Edebi Sanatlar – 1

EDEBİ SANATLAR – 5

1.     Bir meleksen görelim: Azrail!

Can alırken de nezaket göster.

        Bu dizelerde, “asıl söylenmek istenenin, sözün tersiyle belirtilmesi” yoluyla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tariz

B)    Tezat

C)    Tenasüp

D)    Tevriye

E)    Teşbih

 

2.     Aşağıdaki dizelerin hangisinde “kişileştirme (teşhis)” vardır?

A)    Yaralı kuşa kurşun atılmaz.

B)    İyi gün dostu çok olur.

C)    Sabahtan uğradım ben bir fidana.

D)    Martılar ağlardı çöplüklerde.

E)    Ağlanacak halimize güleriz.

 

3.     O zaman gönlünde ne varsa diner

        Yüzlere tül gibi bir buğu iner.

        Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tezat

B)    Teşhis

C)    Cinas

D)    Teşbih

E)    Kinaye

 

4.     Renkli, lezzetli olması bir yemeğin

        Çatalın ona dokunmasındandır.

        Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

A) Tezat

B) Kinaye

C) Mecaz-ı Mürsel

D) Tevriye

E) Hüsn-i Ta’lil

 

5.     Kesik bir kol gibi

        Hâlâ çırpınır Hiroşima

        Bu dizelerde yapılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)    Ateşten kızaran bir gül arar da

Gezer bağdan bağa Çoban Çeşmesi

B)    Bana Sabr-ı Eyyub, ömr-ü Nuh lâzım

Ah efendim nice bir bu intizâr

C)    Koyup kaldırmada iki de bir de

Kazan devrildi söndürdü ocağı

D)    Nişan eyle Gevherî’nin sözüne

Gelirsin sevdiğim bir zaman olur

E)    Merkez-î hâke atsalar da bizi

Kürre-î arzı patlatır çıkarız

 

6.     “O kadar gayretli ki bir şiiri bir yılda anca ezberledi.” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A)    Teşbih (Benzetme)

B)    Tenasüp (Uygunluk)

C)    Teşhis (Kişileştirme)

D)    Tariz (Dokundurma)

E)    Tehmih (Anımsatma)

 

7.     Çok geç kalmışız canım

Vakit bu vakit değil

Eski radyolar gibi

Çatıya saklanmış aşk

Öyle sanmışız canım

Artık ölümsüz değil

Leyla’yla Mecnun gibi

Çoktan masal olmuş aşk

        Bu dizelerde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı yoktur? 

A)    Aralarında benzerlik ilgisi bulunan iki kavramdan birini diğerine benzetme

B)    Herkesçe bilinen meşhur bir hadiseye, kıssaya, atasözüne yer verme

C)    Belli kelimeleri tekrar etme

D)    Cansız varlıklara insan özelliği verme

E)    Karşıt kavramları bir arada kullanma

 

8.     Nevbahar oldu gelin azm-î gülistan idelüm

Açalım gonca-î kalbi gül-î handan idelüm

        Yukarıdaki beyitte görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisidir?

A)    Leff ü Neşr

B)    Aliterasyon

C)    Seci

D)    Tenüsüp

E)    Tevriye

 

9.     Delikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

        Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nida

B)    Aliterasyon

C)    Akis

D)    Rücû

E)    Tekrir

 

10.   Zekâ: Nar, ayva ve portakal gibi geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür.

Bu cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Teşbih

B)    Mecaz-ı Mürsel

C)    Kinaye

D)    Tevriye

E)    Hüsn-i Ta’lil

 

11.   İstanbul, İstanbul olalı

Hiç görmedi böyle keder

Geberiyorum aşkından

Kalmadı bende gururdan eser

        Yukarıdaki dörtlükte görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

İlk iki dize   Son iki dize

A)       Teşhis         Tariz

B)       Teşbih         Mecaz-ı Mürsel

C)       İstiare         Mübalağa

D)       Teşbih         Kinaye

E)       Teşhis         Mübalağa

 

12.   Yokluğunda konuşmadım

Hiçbir gülü koklamadım

Hayalini yorgan yaptım

Yine sensiz uyuyamadım

Gülüm!

        Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükte görü­len edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kinaye

B)    Teşbih

C)    İstiare

D)    Cinas

E)    Tevriye

 CEVAPLAR

1 A

2 D

3 D

4 E

5 B

6 D

7 E

8 D

9 A

10 A

11 E

12 A