Edebi Sanatlar – 10

EDEBİ SANATLAR – 10

1.     İçimde kor donar, buzlar tutuşur,

Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem

İkiliğin ikinci dizesinde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Telmih

B)    Cinas

C)    İstiare

D)    Tecahül-i Arif

E)    Teşbih

 

2.     “Çatma kurban olayın çehreni ey nazlı hilal!”

dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?

A)    Teşhis – Mecaz-ı Mürsel

B)    Teşhis – Hüsn-i Ta’lil

C)    Cinas – Tevriye

D)    Teşbih – Hüsn-i Ta’lil

E)    Kinaye – Telmih

 

3.     “Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet”

Yukarıdaki dizede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)    İstiare

C)    Kinaye

D)    Tevriye

E)    Telmih

 

4.     Güğüm bir gün testiye,

“Yola çıkalım” dedi.

Testi “Korkarım” dedi.

Evde kalmak istedi.

Bu dizelerde “güğüm”e insan özellikleri verilerek konuşturma yoluyla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis

B) İstifham

C) Leff ü Neşr

D) İntak

E) Seci

 

5.       I.    Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyunur.

II.    O zeytin gözlere doyamadım, diyerek sız­lanıyordu.

III.    Taşıma su ile değirmen dönmez.

IV.    Nihat’ın golüyle stat ayağa kalktı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde bulunan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)    Tevriye – Teşbih-i beliğ – Cinas – Teşbih

B)    Kinaye – İstiare – Tevriye – Teşbih

C)    Teşhis – Teşbih-i beliğ – Kinaye – Mecaz-ı Mürsel

D)    Tevriye – Teşbih – Kinaye – Seci

E)    Teşhis – İstiare – Tevriye – Mecaz-ı Mürsel

 

6.     “O evine çok bağlı bir insandı.” cümlesinde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)    Gelecek çağ, sevgi çağı olacaktır.

B)    Mum dibine ışık vermez.

C)    Bu adam, tilki gibi kurnaz biridir, dikkat et.

D)    Dost dost diye nicesine sarıldım.

E)    Necip Fazıl’ı okumaktan bir an bile sıkılmam.

7.     Kara gözler, kara gözler

Kararmış kara gözler

Gemim deryada kaldı

Yelkenim kara gözler

Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mecaz-ı Mürsel

B)    Kinaye

C)    Tariz

D)    Tevriye

E)    Cinas

 

8.     Ben gidersem sazım sen kal dünyada,

Gizli sırlarımı aşikar etme.

Yukarıdaki dizelerde ağır basan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kinaye

B)    Telmih

C)    Tevriye

D)    Teşhis

E)    İstiare

 

9.     İçmiş gibi geceyi bir yudumda,

Göğün mağrur bakışlı bulutları.

Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)    Tecahül-i Arif

C)    Teşhis

D)    Tevriye

E)    İstiare

 

10.   Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İstiare

B)    Teşbih-i beliğ

C)    Teşhis

D)    İntak

E)    Mecaz-ı Mürsel

 

11.   Yıllardır bir kılıcım kapalı handa

Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi

Sanıyorum saçlarımı okşuyor bir el

Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım

Bu dörtlükte görülen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)    İstiare – Tariz

B)    Teşbih – Mecaz-ı Mürsel

C)    Tezat – Cinas

D)    Kinaye – Teşbih

E)    İstifham – İstiare

 

12.   Zaman mı tükendi neden durdu saatler

Evvel bahar yaz ayları gelende

Akar boz bulanık neden dereler

Yukarıdaki dizelerde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tecahül-i Arif

B)    İstifham

C)    Tariz

D)    Tevriye

E)    Kinaye

 

CEVAPLAR

1 D

2 A

3 B

4 D

5 C

6 E

7 E

8 D

9 C

10 C

11 B

12 A