Edebi Sanatlar – 11

EDEBİ SANATLAR – 11 

1.            Böyle bağlar

Yâr başın böyle bağlar

Gül açmaz bülbül ötmez

Yıkılsın böyle bağlar

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasında görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangi­sidir?

A)     Teşbih

B)      Seci

C)      Aliterasyon

D)     İstiare

E)      Cinas

 

2.     Aşağıdakilerin hangisinde “teşbih” yoktur?

A)     Ben bir körpe kuzuyum Al kat beni sürüne

B)      Kime derdim söylesem Bu dert sana az derler

C)      Bence ciğerden yaralıyım Gülerim dağlar gibi

D)     Güz yüzlü kömür gözlü sevdiğim Acep nerede kaldı

E)      Dilin bülbül, yüzün gül Sinen cennet bağıdır

 

3.       Aşağıdakilerin hangisinde “mübalağa” vardır?

A)     Derdim var dağlar gibi Söylesem eller gibi

B)      Ben nasıl güleceğim Yâr bana gül demedi

C)      Ben bir körpe kuzuyum Al kat beni sürüne

D)     Mahmur gözlü sevdiğim Uyanmaya nazlanır

E)      Mevla sabırlar versin Gizli sevda çekene

 

4.            Geçen gün babama sordum:

–     Niçin canın sıkkın baba?

–    Ceplerim bomboş da ondan, dedi.

Babamın bu yanıtı aşağıdakilerden hangisi­ne Örnek olabilir?

A) Kinaye                            B) Teşbih

C) Tevriye                           D) Telmih

E) Tenasüp

 

5.            “Sen gece güler, gündüz ağlarsın”

Bu dize­deki edebi sanat aşağıdaki dizelerden han­gisinde vardır?

A)     Sen kalbin atışında, kanın akışındasın

B)      Sen ölüm kuşunun feryadını duyarsın

C)      Sen soğuk kış gecesinde sımsıcak yazsın

D)     Sen şarkılarca ince ve uzun yârsın

E)      Sen ömür boyu yağan dinmek bilmeyen karsın

 

6.            Önünde dün beyazlar giyinirken kara kış

Bugün sensiz kalan yaz, karalar bağlar ardından

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

A) İntak                               B) Teşhis

C) Hüsn-i talil                     D) İstiare

E) Tezat

 

7.            Gelse yârim yanıma

Cümle gamım dağıtır

Vur külüngün Şirinim

Sinem Ferhat dağıtır

Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Tezat

B)      Cinas

C)      Telmih

D)     Kinaye

E)      İstiare

 

8.            Saatler durunca zaman durur mu?

Su kesilirse gözyaşım kurur mu?

Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanat vardır?

A)     İstiare

B)      Tecahül-i arif

C)      Hüsn-i talil

D)     Teşbih

E)      Tariz

 

9.            Bir an önce görülsün

Diye Akdeniz

Toroslar’da ağaçlar

Hep çocuk kalır

Bu dizelerde olduğu gibi bir şeyin oluşunu doğal nedeni dışında daha güzel bir nedene bağlama sanatına ne denir?

A)     Hüsn-i talil

B)      Teşhis

C)      Mübalağa

D)     Teşbih

E)      İstifham

 

10.          Karanfil oylum oylum

Geliyor selvi boylum

Yukarıdaki dizelerde aşağıda açıklanan sa­natlardan hangisi vardır?

A)     Bir sözün söylenen anlamının tam tersinin kastedilmesi

B)      Konuşma yeteneği olmayan varlıkların konuşturulması

C)      Aynı konuyla ilgili kelimelerin bir arada kullanılması

D)     Anlatılan bir durumun olduğundan çok gösterilmesi

E)      Bir sözün benzerlik ilgisiyle kendi anlamı dışında kullanılması

 

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde duyular arası deyim aktarmasıyla oluşmuş bir me­caz vardır?

A)     Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

B)      Bahçede akasyalar açardı baharla

Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye Abla

C)      Önce upuzun, sonra kesik saçların vardı

Tenin buğdaysı, boyun başak kadardı

D)     Gönül verdin derlerdi o delikanlıya

En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya

E)      Hâlâ dağları karlı Erzincan’da mısın

Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın

 

12.          Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni

Kuzular bize söyler yılların geçtiğini

Yukarıdaki dizelerde aşağıda açıklanan sa­natlardan hangisi vardır?

A)     Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamıy­la kullanma

B)      İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nite­likler verme

C)      Bir durumu olduğundan fazla veya az gös­terme

D)     Bir sözün söylenen anlamının tam tersini kastetme

E)      Bir konuyu bildiği halde bilmezden gelme

 

13.          Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sana­tı yoktur?

A)     Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda

Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam

B)      Şu karşıma göğüs geren

Taş bağırlı dağlar mısın

C)      Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller

Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller

D)     Gurbet yansın yıkılsın

Sağ gelen hasta gider

E)      Vatan üstünde esen rüzgâr

Ses götürmüş bütün baharlardan

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

E B A A C A C

8

9

10

11

12

13

 
B A E A B A