler” adlı eseri
  • Modern  roman:  Cervantes’in  “Don  Kişot” adlı eseri
  • Realist roman: Gustave Flaubert’in “Mademe Bo-vary” adlı eseri
  • Komedi türünün temsilcisi: Aristophanes
  • Trajedi türünün temsilcisi: Aiskhylos
  • Fabl örneği: Hint edebiyatından Arapçaya “Kelile ve Dimne” adıyla çevrilen “Pança Tantra” adlı eser
  • Türk masallarını derleyen:   Macar bilim adamı Ignacz Kunoş