Edebi Sanatlar – 12

EDEBİ SANATLAR – 12 

1.            Ey gamlı dağların siyah gülleri

Gözlerim karardı çok günden beri

Bu dizelerde olduğu gibi seslenme bildiren sanata ne ad verilir?

A)     Akis

B)      Cinas

C)      Seci

D)     Nida

E)      Terdit

 

2.            Küçük çocuk, yavaşça salondaki çiçeğe yaklaş­tı, tam çiçeği koparacağı esnada çiçek: “Ne olur yapma!” dedi.

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağı­dakilerden hangisidir?

A)     Teşbih

B)      Seci

C)      İstifham

D)     İntak

E)      Kinaye

 

3.    Aşağıdaki dizelerin hangisinde “tariz” yoktur?

A)     Meşhur bir kelamdır sen kazan sen ye

El için yok yere ateşe yanma

B)      Hediye namıyla bir şey gönderme

Âdet edip hiç misafir kondurma

C)      Emaneti geri eyleme teslim

Öte beri geçin sakın evlenme

D)     Her nere gidersen eyle talan

Öyle bir yap ki ağlasın gülen

E)      Sen de gider isen bizim illere

Sana neler diycem dur seher yeli

 

4.    Bu dünya bir değirmendir Daima durmaz döner Âdemoğlu bir fenerdir Sonunda bir gün söner

Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis            B) Teşbih          C) Mübalağa

D) İstiare            E) Hüsn-i talil

 

5.      Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mahım

Kurbanın olan var mı benim bunda günahım

Yukarıdaki dizelerde,  şair bir anlam  inceliği oluşturmak için sevgilisine âşık olduğunu bilip de bilmezlikten gelmiştir.

Bu edebi sanata ne ad verilir?

A) Tecahül-i arif                               B) Tenasüp

C) Teşbih                                         D) Telmih

E) Tezat

6.   “Ben ağladıkça pembeleşir yanakların ey kara gözlüm.” dizesinde şair sevgilisinin yanakları­nın pembeleşmesini gerçek nedeni dışında başka bir nedene bağlamıştır.

Bu edebi sanata ne ad verilir?

A) Teşhis

B) Kinaye

C) Tecahül-i arif

D) Tekrir

E) Hüsn-i talil

 

7.     Aşağıdakilerin hangisinde tekrir (yineleme) sanatı vardır?

A)     Çünkü ilm ü hünere ettin edeple rağbet

Daima sahib-i irfan eyle sohbet

B)      Eli boş gidilmez gidilen yere

Rabbim, boş gelmedim ben suç getirdim

C)      Bari gel kabrimi seyret ki perişan hâki

Seni daima sevecek bir yüreğim toprağıdır

D)     Dağlar çekemezken o ağır yükü

İki kat sırtımda pek güç getirdim

E)      Her zulmü, kahrı boğmağa bir parça kan yeter

Şark uyan  yeter, ey şark uyan yeter

 

8.            Bir elinde gül bir elde cam geldin sakiya

Kangısın alsam gülü yahut ki camı ya seni

Yukarıdaki dizelerde aralarında türlü ilgiler bulu­nan altı çizili sözcükler bir arada kullanılmıştır. Bu edebi sanata ne ad verilir?

A) Teşbih

B) Cinas

C) Tevriye

D) Tenasüp

E) Seci

 

 

9.            Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al

Diye hıçkırır kaval

Bu dizelerdeki edebi sanatlar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A)     Teşbih – intak – hüsn-i talil

B)      Telmih – hüsn-i talil – tariz

C)      Teşbih – mübalağa – istifham

D)     Mübalağa – hüsn-i talil – tecahül-i arif

E)      Kinaye – teşbih – cinas

 

10.          Art niyetli, dert niyetli, sert niyetli olmayasın

Güler yüzlü tatlı sözlü tok gözlü olasın oğlum

Bu parçadaki cümlelerde altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)     Aliterasyon

B)      Cinas

C)      Seci

D)     Redif

E)      Ulama

11.          “Sordum sarı çiçeğe, gül sizin neniz olur”

dizesindeki edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde yoktur?

A)     Güle sor bülbüle sor, halimi derdimi dinle

B)      Güller ki bakıp yollarda beklerdi baharı

C)      Güller gibi aylarca hayal ettim uzaktan

D)     Ben yâr için ağlarım niçin bana gül derler

E)      Menekşe güle küsmüş, gülün bundan ha­beri yok

 

12.          İnce beller dönüyor bürümcükler içinde

Ela gözler erimiş mor çürükler içinde

Bu dizelerde altı çizili sözdeki sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Teşbih

B)      Tariz

C)      İstifham

D)     Telmih

E)      Ad aktarması

 

13.          Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi

Bu dizelerde olduğu gibi geçmişteki bir ola­yı hatırlatan sanata ne ad verilir?

A)     Mübalağa

B)      Tenasüp

C)      İstiare

D)     Teşhis

E)      Telmih

 

14.     Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz

Bu yol ki hak yoludur dönmek bilmeyiz yürürüz

Bu dizelerdeki en belirgin sanat aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)     Cinas

B)      İstifham

C)      Mübalağa

D)     Hüsn-i talil

E)      Tezat

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

D D E B A E E
8 9 10 11 12 13 14
D A C D E E C